Slované – genetika – jazyk, Czesław Białczyński, část 1. (przekład Kamil Papežík)

Slované – genetika – jazyk, Czesław Białczyński, část 1

Cieszę się że od kilku dni Bracia Czesi mogą wysłuchać mojego wykładu w rodzinnym języku. To dzięki Internetowi i kontaktowi na FB z panem Kamilem Papeżikiem. Hasło Wydawnictwa Slovianskie Slovo i Kwartalnika „Słowianić” – Słowianie RAZEM! – realizuje się. Się dzieje! To taki nasz mały wspólny wkład w ideę Trójmorza i Jedności Słowian.

Czytaj dalej