news.mit.edu: Ziemia może regulować własną temperaturę przez tysiąclecia, wynika z nowych badań (Earth can regulate its own temperature over millennia, new study finds)

Earth can regulate its own temperature over millennia, new study finds


Image: Christine Daniloff, MIT; NASA

A study by MIT researchers confirms that the planet harbors a “stabilizing feedback” mechanism that acts over hundreds of thousands of years to pull the climate back from the brink, keeping global temperatures within a steady, habitable range.

Badanie przeprowadzone przez naukowców z MIT potwierdza, że planeta posiada mechanizm „stabilizującego sprzężenia zwrotnego”, który działa przez setki tysięcy lat, aby odciągnąć klimat od krawędzi, utrzymując globalne temperatury w stałym, nadającym się do zamieszkania zakresie.

Czytaj dalej

„HOME: Ziemia S.O.S”

„HOME: Ziemia S.O.S”

Po raz pierwszy na świecie, jednego dnia, w Dniu Ziemi, 5 czerwca 2009 roku – równocześnie w 85 krajach, w kinach, w telewizji, na DVD i w Internecie miała miejsce premiera największego na świecie multimedialnego wydarzenia pro-ekologicznego. Premiera filmu „S.O.S. Ziemia” („Home”).

I co? Coś się zmieniło? Do Przemyślenia. Sto lat temu narodził się faszyzm i totalitarny komunizm? I co? POWIEDZMY IM STOP!

Od J.G.D. dla Wszystkich Istot Żywych.

Czytaj dalej