O II Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata w Warszawie i Poznaniu – Andrzej Niemojewski (1864 – 1921) i Lech Niemojewski (1864 – 1952)

Andrzej Niemojewski (1864 – 1921) i Lech Niemojewski (1864 – 1952) II Starosłowiańska Świątynia Światła Świata w Warszawie