Biała Chorwacja: Stulsko nad Kłodnicą, pod grodem Lwów

90_bigStulsko (ukr. Стільсько) – wieś na Ukrainie. Należy do rejonu mikołajowskiego w obwodzie lwowskim i liczy 834 mieszkańców. Leży nad rzeką Kłodnicą.

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z 1330. Pomiędzy Stulskiem a Dubrową (Діброва), na wschodnim zboczu doliny Kłodnicy znajdują się pozostałości ogromnego grodziska o powierzchni 250 ha (największe tego typu na Ukrainie), wstępnie datowane na IX-XI w. Odkrycia dokonał na początku lat 80 archeolog i doktorant historii Орест Корчинський (Orest Korczyński, obecnie profesor), który w 1980 rozpoczął badania nad wczesnym osadnictwem w dorzeczu górnego Poddniestrza[1]. Jeżeli datacja grodziska jest prawidłowa to zabytek ten wiąże się z lokowanymi przez Nestora nad Dniestrem wschodnimi Chorwatami lub Białymi Chorwatami (jak podaje prasa ukraińska: столиці Великої (Білої) Хорватії, stolicy Wielkiej (Białej) Chorwacji – o ile wielkość grodu może sugerować, że mógł to być główny ośrodek jakiegoś plemienia to jednak z kategorycznymi wnioskami należy zaczekać, do opublikowania wyników współczesnych badań ukraińskich archeologów). Atrakcją turystyczną są będące częścią grodziska, obecnie używane jako wiejskie piwnice, jaskinie wykute w miękkim piaskowcu tworzące podziemną sieć labiryntów[2]. Przypuszcza się, że niektóre mogły zostać wykute jeszcze w okresie funkcjonowania grodu. Badania wykazały, że płynąca u podnóża grodziska niewielka obecnie Kłodnica była kiedyś spławna. Odkryto system drewnianych śluz, który umożliwiał komunikację z oddalonym o 10 km Dniestrem. Pozostałości grodziska oraz obiekty skalne (w tym „skała” – w kształcie kamiennego mostu ze spłaszczona arkadą, mogąca służyć w czasach prehistorycznych jako pogański ołtarz) w sumie o powierzchni 515 ha objęto ochroną jako pomnik przyrody (Комплексна пам’ятка природи „Стільська”)[3].

Za II Rzeczypospolitej do 1934 roku wieś stanowiła samodzielną gminę .

800px-Stolskoe

Powrót do Białych Chorwatów

http://www.mytusa.org/index.php/blogy/blog-qmytusaq/154-powrot-do-biaych-chorwatow.html

Po ostatnim posiedzeniu galicyjskiego klubu dyskusyjnego „Mytusa” zastanawiam się, czy i w moich żyłach nie płynie jakaś cząstka krwi, dalekich nam, Białych Chorwatów.
W ciągłym poszukiwaniu tożsamości galicmenów, „Mytusa” z Wołodymyrem Pawliwem na czele, zagłębiła się już w mroczne otchłanie wieków VIII-X. Tym razem dzięki pomocy dr Oresta Korczyńskiego, znanego ukraińskiego archeologa, który zwrócił naszą uwagę na Białych Chorwatów.
Według licznych źródeł historycznych, a również badań własnych, prelegent jest przekonany, że to plemię słowiańskie zasiedlało obszar od Zbruczu na wschodzie do Wisłoka na zachodzie, co mniej więcej pokrywa się z granicami przyszłego Księstwa Halicko-Włodzimierskiego. Zdaniem naukowca, stolica Białych Chorwatów znajdowała się w okolicach dzisiejszej wioski Stulsko koło Mikołajowa nad Dniestrem. Właśnie tam na początku lat 80. XX wieku lwowski archeolog Orest Korczyński natknął się na ślady wielkiego grodu. Określa go jako megapolis, ponieważ dookoła istniało wiele mniejszych osad. Była to sensacja, poważnie przyjęta przez Akademie Nauk w Moskwie i Kijowie, a także za granicą, w tym i w Polsce.
Co stało się z mocarstwem Białych Chorwatów, jeżeli istniało naprawdę? – nie przestają padać pytania ze wszystkich stron i na różnym poziomie. Dr Orest Korczyński stwierdza, że na prośbę cesarza bizantyjskiego Herakliusza wojsko Białych Chorwatów na początku VII wieku walczyło z najazdem Awarów na Bałkany, a po zwycięstwie nad nimi, jako „wynagrodzenie” otrzymało ziemie w bizantyjskiej prowincji Dalmacja.
Tam też się przesiedlili, tam założyli Chorwację. Chorwaci mają różne hipotezy odnośnie swego pochodzenia. Nawet takie, że ich przodkowie przyszli z Persji. Natomiast jeszcze 20 lat temu podczas wyjazdów do Chorwacji zauważyłem, że w języku literackim tego narodu jest wiele słów z pokuckiej gwary mojej babci, używanych również współcześnie przez Hucułów, Bojków i Rusinów Podkarpackich z terenów obwodu zakarpackiego i wschodniej Słowacji.
Podczas Festiwalu etnograficznego w Lipowlanach na Sławonii byłem zaskoczony, gdy zobaczyłem taniec ludowy absolutnie podobny do jednego z tańców, który w okolicach Horodenki nad Dniestrem opisała kiedyś Danuta Demkiw, założycielka zespołu „Pokuttia” w Kołomyi. Potwierdzili to obecni na tej imprezie choreografowie z lwowskiego zespołu „Junost'”.

więcej pod powyższym linkiem.

2_Stilskie07_1

Rosyjska Wiki:

Стольское (Стильское, Стольско, Стильско, Stilsko, Stulsko) городище — городище белых хорватов, центр общинной и великокняжеской власти восточных хорватов расположен в районе сел Илов, Стольское, Диброва в (Николаевский район Львовская область).

Топоним «стольскъ» означает «столица», хотя это не даёт однозначности в определении статуса этого населённого пункта.

В ватиканских архивах есть краткие записи на греческом, датируемые самое позднее 30-ми годами 16 века, в которых говорится о Стольском городе между Галичем и Владимиром, резиденция Галицкой митрополии.

Более тысячи лет назад на широких просторах Украинского Прикарпатья существовала страна славян, известная как Великая или Белая Хорватия, про которую впервые упоминается в книге «Про управление империей» императора Византии Константина Багрянородного. В своей книге он пишет, что крещёные далматские хорваты происходят от некрещёных, проживающих за Венгерскими горами, то есть в Северном Прикарпатье.

Хорваты трижды упоминаются в древнерусском письменном источнике «Повести временных лет», во-первых, в списке других восточнославянских племён, во-вторых, в событиях 907 года, как участники военного похода киевского князя Олега на Византию, и в-третьих, когда они стали объектом военного похода великого князя киевского Владимира Святославовича.

В VI ст. территория района вошла в состав Великой Хорватии, в VІІІ-ІХ ст. столица, вероятно, находилась именно в Стольском, тогда как главное святилище было в Илове.

Археологические открытия

Стольское городище начали открывать в 1970-х годах. С 80-х годов Верхнеднестрянской археологической экспедицией НАНУ были начаты первые исследования памятников восточных хорватов в Верхнем Приднестровье.

В результате археологических исследований было установлено, что на поросшем лесом плато, над селом в IX — начале XI ст. существовал большой город. Его территория достигала 250 гектаров, а длина оборонных стен протянулась в общей сложности на 10 км. На это указывают мощные земляные валы, окруженные рвами и искусственно возведённые террасы, которые в несколько рядов окружали территорию древнего города. На валах стояли деревянные стены и башни (к ним внутри были пристроены жилые, хозяйственные и военные постройки). В одном из главных проездов к городу была раскопана каменная брущатка, которую согласно легенд называли «Белой дорогой». Население города предположительно составляло 40 тысяч.

Раскопки под руководством Ореста Корчинского длились с 1981 по 2000 год.

Вокруг детинца (центральной, самой защищенной части города) находилось укреплённое предместье, где проживало свободное городское население — купцы, ремесленники и духовенство. Раскопано несколько десятков жилищно-хозяйственных и ремесленных объектов, усадьбы отдельных состоятельных горожан. Размер детинца — 15 гектаров. Для сравнения, весь тогдашний Киев занимал 9,7 гектаров. На фундаментах уничтоженных пожаром жилищ были выявлены решетки печей-каменок, собраны многочисленные образцы гончарной и лепной посуды, предметов ежедневного использования, оружия. На доминирующей высоте в центре городища найдены остатки мощных земляных укреплений. К городу вело несколько дорог. По сторонам стояли сторожевые башни из 5-6-метровых деревянных колод. На склонах гор до сих пор сохранились пазы, в которые закрепляли подвесные мосты. С севера до юга городища проходили глубокие овраги, на востоке был земляной вал с деревянным частоколом и рвом. Сохранились фрагменты валов, высотой 2-2,5 м. Поблизости от города археологи исследовали густую сеть поселений, культовых мест и некрополей. Древний город был соединён с главной водной артерией Прикарпатья — Днестром, водным каналом протяженностью 11 км, сооруженным ещё в IX ст. на р. Колоднице. Также, по данным археологов, городище некогда было связано с берегом Днестра древним «фуникулером», который передвигался с помощью специального 11-километрового каната. На реке Колодница, которая протекала у подножия города, были возведены системы из десятков водяных запор-шлюзов, которые регулировали уровень воды в реке и давали возможность небольшим судам продвигаться вверх по течению.

Находки из Стольского городища ценились коллекционерами еще с XVIII века.

Центры языческого поклонения

Пещерные комплексы, обнаруженные экспедицией в конце 80-х гг. Центры языческого поклонения были найдены учеными на окраинах сел Стольское, Дуброва, Илова, Великая Воля и вблизи самого Николаева. На некоторых капищах исследовались жертвенные ямы. В окружающих городище селах сохранилось около 10 языческих капищ, а к ритуальной площадке на городище ведут семь параллельных туннелей. Жертвенный камень, так называемый Дыравец, предположительно использовался как место, где стоял идол.

Как установлено в процессе исследований, высеченные в скалах помещения были сооружены самое позднее в первой трети IX ст., то есть в дохристианский период, а затем использовались монахами.

Легенды

В одном из сказаний говорится, что на горе над селом существовала столица государства и княжества. Её неприступные стены выдерживали многочисленные вражеские набеги, а однажды вражеское войско долго удерживало крепость в осаде, неотваживаясь на штурм. Осаждающие пошли на хитрость, в тёмное время суток они сделали вид, что отступают. Поверив в это, жители сняли оборону и открыли главные ворота. В этот момент отряд, скрывавшийся в засаде, ворвался в город и поджег его. Зарево поднялось высоко вверх и стало сигналом для отступившего войска к возвращению. Город был тогда сожжен дотла. Пережив страшную трагедию, уцелевшие переселились в долину р. Колодницы, где они основали новое поселение, названное Стольское в память о павшей столице.

В памяти людей остались названия отдельных частей города: «Золотые ворота», «Железные ворота», «Башня», «Княжеский колодец», «Коморище», «Подкоморище», «Химина долина», «Дамба» и прочие.

2_Stilskie03_1

История в Стильске остановилась?

Коллективные обращения в газету ученых, интеллигенции — это, к сожалению, чуть ли не последняя надежда быть услышанным. На этот раз в «День» поступило письмо, подписанное, в частности, академиком НАН Украины Зиновием Назарчуком, директором Института украиноведения им. И. Крипьякевича НАН Украины, академиком Ярославом Исаевичем, археологом, доктором исторических наук, председателем Археологической комиссии Научного общества им. Шевченко Ларисой Крушельницкой, народным депутатом Украины Игорем Юхновским, писателем Игорем Калинцом (всего — 17 известных и уважаемых имен), которые привлекают внимание к положению, в котором оказался украинский историко-культурный комплекс VIII—IX веков с центром в селе Стильское Миколаевского района Львовской области.

«Верхнеднестрянская археологическая экспедиция Национальной академии наук Украины под руководством кандидата исторических наук Ореста Корчинского в 80-90-х годах прошлого века сделала весомый вклад в изучение вопросов появления первых институтов государственности в Верхнем Поднестровье, открыв ранее неизведанный пласт украинской истории и культуры VIII — IX веков, который являлся фундаментом Галицкого, а впоследствии Галицко-Волынского княжества. В основу открытий легли раскопки многочисленных городищ — остатков давних общинных центров, городов, замков, крепостей, центров языческой и христианской религии», — идет речь в письме…

По данным историков и архитекторов, здесь, около села Стильское, в ІХ веке, размещалось большее чем Киев городище — в нем проживало более 40 тысяч жителей. Это был мегаполис с крепостями, укреплениями и языческими храмами. Город имел мощную систему укреплений — оборонные стены растянулись на 10 км. С западной стороны столицу защищали крутые склоны гор (над обрывами до сих пор нависают огромные камни), с севера и юга были глубокие овраги, а с востока — земляной вал с деревянным частоколом и рвом за ним. Археологи могут показать, что фрагменты валов высотой 2—2,5 м, сохранились и по сей день — там крестьяне собирают ягоды и грибы. Также до нашего времени дошли языческие святилища, вытесанные в скалах: в окружающих селах их насчитали десять. В селе Дуброва, например, в скалах, которые составляют языческий комплекс, вытесаны каморки: давным-давно тут жили волхвы, после них — монахи, а в 40—50 годах скрывались вояки УПА.

По данным ученых, вследствие многих лет работы ученых, организованной еще Институтом археологии СССР, установлено, что городище и прилегающие к нему территории, то есть, историческая окружающая среда, является остатками одного из самых больших городов раннесредневековой Европы. «Этот комплекс уже скоро может стать важным центром международного туризма, а также мощным дополнительным источником наполнения бюджета», — отмечают историки и археологи. По мнению исследователей, нынче основной проблемой является то, что новые научные исследования дали базу для опровержения «ошибочных концепций русской, польской и отечественной историографии». Речь идет о том, что появление на политической арене Европы Галицко-Волынского государства является явлением не случайным, а закономерным процессом, который основывается на прочных фундаментах экономического, политического и культурного развития и достигает глубокой древности, считают ученые.

Еще в 2001 году Стильское городище внесли в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, в 2003-м Верховная Рада постановила изучить вопрос «относительно создания на территории городища государственного историко-культурного заповедника» и тогда же правительство обязало Львовскую облгосадминистрацию подготовить и подать в Кабмин на утверждение необходимую документацию. «К сожалению, вопреки международному признанию уникального памятника древнерусской истории и культуры… требования и постановления не были выполнены, а научные исследования прекращены. Из-за этого историческая среда Стильского городища быстро разрушается. Охранная зона памятника национального значения до сих пор не определена, а на ее территории отсутствуют охранные знаки», — констатируют авторы письма. Ученые и общественные деятели надеются, что когда-нибудь их услышат, хотя сколько они уже писали обращений — не счесть…

КОММЕНТАРИЙ

Орест КОРЧИНСКИЙ, открыватель и исследователь Стильского городища, кандидат исторических наук:

— В 30 километрах от Львова в селе Стильское находится уникальное городище. Само место занимает 250 га, а весь массив — храмы, пещеры — целых 200 кв. километров. Но в Украине о городище не знают, более того, не знают даже во Львове. Экспедиция работала 25 лет, она проводилась по постановлению президиума академии наук, а создали ее по ходатайству ведущих ученых-археологов СССР в 1987 году, прежде всего — академика Рыбакова из Института археологии СССР. За границей о ней вышла не одна публикация, в том числе в научных журналах. Но потом оказалось, что независимой Украине не нужно заниматься изучением истории Галичины. Вот «добрые» люди в 2000 году обратились в Академию наук с письмом, что эта экспедиция не нужна… Де-юре она существует до сих пор, но незаконным путем забрано финансирование (мне прямо сказали, что пора прекращать всяческие исследования). Городище же — это наибольший город Европы VII-X века нашей эры. По всей вероятности, это центр летописных хорватов. Оно упоминается в «Повести временных лет» и вообще следует вносить изменения и коррективы в историю, а это кое-кого из Академии наук Украины не устраивает. Городище — мой мир, над которым я работаю надцать лет довольно небезуспешно. Это памятник национального значения, куда приезжают люди со всего мира — и туристы, и археологи. О нем знают, поскольку я работал во многих университетах Европы, но, к сожалению, оно остается ныне без надлежащего внимания государства. Есть постановление Верховной Рады, согласно которому было принято решение «изучить вопрос», но все это тормозилось и тормозится. Во Львове есть управление охраны культурного наследия. Его заданием является установить знаки на памятнике национального значения (таких во Львовской области 14) и на это не требуются большие средства — это стоит копейки. Но нет желания, нет понимания, нет уважения к своей истории и культуре. Раньше были обращения, есть еще обращения областного совета к власти, но их никто не захотел слышать. И хотя о Стильском городище показывали сюжеты по телевидению, но за границей люди знают о нем намного больше, и все удивляются, почему у нас так не ценят свое же богатство. Мы не умеем заниматься рекламой национальных достояний, не умеем их почитать, но это задание не историков или архитекторов — это задание государства.

Оксана МИКОЛЮК, «День»

Стильское городище

http://relicfinder.info/forum/viewtopic.php?f=2&t=63

является словянским комплексом IX – начала XI вв. с центром в с.Стильско Николаевского района Львовской области.
Городище занимает площадь 250 гектаров (!!!) между селами Стильско, Илов и Диброва, где когда-то существовал могущественный город-столица княжества Белых Хорватов.ИзображениеНа территории городища сохранились мощные земляные валы и рвы длиной до 10 км.
Важное место в системе укреплений древнего города занимала княжеская деревянная крепость. Её площадь охватывала 15 гектаров.
Вокруг городища сохранилось множество могильников, небольших курганов и культовые дохристианские центры.Городище имело водное соединение с рекой Днестр. На реке Колодница, которая протекала (протекает) у подножия города, были возведены системы из десятков водяных запор-шлюзов, которые регулировали уровень воды в реке и давали возможность небольшим судам продвигаться вверх по течению.

2_Stilskie_img_1
Особенностью истории и культуры древних поселений этого региона в IX – XI в. была языческая вера. На территории комплекса городища находятся множественные остатки древних словянских святилищ.
В с.Илов археологами было обнаружено ритуальную площадку, вымощенную большими камнями. В неглубоких ямках найдены множественные остатки жертвоприношений. Под святилищем находится пещерный комплекс-подземелья – словянский языческий храм.
2_Stilskie02_1
Podziel się!