Dr. Inż Wojciech Jan Karwowski – Człowiek jest istotą bioelektroniczną (bardzo ważny film)

 Człowiek jest istotą bioelektroniczną (bardzo ważny film)
Publikuję ten wykład ponieważ firmom realizującym programy medycyny tzw bio-elektronicznej społeczeństwo powinno się bardzo uważnie przyglądać i kontrolować poprzez organy państwa to co z tych firm jest wprowadzane do obiegu społecznego.
Obowiązkiem państwa jest informowanie społeczeństwa o możliwych negatywnych skutkach technologii wprowadzanych w powszechne użycie, a nie ukrywanie ewentualnych negatywnych skutków tychże technologii przed społeczeństwem.
Państwo, które nie realizuje tego swojego podstawowego obowiązku jest nam do niczego niepotrzebne – staje się bezmyślnym powielaczem  wdrażanych przez prywatne firmy technologii i do tego ustanawia opacznie rozumiane prawo, które staje się prawem antyspołecznym będąc jednocześnie prawem prokorporacyjnym. Takie działanie wypacza sens istnienia państwa – pozbawia on o samo siebie funkcji do których zostało powołane przez obywateli i przekazuje te funkcje korporacjom, które w przypadku Polski są dodatkowo korporacjami OBCYMI, niepolskimi.
Skutki tej dysfunkcjonalności państwa obserwujemy obecnie w związku ze „szczepionkami covid-19”, kiedy państwo polskie wyzbyło się jakichkolwiek funkcji kontrolnych nad wprowadzanym na masową skalę produktem, oddając je obcym korporacjom i obcym instytucjom kontrolnym „zdrowia” i obrotu farmaceutykami UE. Państwo Polskie obecnie nie kontroluje wprowadzonego do masowego obiegu produktu medycznego, którego skutki użycia mogą być nieobliczalne i długoterminowe, a przede wszystkim negatywne dla następnych populacji naszego NARODU. Czy będą negatywne czy nie – tego nie wiemy – Rząd POLSKI tego nie wie, nie kontroluje tego, nie bada, robi wręcz wszystko aby kontrola tego produktu była niemożliwa.
Rząd PIS, rząd Morawieckiego jest zatem rządem w istocie ANTYPOLSKIM niezależnie od tego co deklaruje werbalnie.

Człowiek jest istotą bioelektroniczną (bardzo ważny film)

 

 

Podziel się!