OEC: Goran Pavlovic – Genetic family languages (Genetyczne rodziny językowe)

Genetic family languages

Genetyczne rodziny językowe

Nuclear family was the place where original language was created. This is also the place where language is learned.
As family grows, nuclear family becomes extended family, then clan, then tribe, then nation. All along the same language is used between members of the this growing family to keep communication going. Family is preserved through communication and cooperation and for that you need a common language. If all these people are linked genetically, through father to son inheritance, I believe that we can talk about genetic languages. R1a languages, R1b languages, I2a languages…
Rodzina jako komórka podstawowa (społeczna struktura atomowa CB) była miejscem, w którym powstał oryginalny język. Jest to również miejsce, w którym uczy się języka. Wraz z powiększaniem się jądra rodziny, rodzina staje się dalszą rodziną, potem klanem-zadrugą, następnie plemieniem, a następnie narodem. Cały czas ten sam język jest używany między członkami tej rosnącej rodziny, aby utrzymać komunikację. Rodzina jest utrzymywana poprzez komunikację i współpracę, a do tego potrzebny jest wspólny język. Jeśli wszyscy ci ludzie są genetycznie powiązani, poprzez dziedziczenie od ojca do syna, wierzę, że możemy mówić o językach genetycznych. Języki R1a, języki R1b, języki I2a …