O II Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Warszawie i Poznaniu – Andrzej Niemojewski (1864 – 1921) i Lech Niemojewski (1864 – 1952)

Andrzej Niemojewski (1864 – 1921) i Lech Niemojewski (1864 – 1952)

II Starosłowiańska Świątynia Światła Świata w Warszawie działała od bardzo dawna, z pewnymi nieciągłościami , na przykład pod koniec okresu Komuny, a także w innych okresach. Ale pracowało tutaj wielu zasłużonych dla ocalenia Wiary Przyrodzonej Strażników. Niektórzy z nich mieli bliskie związki i okresy życia w których przebywali we Lwowie czy Krakowie, albo na Śląsku .

Lech Niemojewski oczywiście padł ofiarą komunistycznych represji, a Andrzej tylko dlatego nie że nie dożył .

 

 

O Księżycu, Kraku, Smoku, Wawelu i Twardowskim w „Polskim Niebie”

Polecam wszystkim tę wspaniała książkę w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej:

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/plain-content?id=112787

Tutaj tylko fragment dotyczący związków miedzy Wawelem i jego nazwą a wzorami Baji, Krakiem, Księżycem, Twardowskim i Smokiem i Wąwelem-Wawiłonem (Babilońską Wieżą) – Wieżą-Drabiną, Drogą do Nieba, czyli na Welę.

O Andrzeju i Lechu Niemojewskim członkach II Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Warszawie (związanych także z Sosnowcem i Lwowem) obiecuję opowiedzieć innym razem. Póki co można poczytać u Racjonalisty tekst Mariusza Agnosiewicza „Upadek postępowca”:

http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,2558

oraz w Wikipedii

To co jednych smuci, że przestał być socjalistą, rewolucjonistą a wolał pozostać właśnie po prostu RACJONALISTĄ rozumiejącym świat głębiej, i przede wszystkim wyzwolonym z dogmatów socjalizmu wolnomyślicielem, astrologiem, rodzimowiercą, poganinem,  z którego naśmiewał się Słonimski i Tuwim, AKURAT NAS zawsze bardzo cieszyło i cieszy nas to nadal. Dobrze zrobił, że socjalizmowi nie pozwolił się zbałamucić. 

O walce Żydów i chrześcijan z kultem Złotego Cielca można przeczytać w Biblii

CB

Twardowski tłucze księżycowe garnki nad Krakowem

Z Wikipedii

Lech Niemojewski

(ur. 26 sierpnia 1894 w Sosnowcu, zm. 11 października 1952 w Warszawie) – polski architekt, profesor na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, syn pisarza Andrzeja Niemojewskiego.

Biografia

Uczył się w V gimnazjum w Warszawie. Rozpoczął w roku 1912 studia matematyczne w Towarzystwie Kursów Naukowych, w następnym roku rozpoczął studia architektury, najpierw we Lwowie, potem na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, a także w latach 1916-1922 grafikę w Szkole Sztuk Pięknych.

Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej. Studia architektoniczne ukończył w roku 1922. Po zgonie prof. Stanisława Noakowskiego objął katedrę historii sztuki. W roku 1933 otrzymał stopień profesora nadzwyczajnego.

W roku 1926 zrealizował projekt willi w Wejherowie. Zrealizował też projekty kościoła w Białymstoku, Instytutu Propagandy Sztuki w Warszawie oraz willę prof. Tadeusza Pruszkowskiego w Kazimierzu Dolnym.

Był autorem wnętrz statków pasażerskich MS Piłsudski i MS Batory.

W roku 1938 został odznaczony Krzyżem Komandorskim francuskiej Legii Honorowej.

W czasie walk o stolicę we wrześniu 1939 był komendantem Straży Obywatelskiej na Mokotowie. W czasie okupacji wykładał na tajnym Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Po upadku powstania warszawskiego współpracował przy organizacji Wydziału Architektury z tymczasową siedzibą w Lublinie.

We wrześniu 1945 prof. Niemojewski objął katedrę Historii Sztuki i Architektury Średniowiecznej na warszawskim Wydziale Architektury. Pełnił funkcję dziekana Wydziału w roku akademickim 1947/1948. W roku 1952 został pozbawiony funkcji profesora. Pretekstem do nagonki stała się książka Profesora „Uczniowie Cieśli” której aktywiści partyjni zarzucali niezgodność z obowiązującą wówczas ideologią.

Andrzej Niemojewski

 

herbu Rola (ur. 24 stycznia 1864 w Rokitnicy pod Brodnicą, zm. 3 listopada 1921 w Warszawie), pseudonimy: Lambro, Lubieniec A., Rokita – poeta i pisarz polski okresu Młodej Polski. Członek Konwentu Polonia. Ojciec architekta Lecha Niemojewskiego.

Zarówno twórczość Niemojewskiego, jak i jego własna osoba pozostają właściwie nieznane. Jego twórczość, choć niezbyt obfita jest bardzo różnorodna. Obejmowała wiersze mówiące o życiu robotników, historie wzorowane na mitologiach, a także nowele, rozprawy i artykuły. Pisarz zajmował się tłumaczeniami z języka francuskiego oraz wydawał tygodnik „Myśl Niepodległa”. Znany jest także z klasycznej powieści Listy człowieka szalonego (1899), oznaczającej się humorem i dystansem w odzwierciedleniu środowiska cyganerii literackiej ówczesnego Krakowa oraz społecznego wyobcowania artysty.

Twórczość pisarza oscylowała między naturalizmem a prozą poetycką, ale nieobce były mu zagadnienia mistyczne. Tematyka jego dzieł wskazuje na szerokie zainteresowania, aczkolwiek nie wiadomo w jakich okolicznościach posiadł wiedzę, która posłużyła mu za bazę literacką.

Twórczość literacka:

Poezje, poematy, dramaty, opowiadania, szkice, krytyka literacka etc.[edytuj]

 • Bajka. Poemat w I-ej odsłonie. Warszawa 1900. kopia cyfrowa (Wyd. 2: Warszawa 1901) kopia cyfrowa
 • Boruch. Kraków 1907. kopia cyfrowa
 • Doba obecna w Królestwie Polskiem. Kraków 1905. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. Warszawa 1914. kopia cyfrowa (Wyd. 2, uzup.: Warszawa 1920) kopia cyfrowa
 • Dzień on, dzień gniewu Pańskiego. Lwów 1902. kopia cyfrowa
 • Epoka eunuchów nad wodami rzeki Idiglat. Warszawa – Lwów 1906. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Etyka Talmudu. Warszawa 1917. kopia cyfrowa (Wyd 2, uzup.: Warszawa 1920) kopia cyfrowa
 • Familia. Dramat w 5 aktach. Kraków 1901. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Gematrja i Dziady. (W: Biblioteka Samokształcenia. R. 3. Warszawa 1904. S. 307-333). kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Giordano Bruno. Odczyt wygłoszony d. 17 listopada 1907 r. w „Uniwersytecie dla wszystkich” w wielkiej sali Filharmonji Warszawskiej. Warszawa 1908. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Juljusz Słowacki. Lwów 1902. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Katechizm wolnego myśliciela. Kraków 1908.
 • Ksiądz Pranajtis i jego przeciwnicy. Warszawa 1914. kopia cyfrowa
 • Któż ten mąż? (Widzenie księdza Piotra, Dziadów cz. III, scena V). Kraków 1903. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2 kopia cyfrowa 3
 • Legendy.Lwów 1902. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
  • Wyd. ocenzurowane pt.: Tytuł skonfiskowany. Lwów 1902. (Wyd. 3: Lwów 1904) kopia cyfrowa
 • Listopad.Lwów 1896. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
  • Wyd. 2, powiększone, pt.: Listopad. (W miesiącu opadających liści). Łódź 1904. kopia cyfrowa
 • Listy człowieka szalonego.Warszawa 1899. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
  • Tłum. rosyjskie: Письма ненормальнаго человэка. Moskva 1912. kopia cyfrowa
 • Ludzie rewolucji. [Ptak. Zwidziska. Latawica. Maciej Bala. Święto Wolności. Jur. Dziennikarz. Pan Jezus w Warszawie. Quovadisiana.] Kraków 1906. kopia cyfrowa
 • Majówka. Lwów 1895. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Mowa Andrzeja Niemojewskiego o wielkiej tradycji Rzeczypospolitej Polskiej. Wygłoszona dnia 28 września 1918 w Sali Stowarzyszenia Techników. Warszawa 1918.

kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2

 • O masonerji i masonach. Szkic popularny. Warszawa 1906. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • O państwowości polskiej. Mowa wygłoszona 1 października 1920 r. w Warszawie. Warszawa 1920.
 • Objaśnienie katechizmu. Warszawa 1907. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Płanetnik. Nowela. Warszawa 1911. kopia cyfrowa
 • Poezje. Kraków 1891
 • Poezje. Seria druga. Kraków 1893.
 • Poezje prozą. (Obrazy). [Habdank. Retman. Helotka. Didomi. Ogłoszenie. Nad brzegami Dunajca. Pali się! Bajka noworoczna.] Kraków 1891. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Pokrzywy. Kraków 1907. kopia cyfrowa
 • Polonia irredenta.Lwów – Kraków – Warszawa 1895-1898. 7 części:
  • I. Podziemia. Lwów 1895.
  • II. Łuny. Lwów 1895. kopia cyfrowa
  • III. Ziemia obiecana. Lwów 1895. kopia cyfrowa
  • IV. W ciszy wiejskiej. Kraków 1896. kopia cyfrowa
  • V. Stolica. VI. Ptaki burzy. Kraków 1896. kopia cyfrowa
  • VI. j.w.
  • VII. Żołnierka naszego chłopa. Warszawa 1898. kopia cyfrowa
+ wybory wierszy z cyklu „Polonia irredenta”:

 • Polonia irredenta. Kraków 1901. kopia cyfrowa Lwów 1907. kopia cyfrowa
 • Wybór wierszy. Z Cyklu: Polonia Irredenta. B. m. wyd. 1907. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2 kopia cyfrowa 3
 • Prawo żydowskie o gojach. Warszawa 1918. kopia cyfrowa
 • Prometeusz. [Szalony bieg. Ludzie z związanymi oczyma. Matka i dziecko.] Warszawa 1900. kopia cyfrowa
 • Proroctwo rzezi galicyjskiej wobec historyi. Kraków 1902. kopia cyfrowa
 • Rokita. Poemat dramatyczny w sześciu aktach. Kraków 1901. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Skład i Pochód Armji Piątego Zaboru. Warszawa 1911. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Sokrates. Odczyt wygłoszony d. 3-go listopada 1907 r. w „Uniwersytecie dla wszystkich” w wielkiej sali Filharmonji Warszawskiej. Warszawa 1908. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Sprawa Legend i Objaśnienia katechizmu. Przyczynek do dziejów kultury w Polsce na początku XX-go stulecia. Warszawa 1909. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Sprawa spoczynku niedzielnego. Warszawa 1918.
 • Stanisław Wyspiański. Studjum Literackie. Warszawa 1903. kopia cyfrowa
 • Szopka. Warszawa 1901. kopia cyfrowa
 • Tajemnice hierarchii rzymskiej: nietolerancya, despotyzm, pycha, obłuda i zdrajczość rzymskiego kleru, dla przestrzeżenia ludu polskiego odkryta. (Na podstawie wyciągów z prasy katolickiej, mów i pism dostojników kościelnych, oraz tekstu ślubów kapłańskich i zakonnych). Chicago 1919. kopia cyfrowa
 • Wybór poezyi. Warszawa 1899. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Z pod pyłu wieków. I. Sokrates. Warszawa 1906. kopia cyfrowa
 • Z pod pyłu wieków. II. Aszur i Mucur. Warszawa 1906. kopia cyfrowa
 • Zaklęty królewicz. Baśń. Warszawa 1900. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2

Studia biblijne oraz prace astralistyczne

 • (Z Antonim Czubryńskim:) Astralogematy cudownych nakarmień. Bydgoszcz 1939. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Biblja a gwiazdy. Sto pytań, stawionych biblistom, oraz sto odpowiedzi, dla ludzi, umiejących myśleć własną głową. Warszawa 1924. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Bóg Jezus w świetle badań cudzych i własnych. Warszawa 1909. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2 kopia cyfrowa 3
Tłum. niemieckie (rozszerz.):
 • Gott Jesus im Lichte fremder und eigener Forschungen samt Darstellung der evangelischen Astralstoffe, Astralszenen und Astralsysteme. 1. München 1910. kopia cyfrowa
 • Gott Jesus im Lichte fremder und eigener Forschungen samt Darstellung der evangelischen Astralstoffe, Astralszenen und Astralsysteme. 2 u. 3. München 1910. kopia cyfrowa
 • Czyniący sto, czyniący sześćdziesiąt i czyniący trzydzieści. Przypowieść ewangieliczna o siewcy w świetle astroteozofji starochrześcijańskiej. Warszawa 1916. kopia cyfrowa
 • Dawność a Mickiewicz. [Filozofja Mickiewicza. Liczby i godziny. Widma. Gwiazdy Mickiewicza. Tradycje improwizacji.] Warszawa — Lublin — Łódź — Poznań — Kraków. [ok. 1921] kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Dwa drzewa biblijne. Drzewo Wiadomości Złego i Dobrego i Drzewa Wiecznego Żywota. Warszawa 1908. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Dzieje krzyża. Warszawa 1908. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Ewangielja Orła odczytana z gwiazd. Warszawa 1912. kopia cyfrowa
 • Horoskopy święte przypowieści ewangielicznych, czyli obrazy nieba globusowego, ilustrujące te przypowieści. Warszawa 1917. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • O pochodzeniu naszego Boga. Warszawa 1907. kopia cyfrowa
 • Polskie niebo. Warszawa 1924. kopia cyfrowa
 • Sen faraona a obie konstelacje Siedmiu Wołów. Warszawa 1917. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Stworzenie Świata Według Biblji. (Komentarz). Warszawa 1909. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2 kopia cyfrowa 3
 • Tajemnice astrologji chrześcijańskiej. Warszawa 1913. kopia cyfrowa 1 kopia cyfrowa 2
 • Tłum. niemieckie: Astrale Geheimnisse des Christentums. Frankfurt am Main 1913. kopia cyfrowa
 • Warum eilten die Jünger nach Emmaus? Frankfurt am Main 1911. kopia cyfrowa
 • [Po polsku pt. Dlaczego uczniowie dążyli do Emmaus? W: Myśl Niepodległa. Warszawa 1911. Nr 163. S. 289-308.]

Artykuły zawarte w czasopiśmie Myśl Niepodległa (1906-1921)

 • Myśl Niepodległa.

Przekłady

 • Ernest Renan: Żywot Jezusa. Kraków 1904. kopia cyfrowa
 • Józef Flawjusz: Dzieje wojny żydowskiej przeciwko Rzymianom. Warszawa 1906. kopia cyfrowa
 • Upton Beall Sinclair: Grzęzawisko. Warszawa 1907.
 • Friedrich Delitzsch: Babilon i Biblia. Warszawa 1907. kopia cyfrowa
 • Konrad Germann: Klasztory przed sądem ludu. Warszawa 1909. kopia cyfrowa
Podziel się!