Bogumił Znicz i jego wizja Słowiańskiej Baji

® all rights reserved by Bogumił Znicz

W chramie

Bogumił Znicz – to polski artysta, grafik, zwolennik allochtonistycznej teorii pochodzenia Słowian, pasjonat – jak sam powiada absolutnie zakręcony – na punkcie kultury dawnych Słowian.

Świętowit  – 1

Kapiszcze – 3

Jest sympatykiem Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata, głęboko przekonanym o ogromnym wpływie na kulturę dawnych Słowian, Scytów i Sarmatów.

Swąt  – 1

Przeciwnik starej teorii głoszącej 100 plemion słowiańskich równa się 100 różnym bogom, czyli tzw. teorii Łowmiańskiego.

Święte koguty

Patrzy syntetycznie na dawną religię Słowian – Uznaje istnienie panteonu (pocztu) bogów o znaczeniu ogólnosłowiańskim. Za niezbędną uznaje redukcję  ilości bogów ukrywających się pod innymi nazwami (teoria Brücknera – ten sam bóg – wiele imion).

Swąt  – 2

Twierdzi, że dawne religie indo-irańskie (Zaratusztryzm, Zurwanizm, Mitraizm, Manicheizm, Anahityzm, Mazdakizm, Hindu) są kluczem do zrozumienia dawnej religii Słowian.

Święte Drzewo

W swojej twórczości Bogumił Znicz stara się zerwać z romantyczną wizją
przedstawiania słowiańskich bóstw.

Swar-Rog

Jego bogowie wydłubani są z drewna i kamienia,
często mają czerwony przepity nos, surowe wejrzenie, tajemniczą aurę.

Żerca  – 1

Ideałem Znicza jest powrót do wczesnośredniowiecznych korzeni w sposobie pokazywania bożków
– podstawowa inspiracja pochodzi z archeologicznych wykopalisk, relacji kronikarzy, sztuki ludowej.

Świętowit – 2

Współczesnymi idolami Bogumiła Znicza są polscy artyści silnie
związani z ideą szeroko rozumianej mitologii słowiańskiej,
tacy jak: Zofia Stryjeńska, Stanisław Szukalski, Franciszek Walczowski,
Stanisław Jakubowski, Jan Pol (Jerzy Przybył).


Żerca – 2

Jego ulubioną mitologią jest Mitologia Czesława Białczyńskiego.

Żalnik

Zduch (Stuhacz)

Trygław – 0

Trygław  – 1

Trygław  – 2

Trygław – 3

Swar-Rog  – 1

Swar-Ogień – 1

Przypołudnice

Jarowit – 1

Obiłuch

Zdusz – Dracula, kolejne wcielenie Draka (Drzaka)

Idole – 0

Dwugłowy – 1

Baba Jaga

Święte koguty – 2

Podziel się!