Serbia – Materiały etnograficzne: Czarna Swadźba

Serbia – Materiały etnograficzne: Czarna Swadźba

nadesłał Furio Muerte

Serbia – obrzędy pogrzebowe.

The Black Wedding in Serbia
Many old customs are no longer practiced in Serbia, but they are certainly talked about. Whether they are passed on from generation to generation or rumored about them in the countryside, some customs really deserve to remain in the past, because they are more than bizarre.

Czarna Swadźba w Serbii

Wiele starych zwyczajów nie jest już praktykowanych w Serbii, ale z pewnością o nich się mówi. Niezależnie od tego, czy są przekazywane z pokolenia na pokolenie, czy też krążą o nich plotki na wsi, niektóre zwyczaje naprawdę zasługują na to aby pozostały w przeszłości, ponieważ są one więcej niż dziwne.

CB – Czy dziwne czy nie, i czy powinny pozostać na zawsze w przeszłości  zaraz się przekonamy.

Czytaj dalej