Projekt „Rodzimowiercy na swoim” i „Słowiańska Wioska” (prośba o wsparcie)

Projekt Rodzimowiercy na swoim i Słowiańska Wioska

Na prośbę organizatorów tego projektu zamieszczamy materiały na jego temat – wspomagaliśmy pierwszy etap przedsięwzięcia. Organizatorzy proszą teraz o wsparcie drugiego etapu. Poprzednia akcja „Rodzimowiercy na swoim”  przyniosła efekt, lecz trwa nadal, teraz w nieco zmienionej formule, która może przynieść większy sukces. Pozdrawiam wszystkich uczestników i autorów przedsięwzięcia i trzymam kciuki. Tak trzymać!

CB

I etap projektu „Rodzimowiercy na swoim” zakończony sukcesem.

W ramach projektu „Rodzimowiercy na swoim”, w przeciągu niespełna trzech miesięcy, udało się zebrać przeszło 21 tysięcy złotych. Jedna czwarta tego, zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, przeznaczona zostanie na produkcję materiałów promocyjnych i ich rozesłanie do darczyńców. Pozostała część trafi na główny cel projektu, czyli zakup ziemi. To jednak wciąż za mało. Z tego względu projekt wciąż jest realizowany, a zbiórkę nieprzerwanie kontynuowana m.in. w ramach serwisu ZRZUTKA.PL.

ikona-300x216

Rodzimowiercy, najprościej rzecz ujmując, to wyznawcy etnicznych słowiańskich bóstw. Marzą, by po wiekach na polskich ziemiach znów stanęła świątynia Świętowita. Ze swoim projektem „Rodzimowiercy na swoim”, którego celem jest pozyskanie środków na zakup ziemi i pobudowanie chramu, wystartowali z początkiem września 2015 r. Miesiąc później, w ramach serwisu Polak Potrafi, rozpoczęli wspierającą akcję crowdfunding’ową, dzięki której postanowili dodatkowo zadbać o stosowne materiały promocyjne. Ich produkcję i wysyłkę oszacowano na ok. 5.000 złotych, ale już w połowie pierwszego miesiąca trwania zbiórki osiągnięto ten próg. Zaangażowanie wspierających w ramach portalu Polak Potrafi bynajmniej wówczas nie ustało. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, wszelka nadwyżka po przekroczeniu tego progu miała bowiem zostać przeznaczona na główny cel projektu czyli zakup ziemi.

W przeciągu niespełna 3 miesięcy udało im się zebrać przeszło 20.000 złotych. Po potrąceniu prowizji serwisu Polak Potrafi, oraz dodaniu tego co wpłynęło bezpośrednio na konto projektu, ostatecznie udało się pozyskać ponad 21.000 złotych. Zakładając, że rodzimowiercy utrzymaliby dotychczasowe tempo gromadzenia środków to po roku, nawet po odliczeniu wspomnianych 5.000 na materiały promocyjne, dysponować już będą kwotą ok. 120.000 zł. Stwarza to realną szansę realizację ich głównego marzenia o zakupie własnego kawałka gruntu. W dalszych planach pragną uczynić z niego nie tylko miejsce odradzającej się dawnej wiary, ale również pełniące role wychowawczo-edukacyjną, propagujące etniczną, słowiańską kulturę. Z tego względu na ich szkicu koncepcyjnym, obok chramu i Świętego Gaju, znaleźć możemy takie obiekty jak gród, całoroczną słowiańską wioskę, banię (czyli słowiańską saunę), stadninę koników polskich czy sad owocowy starych odmian. Są jednak realistami i mają pełną świadomość, iż realizacja wszystkich tych obiektów może potrwać długie lata ciężkiej pracy. Zawsze jednak od czegoś trzeba zacząć. Początkiem tym ma być właśnie kawałek własnego terenu z pobudowanym na nim chramem. Dla rodzimowierców jest to priorytet, a do całej reszty – jak zapewniają – dojdą z czasem.

mapaXX-840x630

Obecnie rodzimowiercy nie wskazują żadnego konkretnego terenu jaki by ich interesował, gdyż dopiero zgromadzenie kilkudziesięciu tysięcy złotych stwarza realną szansę znalezienia w ofercie publicznej kawałka ziemi spełniającego ich oczekiwania. Posiadają jedynie pewne ogólne wytyczne, takie jak wielkość obszaru, położenie czy konieczne do sprawowania kultu walory krajobrazowe. Obszar nie ma być jednak dostępny wyłącznie dla rodzimowierców. Zgodnie z założeniami będą z niego mogli korzystać również wszyscy ci, którzy „z należytym szacunkiem odnoszą się do rodzimej słowiańskiej wiary i kultury” oraz każdy „kto będzie umiał uszanować charakter tego miejsca„. Z tego względu cały projekt realizowany jest pod auspicjami Rodzimego Kościoła Polskiego, najstarszego zarejestrowanego rodzimowierczego związku wyznaniowego, gwarantującego taki stan rzeczy. Oprócz niego, przedsięwzięcie wspiera obecnie 5 innych rodzimowierczych lub okołorodzimowierczych podmiotów, wymienionych na stronach serwisu ZRZUTKA.PL, gdzie aktualnie kontynuowana jest zbiórka. Jako, że projekt cały czas pozostaje publiczny i otwarty, w każdej chwili mogą jednak do tego grona dołączyć kolejne wspólnoty i grupy.

Czy lub raczej kiedy rodzimowiercy znajdą w Polsce swój własny kawałek ziemi zależy od tego, jak wiele jeszcze osób, którym szczególnie bliska jest słowiańska wiara i kultura, uda im się przekonać do wsparcia tego projektu. Jak na razie z powodzeniem pokonują wszelkie trudności i przeciwności losu. Być może doskonale utrafili w czas społecznego przebudzenia pozwalającego lepiej zrozumieć, że w oderwaniu od przeszłości nie da się zbudować przyszłości. Czy będzie to również czas, gdy odradzająca się wiara w odwiecznych słowiańskich bogów zapoczątkuje nowy, bliższy naturze styl życia? O tym przekonamy się w przeciągu najbliższych kilku lat.

About the Author: Ratomir Wilkowski
 Wykształcenie wyższe, absolwent APS Warszawa. Rodzimowierca. Od kilkunastu lat żerca przy Rodzimym Kościele Polskim. Wieloletni redaktor i felietonista (w tym autor głównych zmian w znowelizowanej w 2013 r. broszurze programowej związku). Pomysłodawca i współorganizator licznych projektów rodzimowierczych, takich jak regionalne, e-mailowe grupy dyskusyjne (2007 r.) czy Stołeczny Marsz Powitania Wiosny (2011 r.). Główny koordynator przeprowadzonego w 2013 r. I-go Ogólnopolskiego Zjazdu Rodzimowierczego w Łodzi.

Projekt Wioski Słowiańskiej w ramach Akademii Sztuk Przepięknych na Przystanku Woodstock

jest niezależną inicjatywą społeczną. W jego organizację i wsparcie może włączyć się każdy, komu rodzima słowiańska wiara i kultura jest szczególnie bliska. Zarówno indywidualne osoby, jak i reprezentanci innych grup i związków zajmujących się promowaniem i upowszechnianiem słowiańskiej tradycji.

Zachęcamy i zapraszamy do wsparcia naszego projektu:
https://polakpotrafi.pl/projekt/wioska-slowianska-2016

Wioska Słowiańska – ASP Woodstock

O projekcie

Witajcie wszyscy Ci, którym szczególnie bliska jest rodzima, słowiańska wiara i kultura.

Podczas najbliższego przystanku Woodstock wspólnie zorganizujmy Wioskę Słowiańską, promującą naszą rodzimą tradycję. Za pomocą serwisu Polak Potrafi i przy Waszym wsparciu pragniemy pozyskać środki na nowy, większy namiot ekspozycyjny, w którym przyjdzie nam Was gościć, a być może także na lepsze nagłośnienie i sprzęt rejestracyjny, który pozwolić zaprezentować nasze przedsięwzięcie także tym, którzy na tegoroczny Woodstock nie dadzą rady dotrzeć.

Jak to się zaczęło

Wielu sympatyków słowiańskiej wiary i kultury odwiedza Przystanek Woodstock. Gdy na łąkach pod Kostrzynem, z roku na rok coraz częściej napotykaliśmy znajome twarze, postanowiliśmy w końcu, w 2015 roku, nieoficjalnie zorganizować wspólne spotkanie. Odzew przerósł nasze oczekiwania. Zainteresowanie słowiańszczyzną było tak duże, że w 2016 roku postanowiliśmy oficjalnie wystąpić do organizatorów festiwalu o udostępnienie nam powierzchni w ramach Akademii Sztuk Przepięknych. Wówczas narodził się pomysł Wioski Słowiańskiej, w ramach której moglibyśmy zaprezentować szereg wykładów, spotkań literackich, warsztatów i paneli dyskusyjnych. Podjęliśmy starania o sformalizowanie naszych działań, co udało się osiągnąć.

Na co zbieramy

Byśmy jednak mogli sprostać Waszym oczekiwaniom, postanowiliśmy wystartować na Polak Potrafi z projektem, który umożliwi nam pozyskanie środków na namiot ekspozycyjny, nagłośnienie oraz inne materiały, potrzebne do realizacji projektu. W zależności od tego, który próg finansowy uda nam się przekroczyć, w pierwszej kolejności zakupimy odpowiedni namiot, później nagłośnienie, następnie niewielką turystyczną kamerę, dzięki której relacje ze spotkań umieścimy w internecie. Wszystkie te przedmioty zamierzamy wykorzystywać w przyszłych spotkaniach tego rodzaju, w kolejnych latach. Tym samym zwracamy się do wszystkich bywalców Przystanku Woodstock oraz jego sympatyków, którzy chętnie odwiedziliby nas w ramach ASP, o wsparcie naszego projektu.

Czym jest Akademia Sztuk Przepięknych
i organizowana przez nas Wioska
Słowiańska

Akademia Sztuk Przepięknych to miejsce spotkań i dyskusji podczas odbywającego się cyklicznie festiwalu Woodstock. Każdego roku jest tam wiele organizacji pozarządowych, prowadzących działalność edukacyjną, kulturalną i artystyczną. W ramach ASP pragniemy przybliżyć wam sztukę piękną i bliską, bo zakorzenioną w tej ziemi, stanowiącą łącznik z naszymi słowiańskimi przodkami. Może znajdziecie u nas coś, o czym słyszeliście kiedyś od Waszych babć. Może wspólnie uda nam się znaleźć kulturowy łącznik między pokoleniami…

Projekt Wioski Słowiańskiej w ramach ASP jest niezależną inicjatywą społeczną. W jego organizację i wsparcie może włączyć się każdy, komu rodzima słowiańska wiara i kultura jest szczególnie bliska. Zarówno indywidualne osoby, jak i reprezentanci innych grup i związków zajmujących się promowaniem i upowszechnianiem słowiańskiej kultury.

Niniejsza zbiórka nie jest w żaden sposób związana ze zbiórką organizowaną przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jerzego Owsiaka. Projekt ten dotyczy zbiórki wyłącznie na cele wymienione na tej stronie

Progi naszej akcji

 

PRÓG I: 3.000 – namiot o rozmiarach 3×6 m. – nieduży, za to stosunkowo lekki i łatwy do szybkiego rozstawienia;

PRÓG II: 4.000 – tzw. namiot handlowy, ekspozycyjny, będący naszym priorytetem, o rozmiarach 5×8 m. (większy, mocniejszy i trwalszy od poprzedniego, który na pewno posłuży nam co najmniej kilka lat) lub dwa namioty o miejszych wymiarach z możliwością połączenia do rozmiaru zbliżonego do 5×8 m;
PRÓG III: 5.000 – jak wyżej + lepsze, posiadające własne zasilanie i dwa bezprzewodowe mikrofony, nagłośnienie;
PRÓG IV: 6.000 – jak wyżej + kamera przenośna (wszystko co uda się zgromadzić ponad próg IV przeznaczone zostanie na dodatkowe materiały wykorzystane przy realizacji warsztatów, takie jak np. glina do zajęć z garncarstwa).

Przykładowe nagrody oferowane
w podziękowaniu za wsparcie

Udział w spotkaniu z Konradem Lewandowskim na temat eksperymentalnej kuchni słowiańskiej podczas trwania Przystanku Woodstock. Nagroda ekstremalna, ze względu na ograniczone miejsce i dostępność produktów, przewidziana dla ok. 20 osób.
Smycz o szerokości 15 mm, do której przypiąć można klucze, telefon lub każdy inny niewielkich rozmiarów przedmiot noszony na co dzień przy sobie. Smycz w kolorze czarno-zielonym z naniesionym prasłowiańskim motywem z popielnicy, odkrytej na stanowisku archeologicznym w Białej w województwie łódzkim, datowanej na III-IV wiek n.e.
Nagroda uzyskana od najstarszego rodzimowierczego związku wyznaniowego.
Historyczna koszulka Rodzimego Kościoła Polskiego w kolorze czarnym z symbolem Rąk Boga wpisanym w żółty okrąg na lewej piersi, wokół którego biegnie napis „Poznaj swoje dziedzictwo” oraz pierwszy adres strony internetowej związku.
Nagroda limitowana – dostępne jedynie 2 sztuki w rozmiarze XXL i 3 sztuki w rozmiarze XL.
Nagroda uzyskana od najstarszego rodzimowierczego związku wyznaniowego.
Specjalnie dla tej akcji zaprojektowana płócienna torba z prasłowiańskim solarnym symbolem Rąk Boga. Ostateczna kolorystyka (zielona torba z zółtym nadrukiem lub biała torba z zielonym nadrukiem) nie jest jeszcze ustalona i uzależniona będzie od możliwości technicznych producenta.
Prezentujący się z dyskretną elegancją znaczek z zapięciem typu PINS, umożliwiającym wpięcie go np. w klapę marynarki lub żakietu. Znaczek przedstawia tarczę słoneczną z wpisanym w nią symbolem „Rąk Boga”. Wykonany został w tzw. nowym srebrze (mosiądz wysokoniklowy) i mierzy zaledwie 14 mm średnicy.
Wykonana w tzw. nowym srebrze (miedzi wysokoniklowej) 25 mm zawieszka, z pełnym symbolem Rąk Boga (czyli dodatkowo zawierającym pojedynczo i podwójnie złamane prawoskrętne swargi, będące prasłowiańskimi symbolami solarnymi i gromowładnymi).
Nagroda uzyskana od najstarszego rodzimowierczego związku wyznaniowego.
Książka „Utopie” Konrada T. Lewandowskiego z dedykacją (lub osobisty hejt od autora na FB). Publikacja zawiera dwie mikropowieści, które przedstawiają skrajne alternatywy historii Polski – jako zdechrystianizowanej, pogańskiej konfederacji oraz chrześcijańskiego imperium obejmjującego Litwę, Czechy, Węgry i Niemcy.
Weteran wojny smoleńskiej Stanisław Jakub Lawendowski herbu Paprzyca, woźny trybunału ziemi liwskiej, specjalizuje się w doręczaniu pozwów wyjątkowo agresywnym adresatom. Bywa, że jak weźmie skwitowanie odbioru, to wyrok nie jest już konieczny. Czasem jednak zawodzą naturalne sposoby i aby sprawiedliwości stało się zadość, niezbędna jest pomoc czarnej magii.
Figurka Matki Mokoszy do domowego ołtarzyka. Rzeźba współczesna w drewnie świerkowym, 24 cm. Nagroda przewidziana wyłącznie dla jednej, pierwszej osoby.

Drobna część naszej licznej ekipy
organizującej Wioskę Słowiańską

Tomasz Ciach, znany wśród przyjaciół również jako Gaius. Pomysłodawca i główny koordynator projektu „Wioska Słowiańska”.
Władimir Ostrogniew Kaczmarski, merytoryczne i techniczne wsparcie projektu, którego pomoc jest nie do przecenienia.
Jan Gosiewski, wykładowca i nasz wioskowy bajarz, znawca słowiańskich legend i podań.
Kasandra Lipińska, wykładowczyni i nasza kobieca strona organizacyjna.
Interesuje się mitologią słowiańską i germańską oraz rodzimą słowiańską wiarą. Od dziecka żywiła miłość m.in. do przyrody, Matki Natury oraz rękodzielnictwa. Podczas tegorocznego Przystanku Woodstock połączy te dwie sympatie. Jej zajęcia dotyczyć będą rękodzieła, wyglądu, kultury materialnej. Skupi się zarówno na męskiej jak i kobiecej części słowiańskiego życia.
Adrian Cieślińskiod lat interesuje się naukami humanistycznymi, szczególnie upodobał sobie historię okresu średniowiecza, a dokładnie zakres dotyczący Słowiańszczyzny. Jego zajęcia dotyczyć będą tego, w czym czuję się najlepiej – demonologii…

Dołącz do nas na Facebooku
https://www.facebook.com/wioska.slowianska/

https://www.facebook.com/events/1612545532314103/

Jak wesprzeć projekt?

▼▲

Dla PolakPotrafi.pl media monitoruje: Instytut Monitorowania Mediów

„Wioska Słowiańska” na Woodstocku 2016

irka.com.pl | 2016-01-14

Osoby interesujące się kulturą Słowian, pogaństwem, neopogaństwem, Rodzimowierców i rodzimokulturowców zapraszamy na Woodstock 2016, zostanie zorganizowana wioska słowiańska!

O Projektodawcy

Tomasz Ciach

Warsaw, PolandUrodziłem się w 1988 roku. Od pięciu lat jestem związany z rodzimowierstwem. Tyle samo lat jeżdżę prywatnie na Przystanek Woodstock, gdzie największą radość sprawia mi poznawanie nowych, nietuzinkowych osób. W 2015 roku zapoczątkowałem akcję Rodzimowiercy na Woodstocku, którą, wraz z poszerzającym się zespołem, planujemy rozwijać w kolejnych latach.

Napisz wiadomość do Projektodawcy

Obejmij patronat nad tym projektem!

Chcesz sygnować projekt swoją marką lub nazwiskiem? Zgłoś się już teraz!

https://polakpotrafi.pl/projekt/wioska-slowianska-2016

 

 

Podziel się!