Czy słowiańscy bogowie Księgi Tura działają naprawdę? – mniej znane wizerunki bogów

Czy słowiańscy bogowie przedstawieni w Księdze Tura, w Poczcie Bogów i innych księgach Wielkiego Czwórksięgu (Wielkiego Tajemnika) Wiary Przyrody rzeczywiście istnieją i działają?

Volodimir Forosteckij art4 weles

Weles (Wołodymyr Forosteckij)

Wiele osób zadaje sobie takie pytanie, choć gdyby się zastanowili dostrzegliby zapewne po dogłębnym rozważeniu, iż jest to pytanie absurdalne. Odpowiedzieliby sobie wtedy natychmiast że Istnieją i Działają – oczywiście.

Jednak brakuje nam w dzisiejszych szybkich czasach chwili na refleksję i zastanowienie, a poza tym trudno się uwolnić od narzuconego przez wieki nietolerancji religijnej sposobu myślenia wykluczającego sensowność istnienia jakichkolwiek bogów – poza chrześcijańskimi (jednym czy trzema czy też trzema w jednej osobie).

Na łamach Wikipedii toczą się sążniste dyskusje na temat realności tego czy tamtego bóstwa Słowian i często gęsto wyklucza się z Wikipedycznego Panteonu bóstw, te które nie znajdują ugruntowanego naukowego potwierdzenia – nawet nie w starych kronikach – bo kroniki uznają oni (Wikipedyści – z Rodzimego Kościoła Polskiego) za zmyślactwo i kłamstwo – ale w licznych i wszechstronnych dowodach z różnych dziedzin nauki.

Jest to dla mnie rzecz bardzo niepokojąca i prowadząca do dziwacznego wypaczenia rzeczywistości.

Zastanówmy się nad tym przez chwilę.

Żeby uznać realność bądź nierealność bóstwa trzeba się zastanowić nad sprawą podstawową: Czym-kim są Bogowie Religii Naturalnej – czyli Wiary Przyrodzonej?

Jest jasne, że bogowie Wiary Przyrody, bohaterowie mitologicznych opowieści – które wszak są opowieściami o zaobserwowanym świecie i próbami jego opisania i wytłumaczenia zachodzących w nim zjawisk, przy pomocy wierzeniowego, bajecznego języka i intuicyjnego oraz dedukcyjnego sposobu myślenia o świecie, ale w tymże języku, który jest wygodnym narzędziem dla opisów skomplikowanych wielowymiarowych, holistycznych – że w tym opisie są oni ucieleśnionymi SIŁAMI PRZYRODY.

Nie są niczym innym jak ucieleśnieniem realnych sił, otaczających człowieka i działających rzeczywiście w Przyrodzie – czy to na zewnątrz – w siedlisku ludzkim (bliższym i dalszym), czy to w nas samych – w naszej psychofizyce, czy też nazwijmy to inaczej duszy, umyśle, mózgu i ciele.

kostroma

Kostroma (Jerzy Przybył – rzeźba Rok)

Czy możemy się zgodzić w tym miejscu?

Jeżeli tak, to proponuję pójść dalej – jeżeli nie to- dalsze czytanie tego artykułu nie ma sensu.

Tak więc Bóg Jedyny, albo w wiarach (wolę słowo wiara bo jest nasze rodzime i w pełni oddaje sens czynności jakiej się oddajemy w i e r z ą c) gdzie bogów jest wielu –  Bóg Najwyższy – jeśli taki istnieje w danym poczcie – nie jest niczym innym jak Wszechświatem – Światem Światów, czyli siłą najwyższą, najmocniej determinującą, a zapewne wywołującą cały ten stan w jakim się znajdujemy, a który nazywamy ŻYCIEM.

Perun(z glowa)

Perun – rzeźba Jerzego Przybyła

Jak powiedział jeden z moich przyjaciół ze Słowiańskiej Wiary, którego ważną myśl pozwolę sobie tutaj zacytować: „Nasza religia jest wynikiem obserwacji przyrody, obserwacji sił działających na niezliczony ciąg pokoleń, sił, które wyrzeźbiły niejako ludzi i ich postawy a w konsekwencji nasze instynkty i zachowania a w końcu także język, obyczaje i całą kulturę. Jak można zatem nie wyciągać z tego, prostych zdawałoby się wniosków.  Nie powinniśmy sami sobie zawężać przedmiotu swoich dociekań i przemyśleń religijno – filozoficznych. Religia ma zapładniać umysł aby ten tworzył coraz to nowsze obrazy, koncepcje prowadzące do zrozumienia. Zamykanie się w ciasnych schematach myślowych to stała cecha religii objawionych i monoteistycznych a nie religii naturalnych”.

Jarylo JarunaJaruna (rzeźba Rok – Jerzy Przybył)

 

 

Dziwaczna to wiara – która nie uwzględnia istnienia konkretnej istniejącej i działającej w Przyrodzie mocy. Bóg Mocy to tylko ucieleśnienie mocy działającej w Przyrodzie i zdefiniowanej szerzej niż według definicji fizyko-chemicznych czy prostych pojęć tematycznych – zdefiniowanej wierzeniowo-religijnie.

W związku z tym, że nie ma Kupały w Brucknerze wielu w niego nie wierzy. Czy z tego że Bruckner i inni naukowcy nie uznają Kupały za bóstwo wynika że Miłość i Żądza w Świecie  nie istnieją?

jajo Dziewanny

Jajko Dziewanny, czyli jej dwie córki Krasatina – Pani Piękna i Dzieldzielija – Pani Poronna, Bogini Złej Miłości i Zazdrości (Jerzy Przybył)

 

 

Niektórzy zdają się podzielać taki niedorzeczny pogląd. Miłość i Żądza to wewnętrzne moce ożywionego Świata obszar działań, który da się wyraźnie i łatwo odgraniczyć i oznaczyć, samodzielny, autonomiczny aspekt istot żywych i procesów życiowych, zatem podstawowe składowe tego obszaru muszą mieć swój wyraz w rozważaniach religijnych (wierzeniowych) i jeśli uznajemy wagę tego obszaru dla naszego życia to możemy ucieleśnić bądź nie ucieleśniać (czyli nie nadawać formy osobowej) owemu obszarowi i  zasadzie wewnętrznej, ale ignorować go nie powinniśmy.

 

przepoczworzenie sie Swata w PirwnicyPrzepoczwórzenie Swąta w Piewrnicy (Jerzy Przybył)

 

W Wierze Przyrody Żywioły, Moce, Kiry i Działy a także Wszechjedność mają swój obrazowy wyraz, są upostaciowane bo łatwiej nam posługiwać się symbolami niż za każdym razem budować rozwlekłe definicje aby się wzajemnie rozumieć. To tyle. W Poczcie Bogów pojęcia takie jak Miłość-Uczucie, Żądza-Popęd, Piekno-Powab, Zła Żądza-Zazdrość mają swoje ucieleśnienia w postaci Bogini Miłości, Boga Żądzy i Popędu, a skoro istnieje Piękno i Powab to istnieje i Bogini Piękna – Krasa, którą wymienia Kosmas, czy inna stara kronika oraz podania czeskie – jako Krasatinę, a Bruckner – superkrytyk nie wierzy, bo w ogóle nie rozumiał czym jest bóstwo naturalne – przyrodzone nie wykoncypowane podług doktryny religijnej.


kupala_2Kupała (Wiktor Słońcesław Kriżaniwskij)

 

Skoro istnieje na świecie miłość zła, poronna to Dzieldzielija jak najbardziej istnieje – jest bóstwem bo w nią wierzymy – w istnienie takiej mocy i z nią się mierzymy, walczymy, albo ulegamy.  Powiadają że Długosz wymyślił Dzieldzieliję, ale czy nie słyszeli o takiej samej podobnej bogini u Czechów i Słowaków w ich starych kronikach gdzie wymienia się Zieliję. A jaka jest różnica między Dzieliją a Zieliją – taka jak między językiem polskim i czeskim ( w czeskim skrócone, uproszczone bo polski najbardziej archaiczny, zbliżony do wspólnego aryjskiego czyli orojskiego, tj. do słowiano-scytyjsko-irańskiego, a więc do słowiano-skołockiego.

 

ROD KRIŻ art1 rodRod (Wiktor Słońcesław Kriżaniwskij)

 

 

Skoro istnieje burza i pioruny – musi istnieć Perun i Perperuna, skoro istnieje żywioł wiatru to istnieją też jego postacie – nie ma wątpliwości, iż jest i działa Strzybóg Ojciec Wszystkich Wiatrów i Stryja – Pani Powietrza.

 

PERUN KRIŻANIWSKIJ art1 perunPerun (Wiktor Słońcesław Kriżaniwskij)

 

Poczty (panteony) poszczególnych kultur nie różnią się wiele. Perun może się nazywać Zeusem, Jowiszem, Perkunasem, Thorem albo jeszcze inaczej, ale jest i działa na pewno. Możliwe jest duże rozdrobnienie i rozłożenie na bardzo szczegółowe rodzaje siły i upostaciowanie każdego z nich – jak dzieje się w hinduizmie, ale z pewnością religia ta nie pomija takiego aspektu rzeczywistości jak Burza, Tajfun czy Woda w różnych postaciach. Uwzględniają też pojecie Szczęścia, Nieszczęścia, Przypadku, Doli-Losu itp. Nauka może go nazywać iskrą i wyładowaniem elektrycznym , a Yska może zwać wyładowaniem poziomym albo Młanką (cichą błyskawicą), nam niepotrzebna jest do rozważań filozoficzno-religijnych definicja fizyko-chemiczna zjawiska.

Mokosza KRIZ art1 mokoshMokosza (Wiktor Słońcesław Kriżaniwskij)

 

Najbardziej kwestionowane są te bóstwa naszego Pocztu Bogów Wiary Przyrodzonej, które nie zostały zapisane i odnotowane w żadnej formie lub zostały odnotowane na niektórych tylko obszarach, albo przetrwały po nich jedynie duchy pomocnicze – czyli siły wykonawczo-sprawcze w danym aspekcie rzeczywistości. Na przykład kwestionuje się istnienie Sądzy bo ona przetrwała tylko na Rusi jako Kriwda, a w Polsce tylko przetrwały Sądzenice i na południu Sujenice i narecznice – które świadczą o jej niegdysiejszym istnieniu i działaniu. Wskazują też one bezbłędnie poprzez zachowane przypowieści o zakresie działania ich samych i bóstwa głównego. Dodatkowo można wysnuć wiedze do odtworzenia z etymologii, antropologii, językoznawstwa ogólnie i wielu innych dziedzin łącznie ze świadectwami archeologicznymi.

KRIZ art1 dazd'bog

Dażbóg (Wiktor Słońcesław Kriżaniwskij)

 

Możemy Sądzę nazywać różnie – my Polacy, Ukraińcy – Kriwda czy Serbowie, ale jest to ta sama siła działająca w tym samym obszarze. Dzieląc rzeczywistość na obszary według klasycznych znanych od starożytności ludziom na całym świecie podziałów zwanych magicznymi, a będących intuicyjnym ujęciem Wszechswiata możemy poukładać ściśle żywioły i Moce i określić je, a nawet nazwać osobowo.

Jeżeli  istnieje  Kriwda to istnieje też Prawota, Prawda – u nas Prawdziwc, jedno i drugie jest pojęciem z zakresu stosunków międzyludzkich, ale tym bardziej istnieje ucieleśnienie prawa Wyższego – Niebieskiego, Welskiego (czyli Wielkiego) – i znamy takie bóstwo zapisane nawet przez kronikarzy – Prowe.

fantalov Mokosy 11

Mokosza (Aleksy  Fantałow)

 

Tyle na razie o istnieniu bogów bądź ich nieistnieniu. Myślę, że więcej nie trzeba.

klimenko Dabg Swaroyzc04

Dagbog i Swarożyc (Andriej Klimenko)

 

Jeszcze tylko jedno: Nie przeszkadzają nam żadne wizerunki sił działających w Przyrodzie, ani osobowe, ani dosłowne , nie przeszkadza nam ich różnorodność. Jeżeli wytworzymy też pojęcia innych bogów bo istniejący Poczet ich nie uwzględnia a powinien, ponieważ jest jakiś aspekt w rzeczywistości który nie został objęty panteonem to zostanie on dokooptowany – oczywiście tylko na zasadzie niezbędności a nie tworzenia bytów ponad potrzebę

 


Stanisław Jakubowski – Weles

Stanisław Jakubowski – Siemargł

Stanisław Jakubowski – Rujewit

Stanisław Jakubowski – Perun

Stanisław Jakubowski – Łada (niektórzy twierdzą że takiej nie było)

Stanisław Jakubowski – Białobóg i Czarnobóg (drzeworyt)

Stanisław Jakubowski – Czarnobóg i Białobóg

Stanisław Jakubowski – Arkona

Stanisław Jakubowski – Perepułt – Przepląt

Stanisław Jakubowski – Prowe

Stanisław Jakubowski – Radogoszcz

Stanisław Jakubowski – Światowid

Stanisław Jakubowski – Słowiańskie bóstwo

Stanisław Jakubowski – Swarożyc i Dadźbóg oraz Swaróg

Stanisław Jakubowski – Swarożyc i Dadźbóg

Stanisław Jakubowski – Mokosz

Stanisław Jakubowski – Swarożyc

Stanisław Jakubowski – Swarog na Skrzystym Wierzchowcu


Stanisław Jakubowski – Radogost

Stanisław Jakubowski – Marzanna

Stanisław Jakubowski – Jarowit

Stanisław Jakubowski – Chors

 

Svantevit-Statue nowz ArkonaŚwiatłoświat – nowa rzeźba z Arkony

 

Podziel się!