Paweł Szydłowski – Lechici – Popielidzi – Wikingowie

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yOQDs1HUciU&list=UUpdXoN2J3Irki8-9AWqtEsA

Opublikowany 27 lip 2014

Polanie byli Wikingami, według źródeł polskich, niemieckich, i greckich. Mapa Genów Wikingów http://pl.wikipedia.org/wiki/R1a1
Roczniki Długosza http://www.polona.pl/item/192557/4/
Kronika Marcina Bielskiego https://archive.org/details/kronikapo… Internetowe wydanie Kroniki Lechitów i Polaków Boguchwała https://www.youtube.com/redirect?q=ht…

 

Z czym się nie zgadzam do końca mimo, że generalnie się zgadzam

1. Języki Indoeuropejskie nie wywodzą się z sanskrytu lecz sanskryt wywodzi się z aryjskiego wspólnego języka Słowian, Scytów i Windyjczyków

2. Jak zwykle jeżeli używa się tylko jednego narzędzia/źródła, w sensie jednego rodzaju źródeł – jak powtarzam nieustanie – tutaj używa się tylko kronik  – można dowieść błędów rożnych dyscyplin w odtwarzaniu dziejów ale nie da się odtworzyć prawdy historycznej, dziejowej. Aby ją odtworzyć prawidłowo trzeba postępować holistycznie łącząc wiedzą wszystkich możliwych dyscyplin i źródeł.

3. Nordykowie – może to pochodzić od Nurów znad Nurca, mieszkańców półziemianek. Nazwa i rola Gwiazdy Polarnej jest potwierdzona w innych źródłach np. głagolicowych T. Mroziński).

4. Julia i Wolin-Julin – to bardzo, bardzo słabo uzasadnione, chociaż jest możliwe.

 

5. Wiking – wik – to także wikło, wić – uwijać, budować. Stąd zatoka wtórne – wygięty łuk

6. 840 rok jest Rokiem Zdrady Ideałów Sistańskich na rzecz feudalizmu Post-Rzymskiego, początkiem upadku Lechii.

 7. Owe myszy to mogło być plemię mścicielskich Mszczujów-Meszków, z rodu Piasta Koszki-Kotyszki, czyli Koszanie/Kociewianie. Mieszko to imię rodowe Kotyszków tak jak i imię Bolesław – Welesław czyli Świętosław – Swiatłopełk. Serbowie Łużyccy i Południowi pochodzą z Wielkopolski i Mazowsza, a  tworzyli chrześcijańskie odszczepieńcze Księstwo Wielkomorawskie.

8. Askomanowie, Aszermanowie, Uszerowie – Ciałopalni, Popielidzi.

 9. Lestek żył w roku 1 n.e.???

Podziel się!