"Patriotyzm a bezczynność", "Miejsce kobiet jest wśród Wolnych Ludzi", "Katolicyzm, masoneria, ateizm", "Upadek gospodarczy"

flaga_polskaMówi się, że wakacje to wypoczynek i że poważnych tematów nie powinno się poruszać w sezonie ogórkowym, kiedy wszyscy wolą od przemyśliwania rozmaitych mądrości, plażę i jezioro, albo góry czy las.

My odwrotnie, myślimy, że lato sprzyja refleksji, bo to dla jednych czas wolny od obowiązkowego wkuwania i lektoratów oraz wykładów, a dla drugich – szczęśliwców – cóż za ironia – którym udało się zdobyć jakąkolwiek pracę, nadal czas pracy, może nie tak jednak intensywnej, bo ruch w sklepach i biurach mniejszy – lekko wakacyjny.  Zatem wszyscy mamy więcej czasu na przemyślenie tego co naprawdę przemyślenia wymaga. 

Przedstawiliśmy niedawno artykuł „Droga dla Polski i innych państw”, który wzbudził kontrowersje, zwłaszcza swoim stosunkiem do religii i jej miejsca w życiu każdego Wolnego Człowieka, a także patriarchalnym wzorcem stosunków społecznych i propozycją ponownego zapędzenia kobiet w sektor „niewolniczej” pracy – bez wynagrodzenia – „dla dobra rodziny”.   Ta część proponowanego programu nie może przypaść do gustu żadnemu Wolnemu Człowiekowi. Pozwalam sobie zamieścić poniżej trzy teksty, które były odpowiedzią i korespondencją, a które wydają się godne by stać się merytorycznym artykułem społecznym. Wydają mi się one  ważne dla jasnego postawienia problemu kościoła katolickiego w Polsce, jak  i jasnego określenia, postulowanej przez nas, obecnej i przyszłej roli kobiet w organizacji Wolnego Narodu Polskiego na Świecie.

flaga_polska

Komu służy dezawuowanie powstań oraz o miejscu społecznym Kobiet wśród Wolnych Ludzi

Nie wiem czy warto w ogóle polemizować z tekstami, których konkluzją jest stwierdzenie: Powstania są szkodliwe, bo wykrwawiają naród z ludzi wartościowych i powodują jeszcze większy ucisk ze strony Kolonialistów. Więc akceptować kolonialistów?  Z jednej strony przedstawia się tam ludzi, którzy złożyli Najwyższą Ofiarę z Życia Własnego, jako napaleńców i wariatów, a z drugiej właśnie w nich widzi się to najlepsze, z czego Ojczyzna się wykrwawia. Zaprzeczenie samo w sobie. Nie mówiąc o tym, iż jest nieporozumieniem przyjęcie założenia, że ludzie chwytają za broń, bo im coś “strzeliło” do głowy. Nie, ludzie chwytają za broń w absolutnej ostateczności – to podstawowe prawo psychologii człowieka. To stwierdzenie o gorących głowach jest porównywalne do twierdzenia, że grawitacja nie istnieje, a Ziemia jest płaska.

Nie wiem jaki jest cel rozpowszechniania obecnie takich tekstów. Skąd to nawoływanie do “nic nie robienia”? Czyżby w razie zrobienia w Polsce porządku miał jej grozić “demokratyczny najazd” UE, albo inne pogarszające stan Polski konsekwencje? Najazd UE już się odbył i Polska jest zaprzedana UE i wyprzedana UE. Jak mamy nazwać ten proceder? “Zdradą”, czy jakoś mniej drastycznie? Czy mamy nadal patrzyć biernie na neokolonialne zniewolenie i zaprzedanie w pańszczyznę naszych dzieci, którego to procederu promotorem jest Administracja?! Administracja (Urzędasostwo Państwowe – nowa klasa oligarchiczno-dziedziczna), która wcale nie ma mandatu społecznego i umocowania, lecz jest uzurpacją zbudowaną na Kłamstwie?

Zadaniem tej Administracji było przez 23 lata stworzyć Polakom w Polsce warunki do życia, dać im wszystkim pracę, skierować Polskę na drogę rozwoju i dobrobytu! Czyż nie taki był cel Rewolucji Sierpniowej 1980?
Obowiązkiem tej Administracji było stworzyć kolejnemu pokoleniu warunki do założenia rodziny i do lepszego życia, godniejszego niż było życie ich rodziców i dziadków.

I gdzież jest spełnienie tej prostej, banalnej , podstawowej misji Państwa wobec Obywateli?!

To jedna sprawa. Druga.

Tej rewolucji, która następuje nie da się zatrzymać żadnymi manipulacjami. Jej uczestników nie da się podzielić żadnymi podziałami. To Rewolucja Świadomości a nie walka wręcz na kosy i pistolety maszynowe. Wielkiej Zmiany w Świadomości nic nie jest w stanie powstrzymać, żadne cenzury, nakazy, zakazy, prośby ani manipulacje. Nie podlega ona “zdroworozsądkowemu rozumowaniu” ani “tzw. “wolnej woli”.

Katolickie pojęcie wolnej woli jest złudne (maya), a płynące z niego pojęcie XIX wieczne, że Człowiek jest Panem Świata, bo jest Panem Woli, to nie tylko jedno z najbardziej szkodliwych kłamstw, ale i oszustwo “kościelne”. Oszustwo, ponieważ Kościół sam ze swojej natury i we własnej nauce, nieustannie, każe się swoim wiernym wyrzec Wolnej Woli i słuchać rozkazu nie “boskiej woli w człowieku”, lecz Pośredników Kościelnych, którzy rzekomo wiedzą co i jak.
Podobną brednię można naprawdę było wciskać tylko analfabetom, ludziom Nieświadomym, jak wygląda świat dookoła. Chłopstwu, które stanowiło 90% społeczeństwa pracującego niewolniczo, bo skazanego na dożywotnie przywiązanie do pańskiej i kościelnej ziemi, traktowanego jak bydło, niepiśmiennego, harującego jak woły robocze od rana do nocy.

Ta obecna rewolucja polska ma pewną cechę, która wyewoluowała z doświadczeń wszystkich powstań,także styczniowego 1863, i listopadowego 1830, i warszawskiego sierpniowego 1944, i poznańskiego czerwcowego 1956, i gdańskiego solidarnościowego sierpniowego 1980. Ewolucja to rozwój, więc ta cecha, jako efekt doświadczenia, wnosi nową jakość w sytuację. Ona, to jest obecna rewolucja,  rozgrywa się w Sferze Świadomości. Jeśli ktoś myśli, że można powstrzymać taką rewolucję, to niech się dobrze przypatrzy Indiom i temu co zrobił tam Gandhi z Anglikami.

Po trzecie: Dzisiaj w XXI wieku tzw “Państwo Polskie”, rządzone przez Panów (rzekomo wybranych przez Naród, co nie jest prawdą oczywiście) obłożyło Społeczeństwo (obywateli tego państwa) nową pańszczyzną, haraczem na rzecz dobrze utuczonych (Y)elit, które dzielą między siebie i swoich znajomków, bądź pociotków tzw BUDŻET. Pracą niewolniczą, która ma trwać przez 40 lat życia (składkowych obowiązkowo na ZUS), czyli od zdobycia wykształcenia, bez żadnej przerwy, do 65 roku życia i to obowiązkowo (niewolnictwo!) obłożono każdego obywatela tego kraju. Tym samym  współczesne państwo polskie dorównało systemowi społecznemu okresu pańszczyźnianego, sprzed Konstytucji 3 Maja. Nie ma tutaj wolności ani dowolności – składka na ZUS jest obowiązkowym podatkiem i pracuje się na ZUS całe życie! Obłożono tym podatkiem każdego kto ma pracę, ale oczywiście z wyjątkiem tych 25-30% młodzieży polskiej, która pracy nigdy w życiu w Polsce legalnej nie dostanie, którą wyrzuca się zagranicę na zmywaki, albo do nielegalnej Czarnej Strefy (czarnej bo ona nie jest żadna szara tylko Czarna, murzyńska, niewolnicza!).

Zacytujmy WP.pl:

http://finanse.wp.pl/gid,15790960,galeria.html

ZUS pod rządową kroplówką

Nasz system emerytalny się sypie. Nasz system emerytalny jest niewydolny, obciąża finanse publiczne, a emeryci, których składki do ZUS trafiają, dostają mniej, niż gdyby oszczędzali na własną rękę za pomocą konta oszczędnościowego. Niewielu Polaków ma jeszcze złudzenia, że dostaną na starość godną emeryturę. Niestety rząd zamiast porządnie reformować system emerytalny, tylko przedłuża jego agonię. Oto jak próbuje ratować ZUS.

Emerytura na kredyt
Emerytury wypłacane są z tego, co uda się pożyczyć. Wypłaty świadczeń emerytalnych, rentowych i chorobowych realizowane są z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przychody FUS pochodzą ze składek na ubezpieczenia społeczne, dotacji z budżetu państwa oraz krótkoterminowych kredytów komercyjnych (tzw. pożyczki płynnościowe).

Według wiceprezes ZUS Mirosławy Boryczki środki ze składek pokrywają około 68 proc. zapotrzebowania FUS. Społeczeństwo wpłaca ok. 120 mld zł składek, a FUS wydaje 180 mld zł. Taka jest wydolność systemu. Resztę dorzuca państwo.

Tylko w ubiegłym roku dotacje z budżetu, refundacje składek do OFE i środki z Funduszu Rezerwy Demograficznej przekazane do FUS-u wyniosły łącznie 50,5 mld zł. Najbardziej optymistyczny wariant na 2015 rok zakłada, że zapotrzebowanie FUS na środki z budżetu i kredyty, wyniesie 61,58 mld zł; najgorszy, że 74,92 mld zł. Cztery lata później może już brakować 90,7 mld zł!

Dzieci do szkoły i do pracy
O tym projekcie mówi się głównie w kategoriach edukacyjnych, ale ta sprawa ma drugie dno.

Próby wysłania sześciolatków do szkół są podejmowane od sześciu lat. Niezależnie od tego, czy z punktu widzenia rozwoju dzieci jest to decyzja dobra, czy zła, to ma ona także istotne znaczenie dla gospodarki państwa.

Dzieci, które pójdą do szkoły wcześniej, szybciej wejdą na rynek pracy i szybciej zaczną płacić podatki oraz składki ZUS. A im więcej podatników, tym dla państwa lepiej.

Inna sprawa, że dzietność w Polsce jest zbyt mała, by można było mówić o zastępowalności pokoleń, a ta właśnie jest warunkiem wypłacalności ZUS-u. Niestety nasze państwo wciąż nie dorobiło się przemyślanej polityki prorodzinnej, która zachęcałaby młodych do zakładania rodzin i posiadania dzieci.

Likwidacja OFE
“Nasz system emerytalny jest niewydolny, pogłębia dziurę budżetową, reforma jest konieczna” – przekonuje rząd. Jednak to, co proponuje nam w zamian, trudno nazwać naprawą. Kosztem emerytur kapitałowych zamierza bowiem dofinansować niewydolny Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W chwili obecnej mamy trzy filary: ZUS, OFE i dobrowolne oszczędzanie. De facto funkcjonują tylko pierwsze dwa. Mało kogo stać na oszczędzanie na własną rękę, zresztą narzędzia stworzone przez państwo (IKE i IKZE), które miały to ułatwić, są nieskuteczne i wręcz do tego zniechęcają.

Jakie są propozycje rządu? Cóż, wszystkie dobre dla budżetu, ale nie dla przyszłych emerytów. Rząd stwierdził, że funduszy emerytalnych likwidować nie będzie, lecz – jak podsumowują to ekonomiści – wszystkie jego propozycje do tego się sprowadzają.

Eksperci z Komitetu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa Emerytalnego twierdzą, że w efekcie proponowanych przez rząd zmian emerytura tych z nas, którzy mają przed sobą jeszcze perspektywę oszczędzania przez kilkadziesiąt lat, będzie niższa o ok. 15 proc.

Dr Maciej Bukowski, ekonomista, porównał wybór dany nam przez rząd do wyboru między grypą hiszpanką, cholerą, dżumą, albo bardzo zaawansowanym zapaleniem płuc. Nic atrakcyjnego.

Żegnajcie przywileje mundurowe
Rząd Donalda Tuska już częściowo ukrócił przywileje mundurowe. Do tego czasu policjanci często przechodzili na emeryturę po 15 latach pracy. Podobne przywileje przywileje mieli zarówno antyterroryści, którzy byli narażeni w czasie akcji na stres i ryzyko utraty zdrowia i życia, jak funkcjonariusze, którzy pracowali głównie za biurkiem.

W maju Sejm zadecydował, że funkcjonariusze i żołnierze, którzy wstąpią do służby od 2013 r., będą nabywać uprawienia emerytalnej dopiero po 55. roku życia i odbyciu 25 lat służby.

Decyzję Sejmu skrytykowała Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Związkowcy nie chcą zaakceptować równoczesnego obowiązywania dwóch warunku dla osiągnięcia uprawnień emerytalnych. Federacja chciałaby, by było to 25 lat służby i 50 lat życia, albo 25 lat służby bez określenia limitu wieku.

– Zasada jest bardzo prosta. Wszyscy docelowo powinni być w systemie powszechnym. My powoli, stopniowo wprowadzamy kolejne służby i ogranicza się to tylko i wyłącznie do nowo wstępujących. Nie ma możliwości, aby iść w drugą stronę – tak wicepremier Rostowski skwitował propozycje włączenia kolejnych służb, m.in. celnych, do systemu emerytur mundurowych.

Górnicy, czas na was
Kolejny punkt na naprawę systemu emerytalnego to zniesienie przywilejów górniczych.

I w sumie ciężko się dziwić, jeśli zwróci się uwagę na niedawne wyliczenia “Pulsu Biznesu”. Gazeta podała, że sama dopłata do świadczeń górniczych odpowiada wartością składce przekazanej do OFE w zeszłym roku, zaś dopłata do KRUS była dwa razy wyższa. Z budżetu na emerytury górnicze wypłacono 8 mld zł.

– Czy będzie reforma emerytur górniczych w tej kadencji? Ja bym bardzo chciał. Ale gdyby ona miała miejsce w następnej kadencji, też nie będzie katastrofy – powiedział szef resortu finansów Jacek Rostowski w radiowej Trójce.

Według rządowych obliczeń w 2030 r. 1/10 deficytu funduszu emerytalnego będzie wynikała z przywilejów górniczych. Jak zaznaczył Rostowski byłoby to około 3 mld dzisiejszych złotych.

Następny będzie KRUS
O tym, że rząd zamierza bliżej się przyjrzeć KRUS-owi, minister Rostowski zapowiedział 3 lipca, dzień później wspomniał także o konieczności zreformowania systemu emerytur górniczych.

Omawiając kwestię rolniczych ubezpieczeń społecznych, szef resortu finansów zaznaczył, że chciałby przeprowadzić reformę racjonalną, spokojną, a nie dogmatyczną. Jego zdaniem dobrze by było, gdyby do zmiany w systemie doszło jeszcze w tej kadencji.

– KRUS jest absurdalnie demonizowany przez niektóre osoby. Nie łudźmy się, 80 proc. beneficjentów KRUS-u to są osoby, które gdyby nie były beneficjentami KRUS-u, byłyby beneficjentami pomocy społecznej, niestety – powiedział Rostowski dla PAP-u.

W 2011 budżet KRUS-u wynosił 16,5 mld zł, z tego jedynie 1,4 mld zł pochodziło ze składek ubezpieczeniowych wpłacanych przez rolników. Reszta pochodziła z podatków. Dotacja do kasy stanowiła ponad 4,5 proc. wydatków budżetowych państwa.

Ijeszcze obliczenie Internauty:

~M
Gdzie są pieniądze ze składek emerytalnych? Średnia pensja w Polsce to o. 3600zł brutto. To znaczy, że średnia miesięczna składka emerytalna do ZUS wynosi ok.703zł. ( 3600 x 19,52% = 702,72zł ). Ilość pracujących wg danych rządowych wynosi 16,163mln. Ile to będzie miesięcznie? 16 163 000 x 703 = 11 362 589 000zł. Tyle wynoszą miesięczne składki emerytalne wpływające każdego miesiąca do ZUS. Ile to jest w skali roku? 11 362 589 000 x 12 = 136 351 068 000 zł. W kraju mamy ok. 5 mln. Emerytów, dokładnie 4,979mln. Średnia emerytura wynosi 1721zł. Wobec tego ile potrzeba pieniędzy, aby wypłacić emerytury Emerytom? Policzmy – 4 979 000 x 1721zł = 8 568 859 000 zł x 12 = 102 826 308 000 zł. Obliczmy różnicę, między wpływami do ZUS, a wypłatami. / 136 351 068 000 – 102 826 308 000 = 33 524 760 000 zł / Jest to nadwyżka jaka powinna zostać w systemie!!.Pomyślcie samodzielnie, gdzie jest nasza kasa? Bajki o braku pieniędzy w systemie emerytalnym niech rządowi najemnicy opowiadają takiej ciemnocie jaką sami są. Cały czas słyszymy od nich, że pieniędzy, które wpływają obecnie z naszych składek nie ma, ponieważ są wypłacane od ręki obecnym emerytom!. A gdzie się podziały pieniądze obecnych emerytów, dla których wypłacane są nasze pieniądze? Musimy się obudzić. Nie dajmy sobie wciskać aż takiej ciemnoty. Przy obliczaniu emerytury decyduje parlament Średnie Dalsze Trwanie Życia – ustalony na 82 lata!! Wynika z tego, że nawet gdyby wszyscy emeryci dożyli do wieku 82 lat, to i tak pieniędzy w systemie emerytalnym nie może zabraknąć!!!! Żeby czara goryczy zupełnie się przelała, to należy dodać, że 30% ludzi, którzy płacili składki przez cały okres swojego zatrudnienia nie dożyje nawet 65 lat!!. Gdzie są ich odłożone pieniądze, kto je zabrał? Są to pytania, które trzeba zadawać cały czas, a nie biernie przyjmować kłamstwa rządowe. Pieniądze z naszych składek wyprowadzane są notorycznie z systemu emerytalnego od wielu lat na łatanie dziur budżetowych!! Praca do 67 lat jest im potrzebna żeby mogli zawłaszczyć jeszcze więcej naszych pieniędzy. Skala oszustwa jest olbrzymia!!!

Czemu i komu ma służyć w tym kontekście nawoływanie do bezczynności? Odpowiedź jest prosta i demaskuje tych którzy to czynią.

Wreszcie po czwarte, bo lubimy Czwórcę. Płytki XX-wieczny materializm dialektyczny tylko pozornie ujmuje i pojmuje rolę zmiany Świadomości w przemianach rewolucyjnych, jako że kompletnie nie “rozumiał” on czym jest Świadomość. Stąd tylko osoby wyznające tenże materializm dialektyczny mogą twierdzić, gdyż tego nie pojmują, że Każda Ofiara Krwi, czyli Życia Istoty Świadomej, ma niesłychaną Wagę. Przecież trzeba się uczyć na błędach i wyciągać z błędów wnioski: rozwiązaniem problemu Żydów i Słowian był w końcu holocaust. Rozwiązaniem problemów rewolucji bolszewickiej był holocaust. Rozwiązaniem problemu afgańskiego jest holocaust, rozwiązaniem problemu chińskiego i koreańskiego był i jest holocaust, rozwiązaniem problemu irańskiego może być tylko holocaust, rozwiązaniem problemu czeczeńskiego jest holocaust. Dlaczego? Bo Świadomość Człowieka jest Niezwyciężona, nie podlega Przemocy i Terrorowi Aparatu Ucisku. Można pokonać naród, ale nie można wygrać, zwyciężyć! Można go więc co najwyżej usunąć. Są dwie drogi do usunięcia narodu – holocaust, albo wynarodowienie z tradycji i kultury, i w konsekwencji z języka.

Ta wojna z tradycją i językiem polskim i kulturą została przegrana przez Niemcy i Rosję i zostanie przegrana przez USA – z tą ich płynną odmóżdżającą papką, która jest pozorem kultury i tradycji.

Istnieje bowiem zasada, której na razie tutaj nie zdradzimy, ale która powoduje, że to najeźdźca jest największą ofiarą własnego najazdu. Istnieje też zasada, wypływająca z tej poprzedniej, co do Ofiary Krwi, a zwłaszcza dobrowolnej ofiary krwi, czyli na przykład krwi powstańczej, jest to ofiara nie do wymazania z Pamięci Pokoleń. To podwalina, korzeń narodowości. Nie zapominajmy, że Postanie Styczniowe 1863 roku było i jest taką podwaliną narodowościową dla narodów Litwy, Łotwy, Estonii, Prus-Borusji (Królewca – dzisiaj ziemi post-sowieckiej), Białorusi, Ukrainy, a nawet samej Rosji. I oczywiście Polski, odrodzonej w Powstaniu Listopadowym 1918 roku.

Mówi się, że nadszedł czas Władzy Kobiet – tak. Nadszedł czas władania Pierwiastka Żeńskiego, czas Amazonek, wojowniczek nieobliczalnych, Czas Kobiet, które na co dzień wiedzą co znaczy ryzyko życia, co znaczy życie, które się daje, co znaczy ofiara krwi, co znaczy poświęcenie życia dla innego życia, co znaczy wyzbycie się Siebie dla Dobra Innych, dla dobra dziecka, dla kolejnych pokoleń. To one, Kobiety, najlepiej rozumieją i czują potrzebę, ba KONIECZNOŚĆ, DOMOWYCH PORZĄDKÓW i konieczność zbudowania Gniazda takiego by było Gniazdem dla Wszystkich Nowonarodzonych, i tych których owiż wydadzą na świat, jako kolejne pokolenia. Prawdziwym motorem rewolucji i powstań są kobiety i wymagania jakie one stawiają swoim partnerom. To one mają obowiązek zbudować gniazdo solidne i trwałe, nie na TU i TERAZ tylko na pokolenia. I one się z tego obowiązku zawsze doskonale wywiązywały i wywiązują nadal. To nie jest żadna wolna wola. To “fizyczny” przymus.

My tutaj nie potrząsamy szabelką, jak to czynią Narodowcy w stylu XIX wieku, którzy wciąż zdają się nie rozumieć, że definicja Narodu także podlega ewolucji i ta z XIX wieku jest nieadekwatna do czasu oraz potrzeb.

Samorganizujemy się i zmieniamy Rzeczywistość, uświadamiamy i zmieniamy Rzeczywistość. Jak napisałem kiedyś w tonie ostrzeżenia: “Niech nikt kto woli pozostać tym kim był nie czyta dalej tego artykułu. Bo Zmiana Świadomości jest nieodwracalna, nabytej wiedzy z Drzewa Wiadomości nie da się zwrócić, “wyrzygać”, i żyć dalej jak przedtem.”

Tak na marginesie, głoszenie idei że ofiara z krwi jest niepotrzebna to jakiś szalony antykatolicyzm, wroga propaganda, bo to chrześcijaństwo nieustannie powołuje się na wagę Ofiary z Krwi. Ci, którzy tak piszą i mówią, nie mogą być katolikami. Nigdy nimi nie byli. Nie mogą też być wyznawcami Wiary Przyrodzonej Słowian. To niewierzący.

Nie sądzę, aby byli to tzw “pożyteczni idioci”, zbyt wiele elokwencji i wysiłku intelektualnego, jak na idiotów. W czyim imieniu działają pozostawiam wszystkim do oceny.

Rozumiem też oczywiście wszelkie lęki i troskę o “krew polską”, ale nic nas nie uchroni od Wielkiej Zmiany, a najmniej zakłamywanie rzeczywistości, bo zakłamywanie jako manipulacja (maya) prowadzi PROSTO na SKRAJ PRZEPAŚCI.

I jeszcze: Patriotyzm nie może być chybiony, nawet jeżeli zachowanie takie było zmanipulowane jak w marcu 1968, czy w sierpniu 1980/czerwiec 1989, nawet jeśli jest działaniem “wariackim”, albo “nieświadomym”. Każde powstanie jest czynem ostatecznym i “rozpoczynanym” przez jednostki gotowe na wszystko, w tym na natychmiastową Ofiarę Krwi. Żadne powstanie jakiegokolwiek narodu na świecie nie było nigdy chybione. Zawsze było działaniem jednostek dla dobra ogółu. Dlaczego jestem tego pewien? Bo cywilizacja nieustannie się rozwija, Świadomość nieustannie rośnie i możliwości człowieka dzięki tym rewolucjom i powstaniom oraz Prawa Człowieka nieustannie rosną.

flaga_polska

Dzieje – katolicyzm , masoneria, ateizm

odniosę się tutaj do historii upadku I RP i II RP.

Dla mnie odniesienie do Konstytucji III Maja i potraktowanie jej jako wyznacznika „zła” i „upadku” w kontekście I RP jest głęboko niewłaściwe i to w wielu wymiarach.

po pierwsze to nie Konstytucja i Insurekcja spowodowały Upadek I RP
po drugie sama Konstytucja chociaż tak kulawa jeśli idzie o Wolność Chłopów czy Wolność Religijną, że dzisiaj nazwalibyśmy ją głęboko niesprawiedliwą – i tak była szczytowym osiągnięciem ludzkości – jako jednoczesna niemalże z amerykańską i wcześniejsza niż francuska – a w Ameryce, wiadomo kto ją robił, tak jak i we Francji.

Upatrywanie w masonach którzy niewątpliwie stali za konstytucją, wroga, jest właściwe dla Katolików i w ogóle chrześcijan – protestantów także. Obecnie najbardziej zapiekłe filmy przeciw masonom produkują protestanci przerażeni tym, że ludność krajów protestanckich przestała w ogóle chodzić do kościoła i słuchać pastorów-pośredników.

Z naszego punktu widzenia – Pogan – wyznawców wiary przyrody (których mniej nowoczesnym, bardziej archaicznym i zacofanym odłamem są ATEIŚCI czyli tzw „racjonaliści” , którzy utkwili na poziomie Rewolucji Kopernikańskiej i nie uznają Kanta i jego filozofii), więc z naszego punktu widzenia masoni byli zawsze naszymi sojusznikami.

Ich TAJNOŚĆ nie jest wynikiem ich filozoficznego założenia, lecz wynikiem sytuacji geopolitycznej w jakiej działali. Po zdemolowaniu wszelkich reformatorskich prądów w chrześcijaństwie i w czasie Kontrreformacji, ktoś kto zamierzał walczyć z chrześcijaństwem aktywnie, bo uważał za złą jego dominację i powstrzymywanie przez kościół nauki i nietolerancję dla innych wyznań, musiał działać tajnie. Karą bowiem za odstępstwo od chrześcijaństwa była banicja i pozbawienie majątku. Postępowano tak we wszystkich krajach Zachodniej Cywilizacji – nic dziwnego, że tajność wysunęła się na pierwszy plan.

To co mamy dzisiaj jeśli idzie o tajność i elitarność tych stowarzyszeń to oczywista patologia – bo one i  ich rola w procesie historycznym wyzwalana świadomości ludzkiej z okowów uzurpacji przez jakiekolwiek PISMO (Święte, Torę, Koran, Wedy itp) jest skończona.

My poganie słowiańscy nie zapomnimy im jednak nigdy zasług (np Trentowskiemu i innym, Kościuszce i innym z okresu Insurekcji) także Bogomilcom i Braciom Czeskim i Polskim, ile dołożyli starań żeby pogaństwo – czyli Wiara Przyrody Słowiańska, przetrwała i mogła się kiedyś odrodzić. Odrodziła się oficjalnie w II RP, działała półoficjalnie w PRL i działa oficjalnie w III RP.

Tu dochodzimy znów do upadku I RP – on się zaczyna od Kontrreformacji – moje poglądy na ten temat wielokrotnie wykładałem w artykułach na blogu. Kiedy Polacy zajmowali Kreml i przez 100 lat później istniała wielka szansa na stworzenie Najpotężniejszego Państwa na Ziemi i opanowania całej Europy i Azji przez to państwo, zaprzepaszczono za podszeptami jezuitów i Watykanu tę szansę. Byłoby to Państwo Wszystkich Słowian, a jego ośrodkiem kulturotwórczym i dawcą tradycji byłaby Polska. To karygodne co się wtedy stało. Zamiast jednoczyć ludność różnowierczą pod skrzydłami Rzeczpospolitej i pojednać się z Prawosławiem, zamiast dać mu równoprawność, Lachy zaczęły rezać Ruś i doprowadziły do reperkusji, które się do dzisiaj ciągną poprzez rzezie na Ukrainie, rzezie w czasie rewolucji październikowej, przez cały ten zamęt rozbiorowy, aż w końcu po Cud na Wisłą, który żadnym cudem nie był, aż po Cud Katyński, który też cudem nie był i  nie jest. To napuszczenie jednych Słowian na drugich zawdzięczamy Watykanowi i jego polityce uprawianej na dworze Wazów w Warszawie, po zakończeniu Dynastii Jagiellonów.

Konstytucja 3 Maja nic nie mogła zmienić w położeniu Polski, której ludność nie identyfikowała się z KATOLICYZMEM – bo większość stanowili innowiercy w I RP. I to jest podstawowe źródło upadku. Całe wioski pod Krakowem przymusowo przechrzczono z arianizmu, kalwinizmu, na katolicyzm a właścicieli majątków mordowano, wyganiano z Polski, majątki ich zaś palono. To była II Inkwizycja Rozumu po tej Pierwszej średniowiecznej. Walka Kościoła Watykańskiego o rząd dusz – kościoła zdegenerowanego, bo służącego nie wierze, ale władzy kasty pośredników – księży okopanych w majątkach nadanych im w czasach absolutnej Ciemności przez Feudałów – uzurpatorów depczących stary porządek plemienny – którego siedliskiem był SIS – czyli tak zwane Barbaricum. Barbaricum (Warwaria – War-Haria, Wharat)  silniejsze było od Imperium Rzymskiego zbrojnie, ale słabsze organizacyjnie, bo oparte o równość” podmiotów – czyli plemion, która to równość od czasu do czasu bywała dominowana przez jakiegoś satrapę na skalę Całego Wielkiego Stepu, ale generalnie była szanowana.

II RP i dzisiejsza III RP to już tylko konsekwencja ciężkiego błędu KONTRREFORMACJI wprowadzanej Ogniem i  Mieczem – dokładnie tak jak to opisał Sienkiewicz i jak to zatytułował – Bo Sienkiewicz to wbrew pozorom także nie żaden katolik tylko pseudokatolik (mason i Strażnik Wiary Słowian), piewca chrześcijaństwa chrystusowego (jak w Quo Vadis – za co dostał Nobla), a chrześcijaństwo chrystusowe to templariusze, to nurt ezoteryczny i masoński w KK do dzisiaj zwalczany, tzw Słoneczna Kolumna w kościele i w Masonerii i w Wierze Przyrodzonej Słowian także – prezentowana przez JP II. kościół nie watykański lecz jerozolimski. Jednak do czego prowadzą konstatacje JP II za Mickiewiczem – to tutaj na blogu można przeczytać w artykułach o Wielkiej Zmianie  i Niesamowitej Słowiańszczyźnie.  Kontrreformacja odstręczyła od Polski Czechów, Węgrów, Śląsk, Pomorze ewangelickie i wszystkich prawosławnych a więc cały Wschód RP, który zaczął się odrywać, wpierw mentalnie, a potem solidaryzować z Moskwą.

Gdyby powstała RP Trojga Narodów to nie byłoby Turków w Europie.

flaga_polska

Gospodarka upada – gdzie jest ratunek?

System kapitalistyczny dobiega kresu nie dlatego, że kapitaliści się reformują, że są w stanie wprowadzić jakiś półsocjalizm kontrolowany w imię równiejszej dystrybucji pieniądza – to byłoby bardzo mądre posunięcie kapitalistów, ale jest nierealne. Także nie dlatego, że się nie reformują i nie wprowadzają zmian w re-dystrybucji swoich bogactw.

Kapitalizm pożera sam siebie – wprowadza napęd na konsumpcję, bez istnienia którego nie ma produkcji i zysku kapitalisty (pana Niewolników). Nie ma też bez niego popytu, podaży i obrotu pieniędzmi – a raczej pustymi kredytami – tak to teraz wygląda. Z drugiej strony goni za zyskiem – eliminując Człowieka z procesu produkcji. Najlepiej widać to w Hiszpanii gdzie 50% ludzi niewykorzystanych w gospodarce – młodych w sile wieku , w najlepszym momencie życia – wykluczonych. To liberalizm gospodarczy do tego doprowadził. To samo czeka Polskę, nie co innego. Masa wykształconych ludzi wyjeżdża na zmywaki – to woła o pomstę do nieba. Marnotrawstwo kształcenia, talentów, skazywanie ich na poniżenie. Myślicie, że Anglicy widzą ich inaczej niż widzieli za Churchila?! Jadą tam, bo nie mają tutaj pracy, to jest liberalizm i brak Państwa w zarządzaniu gospodarką.

Gospodarka liberalna tym się rożni od socjalistycznej, że pracownik (czytaj Niewolnik), zależy nie od gremium (zespołu osób) sterującego gospodarką, lecz od jednostki z wszystkimi jej widzi mi się.

Utopiści z NWO wyobrażali sobie, że stworzą rząd światowy – To jest mrzonka ludzi zaślepionych posiadaną mamoną i pycha osób, którym się wydaje, że mogą sterować wszystkim – np Siłami Natury, Przyrodą. Tak samo myślał Stalin, Mao i inni – wszyscy zbrodniarze myślą w ten sam sposób. Zbudujemy kanał Wołga -Don przy pomocy więźniów politycznych (bo to najtańszy niewolnik – wyprodukować go tylko trzeba przy pomocy policji politycznej i zapędzić do roboty za kromkę chleba).

Przyszła Wielka Zmiana i koniec mrzonek. Dalszy ciąg nieuchronny jest taki:
1. dalsza eliminacja człowieka z procesu produkcji
2. Brak środków na zakup dóbr konsumpcyjnych
3. Niewypłacalność kredytobiorców indywidualnych
4. Stop produkcji światowej – pogłębienie kryzysu
5. Niewypłacalność kredytowa państw
6. Krach Ekonomiczno-technologiczny – Ciemne Wieki

albo  wprowadzenie już istniejących technologii, które zmienią oblicze świata
Na przykład:

Wprowadzenie bezpłatnej energii – wytwarzanej z syntezy atomowej – powoduje natychmiastowy koniec kapitalizmu i niezależność każdego gospodarstwa domowego praktycznie – od wszelkiego obrotu pieniężnego.
Gdyby gospodarstwo rolno-sadownicze miało bezpłatną energię mogłoby wprowadzić do obrotu niesłychaną ilość żywności – w zamian za inne dobra otrzymane od innych. Gdyby książki i inne produkty można było produkować nie płacąc za energię i produkować je w „potrzebnej” ilości w sposób „nierozrzutny” i jako produkty „trwałe” – to można by  sobie wyobrazić jaka to byłaby rewolucja.

Jeszcze 10 lat temu w kamienicy mojego teścia działały zainstalowane w 1938 roku piecyki gazowe Junkers – w łazience i w kuchni oraz system prywatny centralnego ogrzewania z roku 1960. Produkcja energii przez syntezę  i inne zasady Zeitgeist wprowadzone w życie – to koniec kapitalizmu. Ja sam wyrzuciłem telewizor na chodzie który miałem od 1978 roku, a także magnetowid Sony z 1986 – z powodu wymiany  na UPC nowej generacji. To nadal mogłoby być używane gdyby nie wymuszenie rozbójnicze koncernów które przeszły z kaset video na płyty z których zaraz przejdą dalej na co innego co przejdzie na co innego itd – dzisiaj wymiana sprzętu -na przykładzie telefonii komórkowej najlepiej to widać – odbywa się 1 raz w roku, najdalej co 2 lata, a na tzw Zachodzie dotyczy to też samochodów – bogaci w Polsce też tak robią. To samobójcze  i nieekologiczne, trujące, zbrodnicze.

Takich „elementów ” rewolucji technologicznej która rozkłada kapitalizm jest bezlik. Widać jak wynalazek Internetu rozwala ten system – po prostu weszliśmy w fazę wynalazków i technologii, które kończą dominację jednego człowieka nad drugim; Posiadacza nad Potrzebującym.

To temat rzeka i tutaj skrótowo tylko wprowadziłem wątki – Technologia i zmiany technologiczne zabijają kapitalizm – czyli on sam siebie zabija – i nie przestanie, bo nie ma hamulca w zmniejszaniu kosztów dla osiągnięcia większego zysku – Prawdopodobnie śmiertelnym ciosem będzie przekroczenie progu bezrobocia – czyli zanik siły nabywczej kręcącej już pustym teraz mechanizmem obrotowym – pieniądza.

Widać też tak gigantyczną koncentrację pieniądza w ręku tak niewielkiej garstki ludzi – że to już na pierwszy rzut oka „pachnie katastrofą” – taka nierówność. Jak kapitaliści gromadzący te sumy wydają te pieniądze? Ano nijak – po prostu mnożą je bez końca i nikomu nie pomagają, nijak tego nie zagospodarowują. Co robi Bill Gates – buduje schrony dla ziaren na Spitsbergenie?! – To jego sposób na rozwój ludzkości?! Do tego prowadzi liberalizm – bo na dodatek to przypadek, iż on jest na topie i jego biznes, a w Polsce to już nie przypadek tylko układ polityczny PRL. Czy może nie dojść do Dnia Gniewu?! System Pan – Niewolnik automatycznie prowadzi do użycia wszelkich dostępnych narzędzi do utrzymania samego siebie – systemu – zawsze narzędzia te są używane w wypaczony sposób – Kreacja pieniądza to pokazuje.

Oczywiście że dojdzie do Dnia Gniewu – przykład to kraje arabskie. Bo to nie jest tak że ktoś naśle swoich komandosów z V kolumny propagandowej i poprzewraca Arabom w głowach i oni zrobią rewolucję. Zrobili ją bo sytuacja dojrzała do tego – bo tam był najdalej posunięty proces o którym mówimy – Wszystko miał np. Kadafi – a ludzie nic, wszystko ma Szeik Saudyjski a ludzie w swoim mniemaniu „nic” – choć mieli tam bardzo dużo, ale rewolucję i tak robią, bo nauczyli się pisać i czytać i wiedzą że to niesprawiedliwe – dlaczego on ma to mieć? –

Liberalizm ani żadne inne cząstkowe rozwiązania nie powstrzymają upadku kapitalizmu – a właściwie FEUDALIZMU którego on jest ostatnią fazą. Na tym polega Wielka Zmiana, którą obserwujemy – to rewolucja technologiczna i jej konsekwencje. To także zmiany nieodwracalne dla Świadomości Zbiorowej i indywidualnej.

Bezczynność czy działanie?

System pracy w dobrze zorganizowanym państwie powinien być “ludzki”, a nie niewolniczy. Nie powinno być wyzysku pracowników przez Właścicieli. Tylko jak to osiągnąć w kapitaliźmie, który Właścicielom daje dyktat warunków pracy. Nie chodzi przecież o hipermarkety, tylko o zasadę.

Akcje proponowane w tym zakresie przez środowiska związane z kościołem idą po tej samej faszystowskiej linii którą reprezentuje Władza. ZAKAZ. Ten zakaz jednak załatwia problem pozornie nie tykając istoty sprawy czyli stosunków społecznych w Systemie Pan – Niewolnik. Za pracę w niedzielę należy ustanowić podwójne wynagrodzenie – obowiązkowo, traktować sobotę i niedzielę w Kodeksie i Prawie jako nadgodziny. Jeden z tych dwóch dni dla każdego pracownika musi być wolny od pracy – sobota lub niedziela. Przecież to jest proste rozwiązanie i do przyjęcia dla wszystkich. Zobaczymy co wtedy się stanie w hipermarketach, które przecież nie są największym pracodawcą w Polsce. Czy skrócą godziny otwarcia,..? Zapewne.

Obserwowałem te sprawy na wsi gdzie każdy chłop jest sobie pracodawcą. Jak jest potrzeba to pracuje się tam w niedzielę, a inne sprawy załatwia kiedy indziej np. podczas zbiorów kiedy pada deszcz, a nie kiedy trzeba robić zwózkę. Generalnie unika się na wsi pracy w niedzielę.

Podwójna zapłata w komunikacji, lotnictwie, wojsku, policji, lecznictwie, handlu, rozrywce, restauracjach, hotelarstwie, rekreacji – wszędzie. Sportowcy i aktorzy pracują w sobotę i niedzielę do późnej nocy i nie narzekają. Nagle hipermarkety są problemem. Dlaczego Państwo Polskie, czyli Władza, która żyje dzięki “dobrowolnej” zrzutce obywateli z ich podatków – nie egzekwuje po prostu Prawa Pracy w hipermarketach?! Gdzie tam są związki zawodowe? Można płacić podwójnie w służbie zdrowia? Dlaczego Państwo działa przeciw obywatelom a nie na ich korzyść?! Dlaczego państwo okrada obywateli z ich prywatnych oszczędności w OFE?! Dlaczego państwo podnosi podatki bez zgody obywateli? Dlaczego Kościół milczy w tych sprawach? Gdzie jego społeczna rola?

Tak samo łatwo jest zrobić kolorowe transparenty przeciw aborcji – ale nie ma chętnych by wziąć upośledzone dzieci z domów dziecka do swojej chrześcijańskiej rodziny i je wychować, skoro się drze gębę, że nie wolno usuwać chorych płodów. Mało tego żadna katolicka rodzina nie pali się do wzięcia zdrowych dzieci z domu dziecka. Jak już ktoś je bierze w Polsce to okazuje się, że po to żeby robić im krzywdę – mamy tego przykłady. Efekt – matki po wsiach doprowadzone do patologii totalnej, bez pieniędzy, bez antykoncepcji rodzą i mordują. To jest zwyrodnienie skrajne do którego doprowadza obłędna polityka.

Dla kogo jest to państwo?! Samo dla siebie? Dla urzędasów i politykierów? Dla Właścicieli Niewolników?

Kościół potężna organizacja o charakterze filozoficzno-moralnym, w kwestiach społecznych ma do powiedzenia tylko tyle: nie używajcie prezerwatyw! Rodźcie wszystko jak leci?!
Nie powinien przypadkiem powalczyć o zmianę Systemu Społecznego? Od 1000 lat tak skutecznie “walczy” i zabiega o “człowieka”, że mamy to co widać?!

Państwo ma służyć obywatelom, rozwojowi społecznemu a nie “zwojowi” na wszelkich płaszczyznach. Przecież to paranoja i schizofrenia zwyczajna, upośledzenie umysłu, żeby namawiać społeczeństwo by utrzymywało molocha, który je, społeczeństwo, zabija? Milczenie w tej kwestii to działanie antyspołeczne i antypolskie, a społeczeństwo które się godzi z takim działaniem wykazuje cechy samobójcze.

Bezczynność jest antypatriotyczna – Wniosek: Kler jest antypolski, tak samo jak Rząd i Pracodawcy, którzy tak postępują wobec człowieka. Rząd ewidentnie sprzeniewierzył się swojej misji: stwarzania warunków do ROZWOJU Społeczeństwa, do osiągania DOBROBYTU. Po to został powołany i dawno ludzie powinni go odwołać, albo sam widząc swoją klęskę powinien podać się do dymisji. Skoro mechanizm odwoławczy nie działa, a widać gołym okiem wynaradawiającą politykę i zabijającą społeczeństwo, to co trzeba zrobić?! Jaka jest rola w tym wszystkim organizacji filozoficzno-moralnej? Czy nie powinna wskazać obywatelom drogi do uzdrowienia państwa, do stanowienia ładu społecznego sprawiedliwego?!

au91

A ja czytam bzdety o szkodliwości powstań narodowych i bzdety o “skrzywdzonym kościele”. On sam wyzyskiwał ludzi do cna i domaga się “swojego majątku”. Niech się zacznie wywiązywać ze swojej roli społecznej! Tego jakoś nie robi. Ściąganie haraczu z ludzi to jedyne zajęcie Pośredników! Kuria ma swój cennik, a to jest jeszcze jeden podatek – tak jak zawsze – królewski i kościelny. A baby niech rodzą i słuchają jak głodne dzieci wyją i piszczą z biedy i jak rosną na kolejne pokolenia Niewolników, dla tej hołoty wyzyskiwaczy. A faceci niech się zapiją na śmierć i niech zapiją swoje baby, bo przecież roboty nie ma ani dla facetów ani dla bab. Robota jest w Niemczech – na robotach, w takiej współczesnej formie “robót wojennych, przymusowych”! Bo czy można to nazwać inaczej niż przymusową emigracją?!

au89

Od 1989 roku uprawia się w Polsce tę samą wynaradawiającą politykę. Zniszczono wszystkie już prawie tzw “przywileje” klasy ludzi pracujących, czyli 90-ciu procent społeczeństwa. Między innymi godziwego wynagrodzenia, pozwalającego utrzymać rodzinę – czyli nie tylko tatę i mamę, ale i dzieci, które się ma, bo po to się zakłada rodzinę, co jest oczywistością oczywistą. Jeśli nie da się mieć dzieci to po cholerę mieć rodzinę?

Kto ustala warunki gry w tym państwie – Rząd czy jakaś obca siła kosmiczna?!

Ten System jest bezsensowny! Nie wystarczy kosmetyka i śmieszne żądania o podłożu religijnym- np. antyaborcjonistów, które są dalszym ograniczeniem i zniewoleniem.

Za komuny była WOLNOŚĆ ABORCYJNA – Krzyk kościoła straszliwy, akcja – jedna z pierwszych ideologicznych akcji po 1989 – ZABRONIĆ! Za komuny nikt nie kisił płodów w beczkach, ani nie topił jak kocięta w stawach, a LUDNOŚCI SYSTEMATYCZNIE PRZYBYWAŁO mimo wolności aborcji. Bo aborcję robiły kobiety które nie chciały mieć dzieci. Niektóre nie robiły i domy dziecka były pełne jak i teraz. Katolicy nie palili się do chowania cudzych dzieci poczętych i narodzonych – tak jak i nie garną się do tego dzisiaj. Kościół jakoś nie znalazł recepty systemowej na te dzieci. A może gminy katolickie zrzucą się na tacę i te dzieci wezmą rodziny katolickie do siebie – razem z zasiłkiem na ich wychowanie? To trudno zrobić? trudniej niż żebrać po kolędzie na nowe obrazy w złotych ramach i krzyże wielkości Kopca Kościuszki i Figury Pana wielkości wieżowca??!

Za krzyże, które postawił ksiądz z parafii w Sulistrowicach w drodze na szczyt Ślęży byłoby na 1 rok utrzymania dla jednego dziecka z domu dziecka, a może i dla dwóch! Ile dzieci mogłoby pójść do rodzin zastępczych za pomnik Chrystusa Pana? Czy to nie byłby lepszy pomnik i w zgodzie z duchem JP2? Gigantyczne Centrum JP2 w Łagiewnikach Krakowskich, Świątynia Narodowa w Warszawie – co to ma być?!

Przecież to jest jakieś koszmarne wypaczenie misji kościoła, a właściwie tego co głosił prorok-bóg, jeśli w ogóle istniał. To wołająca o pomstę do nieba karykatura służby bożej!!! Betonowe pałace w których przechowuje się fiolkę krwi JP2!!! Przecież to umysłowa “sraczka” a nie jakaś myśl logiczna – “biegunka rozumu”, którą “kupują” chyba tylko niepiśmienni, ogłupiali i otumanieni.

Kościół woli zakładać własne domy dziecka i tam indoktrynować dzieci niż oddać je rodzinom na wychowanie – taka jest prawda. Papież Benedykt za cel postawił sobie nie “wychowanie w rodzinach jak największej liczby sierot z domów dziecka”, ale wprowadzenie mszy po łacinie – czyli separację wiernych od mszy! To nonsens przecież. Msza oczywiście jest wyśmiewana przez ludzi rozumnych, bo stanowi bełkot – to bełkot po polsku, a po łacinie przynajmniej nikt tego bełkotu nie rozumie. Czy o to chodzi żeby ludzie się nie śmiali z bełkotu, czy o to żeby bełkot przestał być używany i zmienił się w normalną mowę, służąca porozumiewaniu się?

Oto esencja “troski kościoła”. Kościół widzi że Państwo (Władza) zabija Polskę i co robi? Dba o Polskę czy o interesy swoje, czyli Watykanu?!

Media otwarcie piszą już o drugiej fali emigracji! Przecież to jest zbrodnia przeciw narodowi – jak ludobójstwo! Co robi Kościół żeby temu zapobiec! Walczy o większą ostrość aborcji i buduje pałace dla kolejnych buteleczek z krwią swojego proroka?

A nie powinien przypadkiem zawołać: Ludzie – dosyć tego!!! Widzicie co się dzieje i nic nie robicie?!!! Do boju, bo was za chwilę już nie będzie!!! Przecież ktoś morduje i okrada naród polski!

Nie, oni walczą o swoją działkę w tej powszechnej grabieży. Nie widzą w tym nic moralnie nagannego, nic ontologicznie niestosownego, niezgodnego z nauką Ich Proroka-Boga, który za ich grzechy zawisł na krzyżu.

flaga_polska

Podziel się!