Życzenia na Święto Wiosny i na koniec dawnego Świcienia, czyli na Wielką Noc Nowego Roku

Bogaż Pana łany – bogużpanów łany – boguż-pan-łan, boguszpan, bukszpan (roślina bogów, roślina panów, roślina czarów, roślina BożeBoga, Panabożusia, Bożyca Panocka)

Świcień, miesiąc Księżycowy – Trzynasty – zwany też Kusym, Krzywym. Dawniej to praktycznie był Noworoczny Miesiąc Świąteczny – i nie bez powodu miał miano Świcień  – bo to i Świt Świata – początek roku i Miesiąc Święty, krótki wyrównawczy , poświęcony Światłu Świata, a więc Święty podwójnie – stąd Święto Świąt. Miał kilkanaście dni potrzebnych by wyrównać rok księżycowy z rokiem słonecznym

Dla wszystkich współpracowników, sympatyków

i członków

Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata

Niech nam się wszystkim Ludziom,

a szczególnie Wszystkim Polakom,

po całym Świecie rozsianym

i wszystkim naszym Braciom Mniejszym

– których czcimy pod postaciami kurek, zająców, świniaków, baranków, palm baziowych, bukietów kotkowych (kosznych), wici wierszbowych,  gałązek bogaż-panów (bukszpanu rosochatego) i wiązanek kwiatów wiosennych  złotych, czerwonych i białych –

Niech nam się  WSZYSTKIM w tym roku nowym Szczególnie Darzy

Koszny Wieniec – dla Panów Przeznaczenia, Przypadku i Żądzy

Dziady Śmigustne

Dyndus – Dengi-Dugi-Tęczy-Radugi – co czerpie wody swym wężowym, wielobarwnym pyskiem z jezior i spuszcza je z chmur z Dodolą, Wodycą i Perperuną na pola uprawne.

Do tego niżej podkowa na szczęście.

Podziel się!