Święto Plonów (Archiwum 2011 Watra) + Kalendarium Święta Plonów z Księgi Tanów

Święto Plonów (Archiwum 2011 Watra)

Pieśń przed wróżbami Arkońskimi w trakcie Święta Plonów zorganizowanego przez wspólnotę rodzimowierców Watra pod Wrocławiem

 

https://www.youtube.com/watch?v=YuT5jTf5-Gk

 

Święto Plonów (Archiwum 2011 Watra)

 

Kalendarium Święta Plonów z Księgi Tanów

Trzecia Ćwiarta Godu

Jesień

Tan Dziewiąty Wielki – Spasłe Gody, Złote Gody, Święto Plonów, Kres-Krań (Kraniec Roji), Święto Świata, Święto Jesieni, Tan Jaśnieny i Jasiona, Tan Jastrzębi, Spasła Noc, Dziki-Dziwy Gon Jesieni – Tan Dewańskiej Wielkiej Jesiennej Gonitwy na Niebiosach. Jesienna Bitwa Niebieska.

 

20 września – Dopełnienie – Dostatki

Bożeboga-Bożycza ze środka Ogniszcza zdejmcie i w miejsce jego Bożeboga-Radę Źrzałego postawcie. Swątowi i  nam Jessowitom powieście Świat ze Światłami Białemi.

 Naszykujcie też strawę na Żer Boski. Powieście u tragarza w izbicy-świetlicy Świat Biały Szczodrogodowy, z lady-skrzyni wyciągniony. Jedno Światło z niego oderwijcie by je bliskim zmarłym podarować. 

Spełnijcie Dostatki i Dopełnienia.

 

21 września – Dzień Jesiennej Bitwy Niebieskiej , Święto Smoków, Żmijów i Żar-Ptaków

Dzień ten po wsze czasy Świętem Smoków i Żar-Ptaków, zwany będzie.

 

22 września – Pogrzebanie Białej Bogini i Drugi Wyrzen Bab Płodnych i Ptactwa

Swadźba Boża Rujana z Jasienką  i Roja z Jastrubem ; Spalenie Letniego Pana Ognia Bożeboga-Bożycza

Igry Jesienne – Święto Trzeciego Dnia Wielkiego Tanu Plonów kończy Tan Żurawia. 

 

23 września – Spas

Ten dokładnie dzień nazywany jest Świętem Plonów, Spasem lub Wielkim Spasem.  Czwartego dnia w pochodzie okrężnym odbywa się pokaz wieńców.

 

24 września – Święto Wtajemniczenia

Święto Wtajemniczenia, a więc czci oddawanej Władcom Taj – Chorsom i Dawcom Wiedy – Ładom, święto Taj, Znaków, Rytów i Tanów, a też czci oddawanej Władcom Świętych Napojów – Sołwy (Borowiłom), Wina (Kupałom-Dziwieniom) i Makiwary (Mokoszom).

Obchody tego dnia zawierają w sobie wiele poziomów znaczeń, a uroczystości nawiązują zarówno do wiosennych Świąt Dziwieniów i Wesela oraz Swadźby Bogów Wiosny i Lata, jak i do Unawienia, czyli Umorzenia, inaczej Wyrzenu Płodności z Padołu Ziemskiego w Nawie Welańskie – pod Drzewo Wyraju.

 Dzień ten poświęcony jest jednocześnie Winnej Latorośli

Składają się nań trzy obchody i uczta – są to Święto Winorośli, Święto Maku i Święto Muchomora. Winorośl jest rośliną Dziwienia-Kraszenia czyli Boga Kupaliów (Kupały), Mak jest rośliną Makoszów, a Muchomor jest  grzybem Boga Wilca – Pana Grzybów, zwanego też Grzybogiem.  

 

25 września – Pasieka

Dzień szósty poświęcony jest Święceniu Pszczół i Miodu oraz wszelkich innych pszczelich pożytków i nosi nazwę Pasieki oraz Tanu Pszczelego.

 

26 września – Jasło Jesienne i Posiad Plonów – Babie Lato, Początek Babiego (Mokoszego) Lata

Pajęczy Mokoszy Dzień

Po południu odbywany jest obchód – tym razem obchodzi się wszystkie pola z których zebrano plony. Orszak wiodą Pajączki Babiego Lata w obecności Źrzeni Żennej. Ten obchód nazywany jest Wieńcem albo Okrężnem.

Po czym ruszają sielanie w ostatni obchód Wielkiego Tanu Plonów, w Obchód Załączania, Zalesiania i Załatania. Zalesienie, Załatywanie i Załączenie odbywa się z użyciem nasion roślin zebranych w borze, na łąkach i pastwiskach.

 

 

 

Podziel się!