Księga Wiedy – Lekcja Trzecia: Koleso i Rodżana-Przyroda

kliknij obrazek żeby zobaczyć szczegółowo całość)

Słowiańskie Koło Boskie, KOŁO DEWÓW – KOLESO.

(Uwaga ogólna: Ta Wykładnia (Lekcja), tak jak wszystkie przedstawiane na naszym Portalu Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata składowe Księgi Wiedy – nie jest PEŁNA, ani nie ma kształtu Ostatecznego. Pełne i Ostateczne będą wyłącznie Taje Księgi Wiedy, która ukaże się drukiem)

 

Boskie Koleso – Boski Krąg , Koło-Soł – Koło Sił,

Koło Ślące [promieniujące siły],

Koło-Sołów – sołowo – słowo,Sołowiej – Słowem Wieszczący [Słowo Wijący]

Koło Słowian – Koło Sistanów – ludzi znających znaczenie słów,

Koło Kół  – każde z pól tego Koła ma swoje ukryte znaczenie, które ujawnia się tylko znającym znaczenie Słowa – czyli Przekazu, Wiedy, Znaków, Czert, Taj.

Koło Święte – zawierające święte znaczenia, święte znaki, święte miana, kulędarz Świąt

Koło Pełni – Koło Wszystkich Znaczeń,

Koło Swąt – Wszechświat – Kolos (Kołoświat, kosmos) – Bóg Bogów – Najwyższy

Jest odwzorowaniem Ładu Wszego Świata (Wszechświata, kosmosu) – Kłodzi (Kołod’ – Kołodź – Jajo Świata, Koł Świata – Oś Świata, Kolibna Łódź Świata).

To także Koło Ludzi w tym sensie, że Źródło narodzin Ludzi i Miejsce ich bytu – bo Ludzie to  równoważne ze Słowianie – Znający Słowo (Dzieci Słońca-Sołnca – Słońca Wiano i wiano Sławy-Sławuny – Znającej Słowo, inaczej Dzieci-Dziedzice Souarożica – Swarożyca – czyli Słońca lub Swaroga – Soła Rodzica),

to także

Istowie-Jątowie (Juszowie, Aesti)- pochodzący z Istu Boga Bogów – Juszu, Ichoru,

Skołoci – S-Kołodzi zrodzeni (z Gałęzi Drzewa Drzew, z Drzewa Drzew, z Boga Bogów, z Kłódzi)

lub

Wenedowie-Dawanie – od Dawców Weni, Daw-Darz Bogów (Dawów-Dziwów-Dewów), czyli od Bogów Pochodzący – Wene-Dewanie (Wiano Bogów, przez Bogów zDziełani – Stworzeni [diełat’ – tworzyć]).

Każda z postaci opisanych za pomocą KOLESA, na każdym z poziomów owego Kręgu (Koła Kół), jest uosobieniem i przedstawieniem symbolicznym, konkretnej siły wszechświata, działającej w charakterystyczny sposób.

Każda z tych określonych tutaj mianem, symbolem-znakiem, czertą -liczbą i innymi znakami opisanych – Jest uosobieniem mocy lub żywiołu, kiru lub działu, części mocy lub części żywiołu, cząstki pomocniczej mocy lub żywiołu albo działu lub kiru

Wszystkie te scharakteryzowane tutaj w KOLESIE i rozróżnione oddziaływania będziemy określać, dla prostoty wywodu –  jako Siły.

Siły te płyną z najwyższego szczebla – od Najwyższego – określonymi kanałami – promienno-energetycznymi  – wlewając się w konkretne zakątki świata, Ziemi,  przenikając i trafiając w określonym splocie sił w każdy byt (ożywiony i nieożywiony) i docierając do jądra każdego bytu.

Jest to boski ichor (energia, istota bytu, cząstka psi – wyposażona w myśl-wiedzę jako zawarty w niej ororz – jądro myśli, jarzęcą wiedę – nusson) – coś co Hinduiści i Weda nazywają kundalini, ale także dewanagari – co odczytać należy  jako prasłowiańskie (praindoeuropejskie) – DewaN Ogar – Boskie Światło-Ogień a także Boski Ichor – czyli boska krew (energia, moc-myśl-wiedza przenikająca wszystko co istnieje).

Nazywają to także w jodze Brahmanem,

A w Wielkim Tajemniku Słowiańskim jest to Moc Bramy Bram – która Czterema Bramami Świata się od Swąta w Świat sączy.

Miejsce Bogów w Kręgu Welańskim (Kolesie Bogów) przedstawione w Księdze Tura nie jest wymysłem ani przypadkiem.

Nie jest przypadkowa ani wymyślona Wiara Przyrody i – takie właśnie jej określenie – „wiara przyrody”, „wiara przyrodzona” (naturalna), Wiara Słowian (wiara wypowiedziana Słowem, Wy-Słana, przekazana z promieniami Słońca (Sołońca,Sołńca), Wiara Ludzi – Słowian, Istów, Skołotów, Wenedawan – czyli mówiących językiem Słowym, językiem Słów).

Samhara Mutri – Gaja – Rodżana – Przyroda – Raziwia – Radziwia – Radziwija – Rodziwia – Rodziwija – Urodziwa (tak czci się Przyrodę według starożytnej Wedy)

W tym Kręgu Świętym (Skrzystym, Świetlistym, Światowidowym) Rodżana – Bogini Stojąca Przy-Rodzie, inaczej zwana Przyrodą odpowiada za Wiarę i Jej Przekazy. Rodżana-Przyroda jest nie tylko Opiekunką Rodziny (rozumianej bardzo szeroko – jako plemię i szczep), ale także MATKĄ PRZYRODZENIA –  czyli Matką Wszystkiego Co Żywe Na Ziemi).

Andriej Gusielnikow – Rodżana [tutaj jako Bereginia (Brzeginia, Berehynia), ale to bez znaczenia, to tylko „wschodnio-północne” burowijsko-rosyjskie odchylenie interpretacyjne, według nas jest boginią – owszem Wielką Pomocnicą Matki Ziemi, ale nie zaledwie boginką  – duchem pomocniczym Matki Ziemi]

RODŻANA – Roda-Żena, Stojąca PRZY-Rodzie, jest przede wszystkim Wielką Kształcicielką Bytu Żywego, a więc i Przekazicielką w żywot na Ziemi

(poprzez or– wcielenie orzu-juchoru boskiego – nussonu-DNA – który my nazywamy po prostu ichORem albo rozróżniwszy trzy rodzaje ichoru: dobródzią, złyródzią lub zwykłocią)

– kosmicznego Ładu Wszego Świata. Jest Twórczynią Wiary, przy czym Wiara – to zarówno Taje i Tany podane do WIERZENIA jak i wspólnota Wierzących – czyli Wiernych – Słowiańska Wiara to inaczej Nasza (słowa) Wiara, Nasza Wspólnota.

Jest tak, bowiem to z Przyrody wywodzą się wszelkie święte wici-sploty ożywionego świata, a za nimi opowieści – Taje i Tany oraz Wiedy Wielkiego Tajemnika Wiary Przyrodzonej Słowian. Poprzez Przyrodę jest przekazywany Ludziom i wszystkiemu co Żywe – Wzór Świata – czyli kształt Boskiego Ładu.

Ona – PRZYRODA jest niejako tym Sitem, Przetakiem, Ekranem, Prze-Kaźnikiem dzięki któremu ów Ład Wszego Świata (Wszechświata) ujawnia się w swoim konkretnym uporządkowaniu na naszej planecie – Ziemi i w Każdym Bycie Który Na Niej Jest.

Rodżana-Przyroda jest Opiekunką Kazicieli i Kazicielek, Wiedunów, Wołchwów, Kudewosów-Kudełosów, Gąśćbiarzy (Huślarów-Guślarzy: pieśniarzy, wierszczbiarzy,ludzi przekazujących tan przez gędźbę – muzykę i słowo-pieśń) – wszystkich tych, którzy od dawien dawna dbali o przekaz taj i pamięć pokoleń, pamięć przeszłości – Pamięć DZIADÓW.

Bez przekazywania z pokolenia w pokolenie tychże Taj – Opowieści Przyrody (Wici Baji), Wiara nie mogła by trwać, a wszystkie obserwacje i obrzędy wiary wytworzone przez tysiąclecia bytu Słowian zostałyby utracone i zaprzepaszczone.

Bez istnienia i działania a także przekazów Przyrody (Rodżany – Pani Życia Ziemskiego i Wiary) NIE MA RODU (nie ma Narodów, nie ma ich języka i podań przyrodzonych, nie ma pola dla działania Roda – Pana Narodów).

Rodżana-Przyroda – Patronka Wiary Przyrodzonej

Święto Dziadów, jest obchodzone przez Wiarę Przyrodzoną Słowiańską cztery razy do roku. To pokazuje jak wielką cześć oddawano i oddaje się przeszłym pokoleniom, ale pokazuje też jak wielką cześć oddawano Rodowi i Rodżanie-Przyrodzie.

Bo Rod  jest Ojcem Narodu, a Rodżana jest Panią Rodziny (Zadrugi) ale także Panią Ożywionej Ziemi – czyli Całej Przyrody. Jest więc niejako patronką Wiary Przyrodzonej – Tą z której owa Wiara wypływa. Jest też za przekazy tej wiary odpowiedzialna – a więc jest Panią Wiary Przyrodzonej.

Związanie funkcji Władczyni Rodziny z Przyrodą otaczającą ludzkie Gospodarstwo nie jest dziwne, jest w pełni zrozumiałe, oczywiste.

Bea Douglas – Ancient forest

Wyraża ono przeświadczenie o współzależności Rodziny, Zadrugi i otaczającej ją Przyrody, przeświadczenie o odwiecznym i nierozerwalnym związaniu Człowieka, Ludzi – Zerywanów, z innymi bytami powstałymi Z Kolesa – Drzewa Drzew: Zwierzętami i Zróstami-zRoślinami.

Ten związek Rodu Ludzkiego, Rodziny i Domu z Przyrodą nie był nigdy wykoncypowany, wydumany, wymyślony – cześć dla Tynu Rodów, a zwłaszcza dla pary Rod-Rodżana-Przyroda, wzięła się z prostego codziennego doświadczenia i obserwacji.

Wiara Przyrodzona Słowiańska ma tę olbrzymią zaletę, że cała, we wszystkich swoich przejawach, wypływa z Natury (Przyrodzenia) i wszystkie jej obrzędy, wszystkie jej opowieści, są tylko odzwierciedleniem naturalnych, przyrodzonych powiązań i współzależności.

Tak więc Dziady, to było i jest także –  poza specjalnym świętem w rocznym cyklu, które jest poświęcone całemu Tynowi Rodów – Święto Roda i Rodżany-Przyrody.

Obchodzone dodatkowo 4 razy w roku.

Żadna inna boska para nie miała i nie ma tylu świąt w pogańskim słowiańskim kulędarzu.

Zaródzie

Słowo kalendarz nie pochodzi z łaciny, to łacińskie słowo jest zapożyczone z mowy skołocko-słowiańskiej, czyli prasłowiańskiej, albo inaczej słowiano-indo-irańskiej. Słowo to ma oczywiście mitologiczne korzenie i znaczenie obrzędowe oraz liturgiczne. Wywodzi się od złożenia:

Koleso – Święte Koło Zdarzeń, Kole-Swęto (kole-swo, kole-so)

Lęda – ląd, ziemia

oraz Dar – darzyć, obdarowywać,

a więc koleso-lędo-dar, kol-lęd-dar, kult-lęd-dar, kulę-dar, wreszcie współczesne kalendarz, ros. kalendar’, białorus. kalandar, czes. kalendarz, i tak samo we wszystkich słowiańskich i bałtyjskach oraz w hindi – kailendara.

To także Dar Kolady – boga Kiru Zimowego, którego żeńską postać nazywa się Kostromą-Zimą albo Koladą, dar dla Ludzi. Narzędzie miary czasu dane ludziom przez tego Boga Kiru.

Znaczenia mian bogini Przyrody i jej wizerunek

RODŻANA

Postacie-wcielenia (równe miana): Rodżana-Gąść, Rodżana-Przyroda, Mienia-Titra

Inne nazwania jego osoby (przydomki): Raziwia, Radziwia, Radziwija, Rodziwia, Rodziwija, Urodziwa, Siewa/Zielwa/Dziewa (Siwa Diwa), Reitia – Retyja, Ra-Dawa, Rodawa, Rudawa, Pani Rodziny, Pani Przyrodzenia, Dawczyni Wieszczby, Pani Rodu, Pani Pieśni, Pani Siedliska, Pani Życia, Pani Istot Żywych, Zielona Matka, Pani Gęstwiny, Cieciera, Dziędziera

Zajmowany krag: Piąty Krąg, Krąg Wielkich Mogtów

funkcja (zakres działania): opiekuje się rodziną, odpowiada za cechy osobiste wszelkich żywych bytów, daje możliwość widzenia przyszłości, a także widzenia całości – a więc wieszczenia, odpowiada za umiejętności śpiewu i wierszowania

ród: Rodowie

pochodzenie: Dzięgle – syn Czarnogłowa i Białobogi

narzędzia czarowne – oznaki władzy: Złote Tarło, Złote Gęśle, Złote Jajo i Złota Pachalica (Wachlarz)

Pomocnicy (Stworze – boginki): Rodki-Rodżańce

Rodżana Gąść clip_image002Jerzy Przybył – Rodżana-Gąść

Znaczenie mian i imion oraz przydomków, i ważniejsze pojęcia wywodzone z jego miana:

Rodżana, Gąść, Mienia

Imię Rodżany znaczy po prostu żona Roda (żena – żona, kobieta, żeńszczyna – kobieta).

Rodżana jest czczona jako Rodżana-Gąść, Rodżana-Przyroda i Mienia-Titra. Mienia czyli mieniąca się, świetlista, barwna, również zmienna. Także, a może przede wszystkim, Dawczyni Mian, czyli nazywająca rzeczy i dająca imiona przedmiotom oraz ludziom. Od tajemnego miana danego przez Rodżanę zależy wiele w życiu człowieka dokładnie całe jego przyrodzenie (ułożenie, charakter, płeć, konstytucja fizyczna, cechy budowy itp). Miano to jest związane z wiergiem-wyrokiem określanym przy narodzeniu przez Mokoszów i Rodów, a przynoszonym noworodkowi pod poduszkę przez Sądzenice, Rodżanice lub Narecznice (Udełnice). Ma ono postać wiergu-wiązki patyczków albo deszczułki z odpowiednim znakiem tajemnym lub wierguźdźbeł, wiergu-pajęczyny czy, zależnie od regionu, jeszcze inne postacie. Miano-imię powinno być okryte tajemnicą i nikomu niepowołanemu nie ujawniane, bowiem zawładnięcie tym imieniem przez wroga albo złego czarownika jest zgubne dla człowieka. Mienia znaczy także mówiąca, dająca dar mówienia, układania pieśni i wieszczenia, układania myśli w słowa. Pod przydomkiem Titra bogini była znana na Rusi Kijowskiej, a określenie to znaczy dokładnie mianująca, Dająca Miano (tytuł, nazwanie, imię), ale ma także inne znaczenie: miara, a więc Dająca Miarę, Mierząca – co wskazuje na jej bliski związek z Chorsem, który począł jedną z jej córek.

Do funkcji mowy i pieśni oraz muzyki odwołuje się drugi przydomek bogini – Gąść. Mówi on o Rodżanie jako dawczyni gęśli – narzędzi wytwarzających pieśń – muzykę (skrzypiec, cytry, liry, piszczałek, skuduczy, dzwonków, bębnów, dud, trąbit, kobz), zdolności muzycznych (bardzo ważnych z obrzędowego punktu widzenia i zawsze mocno związanych z rytuałem), tanecznych i słownych pozwalających układać pieśni, modlitwy, opowieści, zaklęcia – czyli gędać (gadać – mówić, zaklinać, czarować). Hudba (gudźba, gązdba, gęśćba) to stare słowo określające muzykę, nim je zastąpiono pożyczką z greckiej mitologii: Muzą. Hudobnicy, koźlarze (kobziarze), gęślarze-guślarze, gajdowie (dudziarze i gadacze, zaklinacze) to dawne gromady kapłanów (czarowników) związanych ze sprawowaniem kultu. Gusła to obrzędy, zaklinanie, uroczyste modlitwy (gąstać – szeptać, szemrać, mówić cicho, jednostajnie, monotonnie, tak jak się wymawia zaklęcia szamańskie lub modlitwy). Te odniesienia wiążą Rodżanę z obchodem – jedną z wielu znanych naszym starożytnym przodkom form czczenia bóstwa i świętowania (do dziś „obchodzić” znaczy też świętować), czyli rodzajem procesji z chorągwiami, wózkami kultowymi, w przebraniach, w maskach, dookoła wsi lub terytorium wspólnoty – tak by koło uświęcone obchodem zamknęło owo terytorium przed złymi mocami. Ptakiem Rodów jest gęś i specjalne obrzędowe pieczywo w formie bułek wypiekane dla Rodów nazywano gąską. Przydomek ten mówi także o Rodżanie jako bogini gęstowłosej, okrytej splotami – gęstwą włosów, być może kędzierzawej.

Trzeci przydomek – Przyroda (Rada, Ra)

oznacza Tę Która Stoi Przy Rodzie, czyli jego żonę-siostrę, tę, która decyduje o przyrodzeniu – czyli cechach związanych z przyjściem na świat, tę, która w każdą rzecz żywą wkłada zaródź i jest zawsze obecna przy porodzeniu każdego nowego bytu. Stąd wszystko, co żywe na Ziemi, nazwano Przyrodą (z grecka Naturą), bo we wszystkim, co żywe, co stworzone rękami boga, jest cząstka Rodżany, Ra-Dziwi, Radziwiji,Urodziwej .

Kim jest ona – Przyroda – która tyle pięknych i pożytecznych stworzeń bożych hołubi?

PRZYRODA – czyli Rodżana (Rod-żona),

bo Przy Rodzie Stojąca – Roda-Żona

i jego RODA

siostra RODZONA ).

Jest to ta bogini, którą musimy szczególnie adorować, ku której powinniśmy słać wszystkie nasze myśli i uczynki, której powinniśmy przychylić nieba i oddawać wieczny hołd, a także sławić ją codziennymi drobnymi dziełami.

Jesteśmy zobowiązani pielęgnować JĄ, dbać by nie utraciła sił i piękności, czuwać aby jej stan się nie pogarszał z upływem czasu, żeby nam młodniała a nie starzała się i by nie upadała na siłach.

Dlaczego i po co?

Po to choćby by mogły się cieszyć obcowaniem z nią – ową wszechwładną boginią królującą nad bytem człowieczym – nasze dzieci i wnuki, i ich wnuki i prawnuki, oraz praprawnuki owych prawnuków.

Przyroda-Rodżana w różnych odmianach Wiary Przyrodzonej bywa też nazywana RA i od tego wywodzone bywa słowo i znaczenie RASA – Ład Wszystkiego Żywego Na Ziemi.

Zobaczcie to koniecznie:

http://www.andiesisle.com/creation/magnificent.html

Banalne? Przesłodzone?

Być może. A jednak tygrysów jest na tym olbrzymim świecie już tylko 3000. To mniej niż mieszkańców we wsi Lanckorona. Zostały zniszczone przez Człowieka i są niszczone dalej z dziką, zachłanną, nieopanowaną bezwzględnością. Czy rzeczywiście Człowiek to aż tak podła rasa?

Świat nie został dany Człowiekowi jak mówi judeo-chrześcijaństwo. Został ożywiony dla wszystkich Istot Żywych.

My możemy zabić wszystko! Czyż to nie boskie uczucie?! W naszych rękach los Żywej Ziemi – Naszej Matki.

Tak możemy wszystko zniszczyć, wszystko zabić… ale…

…Ale nie łudźmy się – w tej chwili, tak bezwzględnie niszcząc PRZYRODĘ strzelamy sobie nie w kolano, nie w stopę – lecz Prosto w GŁOWĘ. To strzał samobójczy.

W Polsce jest chyba z ochroną Przyrody tak samo źle, jak w najciemniejszych regionach Świata – fala ludzkiej „wścieklizny” rozlewa się bez ograniczeń.

Spalono Dąb Napoleona

Nadleśnictwo Przytok ufundowało 5 tys. zł nagrody dla osoby, która przyczyni się do ujęcia sprawcy podpalenia najgrubszego dębu szypułkowego w Polsce.

Dąb Napoleona(fot. wikipedia)

Kolejny tysiąc złotych nagrody ufundował Zielonogórski Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa – poinformowała rzeczniczka Lasów Państwowych Anna Malinowska.

Informacja o spaleniu dębu poruszyła wielu mieszkańców regionu. Maciej Boryna z Towarzystwa Bory Dolnośląskie przypomniał, że także dąb Chrobry pod Szprotawą kilka lat temu „zasmakował pożogi”.

– Zastanawia nas czy to objaw zwykłego chuligaństwa, czy może znaczące pomniki przyrody komuś w czymś przeszkadzają – pyta Boryna. Zaapelował, by, odpowiednie służby dołożyły wszelkich starań w celu ustalenia i ukarania sprawców.

Wandale ogień podłożyli prawdopodobnie w niedzielę. Postępowanie w tej sprawie wszczęła Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze. – Wytypowano już osoby mogące mieć związek z tym zdarzeniem – mówi Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka zielonogórskiej policji. Podpalaczowi grozi do dwóch lat więzienia.

Dąb Napoleona

Drzewo, którego wiek szacowano na 700 lat, spłonęło w poniedziałek. Dąb Napoleon, to jeden z najcenniejszych pomników przyrody województwa lubuskiego. Rósł na skarpie pradoliny Odry w odległości trzech kilometrów od miejscowości Zabór (powiat zielonogórski). Obwód drzewa wynosił ok. 10,5 metra, wysokość 22 metry.

Nazwa drzewa wzięła się z legendy głoszącej, że podczas wyprawy na Rosję w 1812 roku, po przeprawie przez Odrę pod jego konarami odpoczywał Napoleon Bonaparte.

Wycinkę dębów w Białowieży prowadzili oczywiście ci którzy powinni o nie dbać:

Sprawa toczyła się w latach 2003 – 2004

Straż Graniczna nie chce wycinania dębów
awa
2003-11-27, ostatnia aktualizacja 2003-11-27 18:49

Straż Graniczna twierdzi, że usunięcie trzech z siedmiu ponadstuletnich dębów w Puszczy Białowieskiej nie miało żadnego związku z czyszczeniem pasa granicznego.

Przypomnijmy: 19 listopada napisaliśmy, że w nadleśnictwie Białowieża w Puszczy Białowieskiej w rezerwacie wycięto kilkusetletnie dęby. Leśnicy twierdzą, że stały przy pasie granicznym i ich wycięcie nakazywała umowa ze Strażą Graniczną. Jednak w pozostałych dwóch nadleśnictwach puszczańskich – Browsku i Hajnówce – oraz w Białowieskim Parku Narodowym usunięto jedynie krzewy z samego pasa.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku oświadczyła, że wszystko odbyło się legalnie, bo ustawa o ochronie granic jest nadrzędna nad prawem o ochronie przyrody, a wycinka była „wykonywaniem zadań z zakresu obronności kraju”….

Umorzyli bo wycinka była zgodna z prawem – ale niestety nie była zgodna ze zdrowym rozsądkiem. Chodziło o klepki na parkiet dla jakiegoś ”ładowanego kretyna”, a może to tylko część – wierzchołek – biznesu budowlanego Lasów Państwowych?

Sprawa wycinki dębów w Puszczy Białowieskiej umorzona

bdc
2004-09-20, ostatnia aktualizacja 2004-09-20 00:00
Prokuratura w Hajnówce umorzyła sprawę wycinki siedmiu dębów w rezerwacie Lasy Naturalne w Puszczy Białowieskiej. Stwierdziła, że nie doszło do naruszenia prawa

W czerwcu ub.r. podczas porządkowania pasa granicznego (granica polsko-białoruska) wycięto cztery kilkusetletnie dęby. Kolejne trzy wycięto po to, aby móc wywieźć te już wycięte. Zdaniem ekologów doszło do złamania prawa. Sprawę zgłosili prokuraturze. Ta poprosiła o pomoc biegłego w sprawie środowiska.

– Decyzję o umorzeniu śledztwa podjęliśmy na podstawie opinii biegłego, który stwierdził, że wycięcie dębów było zgodne z Ustawą o ochronie pasa granicznego – powiedziała nam wczoraj szefowa Prokuratury Rejonowej w Hajnówce Bożena Dyszlatys…

2007

Mordercy czerwonych dębów

Dariusz Bartoszewicz
2007-09-04, ostatnia aktualizacja 2007-09-04 00:00

Na Ursynowie ktoś ściął czubki kilku małych dębów. Tuż obok jest skupisko ogromnych reklam. Drzewa urosną, ale już ich nie zasłonią

Narożnik ulic Rosoła i Ciszewskiego na tyłach stacji paliw BP wygląda ohydnie. Stoją tam aż cztery billboardy, jeden z nich wysoki na kilka pięter. W ich rejonie jakaś „niewidzialna ręka” w barbarzyński sposób okaleczyła trzy dęby czerwone, które wreszcie okrzepły. Cięcie jest profesjonalne – zrobione za pomocą nożyc lub innego narzędzia, identyczne we wszystkich przypadkach.

– Tak okaleczone drzewa nigdy już nie będą ładne ani strzeliste…

Dąb Bolesław

2008

To się oczywiście nigdy nie skończy bo to naprawdę jest część biznesu wycinkowego… teraz Puszcza Knyszyńska 2008:

Minister myśli nad wycinką dębów

Z uwagi na pilny i skomplikowany charakter sprawy ministerstwo niezwłocznie zajmie się sprawą wycinki dębów w rezerwacie Starodrzew Szyndzielski – tym lakonicznym komunikatem Ministrestwo Środowiska potwierdziło „Gazecie”, że dotarł do niego złożony przez ekologów wniosek o wstrzymanie wycinki 159 drzew w Puszczy Knyszyńskiej
Chodzi o dęby, które zdaniem leśników trzeba wyciąć, by ograniczyć plagę atakującego je chrząszcza opiętka. Podlaska konserwator przyrody wyraziła na to zgodę. Nadała jej rygor natychmiastowej wykonalności, by wyrąb można było zacząć jak najszybciej.

Od jej decyzji odwołali się ekolodzy z Pracowni na Rzecz Wszystkich Istot. Podpierają się badaniami przyrodników, dowodzącymi, że opiętek atakuje tylko osłabione dęby, a w rezerwacie jest też miejsce na martwe drzewa. Przypominają fakt sprzed dwóch lat, kiedy w podobnej sytuacji minister środowiska odmówił zgody na wycinkę dębów w kilku rezerwatach Puszczy Białowieskiej.

Teraz wszyscy walczą z czasem. Leśnicy chcą rozpocząć wycinkę jeszcze w tym miesiącu, bo w maju z larw opiętka wyklują się chrząszcze, które zdaniem leśników zaatakują kolejne drzewa. Ekolodzy chcą wstrzymać wycinkę, nim do lasu wejdą drwale.

Źródło: Gazeta Wyborcza Białystok
http://miasta.gazeta.pl/b…35,5135173.html

I dalej:

… – To unikatowy bardzo cenny las – mówi nadleśniczy z Czarnej Białostockiej Kazimierz Antowski. – Zagraża mu żerujący na dębach opiętek. Jeśli nie usuniemy zaatakowanych przez niego drzew, zniszczy wszystkie z tego gatunku. To ostateczność, ale w tej sytuacji konieczna.

Antowski poprosił wojewódzkiego konserwatora przyrody o zgodę na wycięcie 159 dębów. W całym rezerwacie rośnie ich kilka tysięcy. W ubiegłym tygodniu konserwator zgodził się na usunięcie drzew zasiedlonych przez chrząszcza. Według szacunków samych leśników, to prawie 200 m sześc. dębiny. Jej wartość rynkowa to co najmniej 200 tys. zł.

– Obecność opiętka to rzecz normalna, a wycinka w rezerwacie jest sprzeczna z jego podstawowym celem – zachowaniem naturalnego drzewostanu, na który składają się również drzewa martwe – ripostuje Adam Bohdan z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, pozarządowej organizacji ekologicznej. – Do tego dochodzi jeszcze kwestia chronionych gatunków ptaków, np. jarząbka, których siedliska znajdują się w rezerwacie – przypomina dodatkowo, że teraz trwa okres lęgowy. Zakłócająca go wycinka byłaby naruszeniem unijnych dyrektyw siedliskowych. Bohdan zamierza odwołać się od decyzji konserwatora do ministra środowiska.

Może jednak nie zdążyć. Konserwator decyzję o wycince opatrzył rygorem natychmiastowej wykonalności, tak by nawet odwołanie od decyzji o wycince nie mogło jej powstrzymać. Leśnicy bowiem dowodzą, że drzewa trzeba usunąć do początku maja, nim z larw opiętka wylęgną się chrząszcze, które mogą zaatakować kolejne drzewa.

Wczoraj Pracownia wnioskowała do ministra środowiska, który jest w tej sprawie instancją odwoławczą, o wstrzymanie rygoru. Ministerstwo na razie nie podjęło żadnej decyzji…

I o co tutaj chodzi jeśli nie o forsę i o ludzką chciwość samych leśników?! W dalszym ciągu powtórka z rozrywki  w 2010

25 listopada 2010

Nie strzelać do słowackich niedźwiedzi! Apel do ministra

Listopad 25, 2010 Aktualności, Ekologia, Ochrona środowiska, Wydarzenia Brak komentarzy

Odstrzał niedźwiedzi brunatnych na Słowacji

18 organizacji działających na rzecz ochrony przyrody zwróciło się do ministra środowiska z apelem o interwencję w sprawie planowanych na Słowacji odstrzałów niedźwiedzi brunatnych. Przedstawiciele tamtejszych organizacji ekologicznych twierdzą, że władze tego kraju już wydały zgodę na odstrzał 50 niedźwiedzi w ramach tzw. polowań regulacyjnych oraz 25 – w ramach polowań ochronnych.

– Liczba niedźwiedzi przeznaczonych do odstrzału może być jednak wyższa – podkreśla Radosław Ślusarczyk, Prezes Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. – Celem naszego apelu jest skłonienie władz Polski do skierowania noty dyplomatycznej do władz Słowacji oraz Unii Europejskiej, a także zwrócenie uwagi na konieczność transgranicznej ochrony niedźwiedzia. Podobny apel zostanie skierowany do Komisji Europejskiej oraz Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN).

Niedźwiedź brunatny jest na Słowacji gatunkiem chronionym na mocy prawodawstwa krajowego i międzynarodowego. Pomimo ochrony można tam na te zwierzęta legalnie polować. Co roku zabijanych jest kilkadziesiąt osobników. Odstrzały niedźwiedzi w przygranicznych regionach Słowacji mogą wpływać na populację bytującą po polskiej stronie, zwłaszcza w rejonie tatrzańskim, bo przecież zwierzęta granic nie znają. Każdy niedźwiedź odstrzelony w przygranicznym rejonie Słowacji, to dla polskiej, chronionej prawem, populacji (liczącej zaledwie kilkadziesiąt osobników) dotkliwa strata. Zarówno na Polsce jak i na Słowacji, ciąży obowiązek zachowania populacji niedźwiedzia w jak najlepszym stanie.

– Decyzja o ich odstrzale jest możliwa jedynie w przypadku braku zadowalającej alternatywy i zaistnieniu pewności, że skutki tej decyzji nie będą szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu – dodaje Radosław Ślusarczyk. – Tak  mówi art. 16 dyrektywy siedliskowej. Powinna być ona również poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na integralność obszarów Natura 2000. Taka ocena dotychczas nie została przeprowadzona, a władze Słowacji nie udowodniły, że alternatywne – w stosunku do odstrzału – metody rozwiązania problemu nie przyniosły zadowalających efektów. Uważamy że jest to łamanie prawa wspólnotowego i działanie stanowiące realne zarażenie dla populacji niedźwiedzia brunatnego w Karpatach Zachodnich, zwłaszcza dla populacji bytującej na terenie Polski.

Polscy przyrodnicy uważają, że szkodom czynionym przez te duże drapieżniki można skutecznie zapobiegać w inny niż odstrzał sposób. Po naszej stronie Tatr tylko sporadycznie dochodzi do konfliktowych spotkań ludzi z misiami.

******

WARTO WIEDZIEĆ
Minister Środowiska
Profesor Andrzej Kraszewski
Apel w sprawie planowanych odstrzałów niedźwiedzi brunatnych na Słowacji

Szanowny Panie Ministrze!

Apelujemy do Pana o podjęcie stanowczych działań przeciwdziałających próbie eksterminacji niedźwiedzi brunatnych (Ursus arctos) bytujących na terenie Słowacji, w szczególności w rejonie tatrzańskim. Według doniesień medialnych władze Słowacji planują wydać zgodę na odstrzał kilkudziesięciu zwierząt bez szukania innych alternatyw i nie badając wpływu swoich decyzji na populację, której areały występowania rozciągają się po obu stronach granicy.

Niedźwiedzie są chronione przepisami krajowymi oraz międzynarodowymi (dyrektywa siedliskowa, Konwencja Berneńska). Decyzja o ich odstrzale jest możliwa jedynie w przypadku braku zadowalającej alternatywy i zaistnieniu pewności, że skutki tej decyzji nie będą szkodliwe dla zachowania populacji danych gatunków we właściwym stanie ochrony w ich naturalnym zasięgu (art. 16 dyrektywy siedliskowej). Powinna być ona również poprzedzona przeprowadzeniem oceny oddziaływania na integralność obszarów Natura 2000 (art. 6.3 dyrektywy siedliskowej, wyrok ETS w sprawie C-241/08). Wedle naszej wiedzy, taka ocena dotychczas nie została przeprowadzona, a władze Słowacji nie udowodniły, że alternatywne (w stosunku do odstrzału) metody rozwiązania problemu nie przyniosły zadowalających efektów.

Niedźwiedzie są zwierzętami o wysokich wymaganiach przestrzennych, areały poszczególnych osobników rozciągają się po obu stronach granicy i mogą wynosić nawet ponad 1000 km2. Planowane na Słowacji odstrzały mają bezpośredni wpływ na stan zachowania niedźwiedzi brunatnych w polskich Tatrach – każdy odstrzelony osobnik (dla polskiej populacji tatrzańskiej, która liczy kilkanaście osobników) to dotkliwa strata.

Zwracamy uwagę, że według badań monitoringowych Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, stan zachowania gatunku niedźwiedzia w Polsce i jego perspektywy określono jako „niezadowalający”.

Niemal wszędzie w zasięgu swojego występowania w Europie niedźwiedzie brunatne podlegają ochronie. Tymczasem jak podaje organizacja Slovak Wildlife Society corocznie wydaje się 60-80 pozwoleń na odstrzał tych zwierząt. Stanowi to poważne zagrożenie dla populacji niedźwiedzi brunatnych w Karpatach Zachodnich, w tym w szczególności w Tatrach.

Uważamy, że planowany, masowy odstrzał nie jest „załatwieniem problemu niedźwiedzi”. Szkodom czynionym przez te duże drapieżniki można skutecznie zapobiegać w inny sposób. Po polskiej stronie Tatr zminimalizowano przyczyny synantropijnego zachowania tych zwierząt i odtąd sytuacje konfliktowe zdarzają się sporadycznie.

Szanowny Panie Ministrze!

Polska – jako członek Unii Europejskiej oraz najbliższy sąsiad Słowacji – jest współodpowiedzialna za przetrwanie i ochronę tych dużych drapieżników.

Uważamy, że pomysł odstrzału tatrzańskich niedźwiedzi na Słowacji stanowi realne zagrożenie dla populacji bytującej w Polsce i w konsekwencji może spowodować pogorszenie właściwego stanu ochrony tych zwierząt w tej części Karpat.

Apelujemy o interwencję w tej sprawie u władz słowackich oraz w Komisji Europejskiej.

http://ekogroup.info/nie-strzelac-do-slowackich-niedzwiedzi-apel-do-ministra/

Inna historia ale jakby ta sama, a poza tym znana nam z lekcji historii – drzewa ofiarami polityki

Czepili się bojówkarze drzewa. Ludzie jak to ludzie między sobą się tłuką, chcą – proszę bardzo – mają się nawet prawo wytłuc do ZERA… Może wtedy reszta świata odetchnęłaby z ulgą?… Ale nie, ludziska nie zostawią za sobą nawet jednego drzewa – nic tylko pustynia… Takie są efekty oderwania od wiary przyrodzonej. Bo drzewo dla nich to nie Istota Żywa tylko przedmiot, Dąb to nie Organizm – tylko klepka parkietowa, psa do świątyni nie wpuszczą, nawet nie pozwolą się mu do niej zbliżyć – wywieszą zakaz wejścia w przykościelnym parku, kwiaty są dla nich dobre jeśli cięte na ołtarzu lub co bardzo, bardzo symptomatyczne – podeptane, powydzierane z płatków na procesji Bożego Ciała, albo świerki, jodły – w kącie – ścięte (które wytrzymują przy kaloryferach tydzień).

Zniszczono drzewa upamiętniające ofiary Smoleńska

W Parku Kusocińskiego w Olsztynie zniszczono 3 z siedmiu Dębów Pamięci – w tym dąb Lecha i Marii Kaczyńskich.

Sadzenie Dębów Pamięci w Starachowicach (zdjęć spalonych dębów nigdzie nie znajdziecie)

W Parku Kusocińskiego w Olsztynie zniszczono 3 z siedmiu Dębów Pamięci – w tym dąb Lecha i Marii Kaczyńskich. Drzewka zostały posadzone w hołdzie pamięci po katastrofie pod Smoleńskiem przez posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz wojewodę warmińsko-mazurskiego.

Według policji, pijani chuligani zniszczyli je w nocy z soboty na niedzielę. O sprawie powiadomili funkcjonariuszy mieszkańcy pobliskich bloków.

Na miejscu byli już pracownicy wydziału zieleni i uporządkowali teren. Straż miejska postanowiła patrolować częściej park Kusocińskiego.

sż,Informacyjna Agencja Radiowa (IAR)

Bo dąb dla „prymitywów” to tylko rzecz, a nie życie
W Jaśle spalą dąb Hitlera


Dąb Hitlera w Jaśle

Władze Jasła postanowiły puścić z dymem drzewo zasadzone na cześć Adolfa Hitlera. Dąb ma 67 lat. Burmistrz, Maria Kurowska mówi, że nie wystarczy wycinka. Na łamach Dziennika zapowiada, że z pociętego dębu zostanie rozpalone wielkie ognisko.

Dąb został posadzony w kwietniu 1942 roku. Ma pochodzić z Austrii,  z rodzinnej miejscowości przywódcy III Rzeszy. Władza samorządowe przeprowadziły  śledztwo i orzekły, że dąb stanowi pamiątkę po jednym z największych zbrodniarzy w historii. W Dzienniku można przeczytać, że historię dębu wyjawił Pan Kazimierz Polak. Mieszkaniec Jasła powiedział dziennikarzom, że nie spodziewał się takiej decyzji władz.Był świadkiem zasadzenia dębu, a teraz zbiera podpisy, by powstrzymać wycinkę.

Publiczna dewastacja starego dębu nie będzie donośnym sygnałem, a jedynie dziecinnym happeningiem. Jak dalece trzeba nie rozumieć miejsca symbolu w kulturze, aby podjąć tak kuriozalną decyzję? Zmiana nazwy i nadanie pomnikowi nowego znaczenia byłaby przecież  silniejszym przekazem niż rytualne niszczenie drzewa!

Oczywiście drzewo winne że je Hitler posadził, czy też że z intencją ku jego pamięci posadzone. ZEMSTA „ludu bożego” na drzewie. Oczywiście drzewo winne, że mu dali mię Kaczyńskich. Zemsta Czerwonego Luda na drzewie.

Takie bojówki to była specjalność komuchów i UBecji. Tak robiły komuchy z PSL-em Mikołajczyka, tak robiła UBecja z Solidarnością, KPN i SKS-em, w imię jedynie słusznych poglądów… mordowano też wtedy lokalnych działaczy.

I jeszcze powrót do sprawy Napoleona – Kogoś złapali. Ale kogo? Ja się zawsze zastanawiam wtedy, czy to po prostu nie jakiś kozioł ofiarny.  Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Nic się nie zmienia – 20 lat i nic. Postkolonializm jakiś upiorny. Tak się składa, że za poprzedniej epoki napatrzyłem się jak oni działają, a i teraz nie brakło mi okazji, żeby widzieć ich w akcji i poznać ich metody.

Miniony czas nauczył mnie jednego – ZAWSZE, zawsze wspierać i bić się o to czego mi władza zabraniała, ZAWSZE wspierać i bić się za słabszych i bitych. Czy zawsze musi być jakaś zgraja i jakaś ofiara do wyk0ńczenia?

Czy kiedykolwiek sprawa Napoleona się wyjaśni? Wątpię jakoś….

Jest zatrzymany ws. podpalenia dębu

Wtorek, 16 listopada (21:06)

Policja z Zielonej Góry zatrzymała nieletnią osobę w sprawie podpalenia zabytkowego dębu Napoleon. To jednak nie podpalacz – dowiedział się reporter RMF FM Piotr Świątkowski. Zdjęcie spalonego drzewa otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

foto:

/Arek /Gorąca Linia RMF FM

Dąb spłonął w nocy z niedzieli na poniedziałek. Za wskazanie sprawcy wyznaczono nagrodę w wysokości w sumie 6 tysięcy złotych, bo był to najgrubszy w Polsce dąb szypułkowy. Rósł na skarpie pradoliny Odry w odległości trzech kilometrów od miejscowości Zabór w powiecie zielonogórskim. Obwód drzewa wynosił około 10,5 metra, wysokość 22 metry, a jego wiek szacuje się na 450-600 lat. Wewnątrz potężnego pnia znajdowała się wielka dziupla, mogąca pomieścić kilkanaście osób.

Nazwa drzewa wzięła się z legendy, która głosi, że podczas wyprawy na Rosję w 1812 roku, po przeprawie przez Odrę pod jego konarami odpoczywał Napoleon Bonaparte.

Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie spalenia dębu.

W Polsce instytucje powołane do czuwania nad przyrodą i jej ochroną pod płaszczykiem „naukawości” organizują zbiorowe morderstwo Łosi w Biebrzańskim Parku Narodowym. Skąd ci ludzie się biorą. Kto im dał prawo do wydawania wyroków śmierci – a może tak ci „naukawcy” postrzelają sobie do siebie nazwajem, jak tak lubią zabijać?

Koniec odstrzałów łosi. 42 zabite

pap, łn
2010-11-22, ostatnia aktualizacja 2010-11-22 18:38

Łoś

42 łosie odstrzelono w Polsce na potrzeby badań naukowych nad populacją łosi. Miało być odstrzelonych 90 zwierząt, ale odstrzałów już nie będzie – poinformowała PAP w poniedziałek rzeczniczka ministerstwa środowiska Magdalena Sikorska.

O zgodę na odstrzały łosi wnioskowali do ministra naukowcy z Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, minister środowiska się na to zgodził, pozytywne opinie przedstawiła wcześniej Państwowa Rada Ochrony Przyrody i lokalna komisja etyczna. Nie zgadzała się rada naukowa Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Odstrzały miały być prowadzone do końca listopada, jednak już nie będą kontynuowane. Jak powiedział PAP szef zespołu prowadzącego badania prof. Mirosław Ratkiewicz, na poniedziałkowym spotkaniu w ministerstwie ustalono, że odstrzały zostaną zakończone. Ratkiewicz zapewnia, że przeprowadzone jednorazowo redukcje „nie zaszkodzą populacji łosia”. Nad Biebrzą ustrzelono 18-20 osobników.
Naukowcy wnioskowali o odstrzał łosi, by przeprowadzić wiele szczegółowych badań nad tymi zwierzętami – tłumaczy Sikorska. Chodzi m.in. o różna badania genetyczne, ocenę rozrodczości, określenie struktury wiekowej.

Prof. Ratkiewicz przyznaje, że wybrano pozyskanie łosi do badań przez odstrzał, gdyż w polskich warunkach trudno byłoby i znacznie bardziej kosztownie przeprowadzić badania inną metodą, np. przez usypianie osobników, które po badaniach byłyby wypuszczane. Była też obawa, że tak uzyskane wyniki nie byłyby do końca wiarygodne lub niewystarczające do uzyskania jednoznacznych wniosków. Ratkiewicz przyznaje też jednak, że „nie do końca cała sprawa została wystarczająco przez niego przemyślana”, dlatego więcej odstrzałów na potrzeby badań nie będzie – ustalono z ministrem.

Łosie stały się – choćby w Podlaskiem – niemal powszechne. Często wychodzą na drogi powodując wiele wypadków drogowych, w których giną i ludzie i łosie, niszczą też uprawy leśne. Leśnicy wnioskowali do ministra o zniesienie obowiązującego od 2001 roku w Polsce moratorium, czyli całorocznego zakazu strzelania do łosi. Moratorium powoduje, że łoś jest zwierzęciem jakby poza statusem: ani nie jest pod ochroną, ani nie jest gatunkiem łownym. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, minister środowiska zlecił w 2009 roku białostockim naukowcom badania i wypracowanie strategii wobec łosi w Polsce.

W ramach projektu była już prowadzona inwentaryzacja łosi. Zimą: liczono łosie po tropach na śniegu, były pędzenia zwierzyny w lasach, liczono je też z samolotów podczas lotów nad Biebrzańskimi Bagnami. Ratkiewicz powiedział, że ustalono, że na terenie parku biebrzańskiego żyje około 620 łosi. Szacuje się, że w sąsiedniej Puszczy Augustowskiej jest ich około 500.

Prowadzone też będą badania genetyczne. Naukowcy wiedzą, że łosie znad Biebrzy różnią się genetycznie od łosi żyjących w innych regionach. Tworzą nawet coś w rodzaju reliktu, osobnej linii genetycznej. Ratkiewicz powiedział, że z dotychczasowych obserwacji wynika, że populacja biebrzańska łosi „ma się nie najlepiej”, młodych łosi na terenie parku narodowego rodzi się mniej niż kilkadziesiąt lat temu. Przyczyny są nieznane. Brane pod uwagę są m.in. takie czynniki jak choroby lub wyczerpanie bazy pokarmowej na terenie parku narodowego.

Badania potrwają do października 2011 roku. Współuczestniczą w nich także m.in. Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki, naukowcy z Krakowa, Poznania oraz Instytutu Badawczy Leśnictwa.

Źródło: Gazeta Wyborcza

Nawet jeżeli wyczerpuje się karma to jest tyle miejsc na świecie gdzie chętnie przyjęto by łosie, bo to gatunek, który trzeba chronić a nie dobijać.

Przeczytajcie jeszcze poniżej – to inna forma „dbałości” o przyrodę w Polsce.

W niektórych krajach na takie drzewa dmucha się i chucha, pielęgnuje je pieczołowicie, zabezpiecza i przede wszystkim leczy nowoczesnymi metodami. U nas nic się nie robi przez dziesiątki lat, a potem po prostu wycina się drzewo, które umiera.

Dąb Władek, zniszczony po sierpniowej burzy

fot. Urząd Gminy Karczmiska

Dąb „Władek” rósł w Karczmiskach od 670 lat. Przetrwał wojny, powstania, a teraz – zniszczony przez ostatnie nawałnice, które przeszły nad Lubelszczyzną – musi zostać ścięty.

Mieszkańcy Karczmisk nie mogą odżałować drzewa. Wiekszość zdążyła się zżyć z „Władkiem”.

Drzewo zostało uszkodzone po burzy, która kilka dni temu przeszła nad Lubelszczyzną. Dąb został rozłupany na dwie częsci. Jak mówi wójt gminy Karczmiska, Zenon Olszowy – dalsze zabezpieczanie drzewa jest bezcelowe. Nie pomogą ani betonowe wypelnienia ani opaski zabezpieczajace. – Zniszczyła go starość – żałuje wójt.

„Władek” był ciekawostką w okolicy. Zjeżdżały do niego wycieczki. Podobno, jak głosi legenda, siadywał pod nim sam kól Władysław Łokietek, który przechodził tędy ze swym wojskiem.

Dąb jest pomnikiem przyrody. „Władek” miał przed zniszczeniem 8 metrów średnicy pnia i 35 metrów wysokości.

Obok dębu z Zagnańska, który rośnie w województwie świętokrzyskim i „Chrobrym” (Piotrowice w woj. dolnośląskim) to jeden z najstarszych debów w Polsce.

Można by to mnożyć w nieskończoność, ale to miała być Trzecia Lekcja i miała spełnić Trzy Cele:
  1. Stój zawsze po stronie Słabszego, bez względu na to czy podzielasz jego poglądy – ma prawo istnieć tak jak i inni.
  2. Nigdy nie pozwól nikomu (także Słabszemu którego broniłeś), aby narzucił ci swoje poglądy, a potem ograniczył twoją wolność.
  3. Drzewa i zwierzęta, woda i powietrze – Przyroda, nie są słabsze,
    one są „BEZBRONNE”,
    w ich wypadku pkt. 2 wam nie grozi .

Dlaczego słowo BEZBRONNE wziąłem w cudzysłów? Bo Przyroda ma jedną broń, ale jest to broń OSTATECZNA, która w sposób OSTATECZNY rozwiąże problem „Człowieka” i jego „człowieczeństwa” – To będzie Czwarte Wyjście Swąta-Światowita z Kłódzi. Kto czytał Księgę Tura i fragmenty Księgi Ruty na tym blogu, ten wie o czym mówię.

Podziel się!