Strażnicy Wiary Słowiańskiej – Wiary Przyrod(zone)y

Strażnicy Wiary Słowiańskiej – Wiary Przyrod(zone)y

(kliknij obrazek żeby zobaczyć szczegółowo całość)

Słowiańskie Koło Boskie – KOLESO (Boskie Koleso – Boski Krąg) jest odwzorowaniem Ładu Wszego Świata (Wszechświata, kosmosu). Każda z postaci tego Kolesa, na każdym z poziomów owego Kręgu, jest uosobieniem i przedstawieniem symbolicznym, konkretnej siły wszechświata, działającej w charakterystyczny sposób. Jest uosobieniem mocy lub żywiołu, kiru lub działu, części mocy lub części żywiołu, cząstki pomocniczej mocy lub żywiołu albo działu lub kiru – wszystkie te scharakteryzowane tutaj i rozróżnione oddziaływania będziemy określać, dla prostoty wywodu –  jako siły. Siły te płyną z najwyższego szczebla – od Najwyższego – określonymi kanałami – promienno-energetycznymi  – wlewając się w konkretne zakątki świata, Ziemi,  przenikając i trafiając w określonym splocie sił w każdy byt (ożywiony i nieożywiony) i docierając do jądra każdego bytu. Jest to boski ichor (energia, istota bytu) coś co Hinduiści i Weda nazywają kundalini, ale także dewanagari – co należy odczytywać jako prasłowiańskie (praindoeuropejskie) – DewaN Ogar – Boskie Światło-Ogień a także Boski Ichor – czyli boska krew (energia, moc przenikająca wszystko co istnieje). Nazywają to także w jodze Brahmanem, albo dzielą na siłę Brahmy wszystkoprzenikającego i siłę Wisznu wszystkodzierżącego. My w Wielkim Tajemniku Słowiańskim przekazujemy iż jest to Moc Swąta Bramy Bram – która tymi Czterema Bramami Świata się od Swąta w Świat sączy przenikając WSZYSTKO i która przez owe Bramy Bram weni, wiciuje, owita i niejako zawiesza WSZYSTKO w Jego Wszechogarniających, Wszechdzierżących Swątowych rękach .
Miejsce Bogów w Kręgu Welańskim (Kolesie Bogów) przedstawione w Księdze Tura nie jest wymysłem ani przypadkiem. Tak jak nie jest przypadkowa ani wymyślona Wiara Przyrody i – takie właśnie jej określenie – „wiara przyrody”, „wiara przyrodzona” (naturalna), Wiara Słowian (wiara wypowiedziana Słowem, Wy-Słana, przekazana z promieniami Słońca, Wiara Ludzi – Słowian, czyli mówiących językiem Słowym, językiem Słów).
W tym Kręgu Świętym (Skrzystym, Świetlistym, Światowidowym) Rodżana – Bogini Stojąca Przy-Rodzie, inaczej zwana Przyrodą odpowiada za Wiarę i Jej Przekazy. Rodżana-Przyroda jest nie tylko Opiekunką Rodziny (rozumianej bardzo szeroko – jako plemię i szczep, ale także jako wszystko co żywe na Ziemi), lecz jest przede wszystkim Wielką Kształcicielką Bytu Żywego, a więc i Przekazicielką kosmicznego Ładu Wszego Świata i Twórczynią Wiary.
Jest tak, bowiem to z Przyrody wywodzą się wszelkie święte wici-sploty ożywionego świata, a za nimi opowieści – Taje Wielkiego Tajemnika Wiary Przyrodzonej Słowian. Poprzez Przyrodę jest przekazywany Ludziom i wszystkiemu co Żywe Wzór Świata – czyli kształt Boskiego Ładu. Ona jest niejako tym sitem, przetakiem, ekranem, przekaźnikiem dzięki któremu ów Ład Wszego Świata (Wszechświata) ujawnia się w swoim konkretnym uporządkowaniu na naszej planecie – Ziemi.
Bez przekazywania z pokolenia w pokolenie tychże Taj – Opowieści Przyrody, Wiara nie mogła by trwać, a wszystkie obserwacje i obrzędy wiary wytworzone przez tysiąclecia bytu Słowian zostałyby utracone i zaprzepaszczone.
Bez istnienia i działania a także przekazów Przyrody (Rodżany – Pani Życia Ziemskiego i Wiary) NIE MA RODU (nie ma Narodów, nie ma ich języka i podań przyrodzonych, nie ma pola dla działania Roda – Pana Narodów).
Dlatego na najwyższy szacunek i cześć zasługują ci wszyscy ludzie, którzy przenieśli przez wieki Ciemne ową Wiarę – jej treść, jej opowieść, a także swoim działaniem przyczynili się bezpośrednio – nie raz z narażeniem życia – do odtworzenia dzisiaj Wielkiej Słowiańskiej Baji Wiary Przyrodzonej i Dziejów Świata według Słowian.
STRAŻNIKOM WIARY PRZYRODZONEJ SŁOWIAŃSKIEJ -IM i ICH PAMIĘCI – poświęcamy poniższy Dział

 

 

 

O I Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Krakowie

O II Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Warszawie i Poznaniu – Andrzej Niemojewski (1864 – 1921) i Lech Niemojewski (1864 – 1952)

i tak dalej, dalej, dalej: patrz w Przewodniku po blogu na bocznym pasku

Podziel się!