Czesław Białczyński – jAk SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO (treść wystąpienia z dnia 13 grudnia 2018 roku)

jAk SŁOWO CIAŁEM SIĘ STAŁO (treść wystąpienia)

© by Czesław Białczyński

Może ten początek kogoś zaszokuje, ale zacznijmy od tego właśnie!

Ewangelia według św. Jana , Słowo Życia, Słowo stało się ciałem:

1 Na początku było Słowo.
Było ono u Boga i było Bogiem.
Od samego początku było razem z Bogiem.
Ono powołało wszystko do istnienia.
I nic, co zostało stworzone, nie zaistniało bez Niego.
W Nim było życie, a życie jest dla ludzi światłem.
To Światło świeci w ciemnościach,
a mrok nie był w stanie Go pochłonąć.”

Chciałoby się powiedzieć AMEN! Ale to jest naprawdę dopiero początek!

Czytaj dalej