Życie polityczne i społeczne Łużyczan (Serbów Łużyckich) po zjednoczeniu Niemiec

Stowarzyszenie Niklot zaprasza na prelekcję

mgr Jakub Sokół

 Przepiękny przebogaty strój łużycki

Życie polityczne i społeczne Łużyczan (Serbów Łużyckich) po zjednoczeniu Niemiec

Spotkanie odbędzie się w klubie Metal Cave ul. Jana Olbrachta 46 (W-wa Wola)

dn. 15 XII o 17.30.

Dojazd: autobusy

129

* 154

* 155

* 159

* 522

Przystanek „Redutowa”.

Podziel się!