OEC: Goran Pavlovic – How grain came to Sumer (Skąd zboże przywędrowało do Sumeru) [cykl o żołędziach i dębach 2014]

How grain came to Sumer

Goran Pavlovic © © Czesław Białczyński (tłumaczenie)

How grain came to Sumer

Skąd zboże przywędrowało do Sumeru

Sumerian cylinder seal, Uruk, c. 3500-3100BC , currently in Louvre

Sumeryjska pieczęć cylindryczna, Uruk, ok. 1930 r. 3500-3100BC, obecnie w Luwrze

Czytaj dalej