PAP Nauka w Polsce: Lubuskie/ Przedmioty z epoki brązu odkryto na „Rysiowym Polu”

Lubuskie/ Przedmioty z epoki brązu odkryto na „Rysiowym Polu”

Od Poli Dec

 

Trzy sierpy, dwie siekierki i cztery bransolety są wśród przedmiotów z epoki brązu, odkrytych w powiecie słubickim (Lubuskie) na tzw. Rysiowym Polu – podał w środę Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

„Rozproszony depozyt przedmiotów został odkryty w powiecie słubickim na tzw. Rysiowym Polu” – poinformował konserwator w mediach społecznościowych.

Odkrycia przedmiotów, wykonanych z brązu, dokonali członkowie stowarzyszenia Drossen Lubuskie. Prowadzili oni poszukiwania z wykorzystaniem wykrywaczy metali, na co uzyskali pozwolenie Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Depozyt przedmiotów odkryty w powiecie słubickim na tzw. Rysiowym Polu. Źródło: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków (facebook)
Depozyt przedmiotów odkryty w powiecie słubickim na tzw. Rysiowym Polu. Źródło: Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków (facebook)

Depozyt przedmiotów składa się z trzech sierpów, dwóch siekierek, czterech bransolet (w tym trzech ornamentowanych), sześciu kółek, dwóch fragmentów pręta oraz fragmentu szpili brązowej. „Ponadto wśród przedmiotów zarejestrowano odpady poodlewnicze” – opisał konserwator.

Przedmioty zabezpieczono w siedzibie Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.

Zabytki w najbliższej przyszłości zostaną przekazane do placówki muzealnej, gdzie podda się je niezbędnym pracom konserwatorskim.

Jak podał konserwator, miejsce znalezienia artefaktów zostało wyłączone z poszukiwań zabytków, a w przyszłości planowane jest przeprowadzenie niezbędnych badań weryfikacyjnych i włączenie nowo odkrytego stanowiska do wojewódzkiej ewidencji zabytków.

„(…) Warta odnotowania jest wzorowa postawa członków stowarzyszenia Drossen Lubuskie, którzy zgodnie z warunkami pozwolenia niezwłocznie powiadomili o odkryciu przedmiotów służby konserwatorskie oraz zabezpieczyli je do czasu przeprowadzenia oględzin” – podkreślił konserwator.(PAP)

bar/ agt/

Podziel się!