August Bielowski (1806- 1876) Strażnik Wiary Słowian – Trójziele i inne liryki

Dniestr

Dniestr

Dniestr_w_nocyJozef chelmonskyDniestr

dniestr chocimDniestr

ab1ab2aab3ab4ab5ab6ab7ab8ab9

August_Bielowski_1881August Bielowski (Augustyn), pseud. Jan Płaza (ur. 27 marca 1806 w Krechowicach na Pokuciu, zm. 11/12 października 1876 we Lwowie) – polski historyk, pisarz, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Lwowie, autor, fundator i wydawca “Monumenta Poloniae Historica”, członek honorowy Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w latach 1860-1876.[1]

W 1828 rozpoczął studia na Uniwersytecie Lwowskim. Po wybuchu powstania listopadowego wstąpił do Wojska Polskiego Królestwa Kongresowego, po upadku powstania udał się do Galicji. W 1834 został aresztowany po zarzutem spiskowania przez władze austriackie, w więzieniu przebywał dwa lata. W 1845 związał się z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, od 1869 był dyrektorem Zakładu i redaktorem “ Biblioteki Ossolińskich ”.

Jego staraniem w latach 1854 -1861 wznowiony został Słownik języka polskiego Samuela Lindego, z uzupełnianiami i poprawkami.

Odbywał częste podróże naukowe przeszukując archiwa i biblioteki Rosji, Austrii, Niemiec w poszukiwaniu źródeł do dziejów polskich. Był pomysłodawcą i pierwszym wydawcą serii “Monumenta Poloniae Historica”, w latach 1856-1864 własnym kosztem wydał tom 1 (dzięki finansowemu wsparciu Wiktora hrabiego Baworowskiego ukończono druk). Tom 2 współfinansowało Towarzystwo Naukowe Krakowskie. W 1872 Towarzystwo, po przekształceniu się w Akademię Umiejętności, przejęło wydawanie Monumenta Poloniae Historica. Bielowski został kierownikiem Komisji Historycznej AU we Lwowie.

Autor m.in.:

 • Myśli do dziejów słowiańskich (1841)
 • Początkowe dzieje Polski (1842)
 • Wstęp krytyczny do dziejów Polski (1850) wersja cyfrowa
 • Rzut oka na dotychczasową pierwotną polską historyą (1853) Wersja cyfrowa
 • Pokucie (1856)
 • Nagrobek Bolesława Chrobrego (1857)
 • Żywot Św. Metodego (1858)
 • Synowie Chrobrego (1859)
 • Zamość (1862) Wersja cyfrowa
 • Monumenta Poloniae historica = Pomniki dziejowe Polski Wersja cyfrowa
 • Genealogia xiążąt i królów polskich od roku 880 – 1195 (1866)
 • Wyniki badań najnowszych o Mistrzu Wincentym i jego kronice (1872)
 • Szymon Szymonowic (1875)
 • przekładów: Wyprawa Igora na Połowców (1833), Pienia liryczne (poezja Schillera, 1841), Powieść minionych lat (1864, tłumaczenie dokonane z pomocą Iwana Wahylewicza).

Został pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

Lwow-Lyczakow-AugustBielowski

ab10ab11ab12ab13

Podziel się!