Trzy Kopce Ukraińców w Polsce: w Krakowie, Przemyślu i Aleksandrowie Kujawskim

Trzy Kopce Ukraińców w Polsce: w Krakowie, Przemyślu i Aleksandrowie

SANYO DIGITAL CAMERA

Obozy dla jeńców wojennych z Ukraińskiej Halickiej Armii (UHA) i internowanych osób cywilnych znajdowały się m.in. w Przemyślu, Dąbiu k. Krakowa, Łańcucie, Wadowicach, Strzałkowie. Jeńcy wojenni i internowani cywile z obozu w Pikulicach, zmarli głównie podczas epidemii tyfusu, spoczywają m.in. na cmentarzu wojennym przy ul. Pikulickiej i Kasztanowej w Przemyślu (chowano tam także w późniejszym okresie zmarłych internowanych żołnierzy sojuszniczej armii Ukraińskiej Narodowej Republiki Symona Petlury). Obiekt ten,urządzony w okresie międzywojennym, został całkowicie zdewastowany przez Armię Czerwoną w 1939 r. W ostatnich latach odnowiono go staraniem Przemyskiego Oddziału ZUP; został

wówczas wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków.

SANYO DIGITAL CAMERA

Cmentarz, założony na planie prostokąta, jest ogrodzony siatką na betonowych słupkach; w części wschodniej wzniesiono kopiec ziemny, do którego wiodą betonowe schody. Na szczycie kopca został ustawiony metalowy krzyż na masywnym postumencie z tablicą z ukraińskim napisem: BOJOWNIKOM ZA WOLNOŚĆ UKRAINY. Ponadto wytyczono pięć zbiorowych mogił ziemnych. Znajdują się tam także zachowane wolno stojące mogiły z początku XX w. z napisami w językach ukraińskim i węgierskim.

1280px-UkrainiansRakowice2

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Żołnierze UHA i internowani cywile, zmarli w latach 1918–1921 w obozie nr 1 w Krakowie-Dąbiu, chowani byli na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
WP_20151101_16_18_17_Pro_kompr
WP_20151101_16_19_32_Pro_kompr
WP_20151101_16_19_46_Pro_kompr
WP_20151101_16_20_20_Pro_kompr
WP_20151101_16_20_35_Pro_kompr
WP_20151101_16_20_57_Pro_kompr
WP_20151101_16_21_10_Pro_kompr
WP_20151101_16_21_22_Pro_kompr
We wrześniu 2000 r. został tam odsłonięty poświęcony im pomnik (liczba zmarłych przekroczyła, według źródeł polskich, tysiąc osób). Na wyniosłym kopcu posadowiono obelisk kamienny z „kozackim” krzyżem. Pomnik został odsłonięty przez premierów Ukrainy i Polski
Aleksandrów_kujawski_cmentarz_ukraiński_kurhan
Kurhan na cmentarzu internowanych Ukraińców zmarłych w obozie w Aleksandrowie Kujawskim, z inskrypcją w języku ukraińskim i krzyżem zaporoskim
Podziel się!