Inne Medium: Naukowcy wysunęli teorię, że świadomość jest systemem kwantowym

Naukowcy wysunęli teorię, że świadomość jest systemem kwantowym

Źródło: innemedium
No i mamy kolejny krok nauki ku Świadomości Nieskończonej, ku Polu Informacyjnemu / Torsyjnemu.

 Inne Medium: Naukowcy wysunęli teorię, że świadomość jest systemem kwantowym

Naukowcy rozważają teorię świadomości, która postrzega mózg jako system kwantowy. Teoria ta, znana jako „zorganizowana obiektywna redukcja stanu kwantowego” (OQR), zakłada, że ​​świadome doświadczenie powstaje w wyniku zjawisk kwantowych w mózgu. Chociaż pomysł ten przez dziesięciolecia pozostawał na marginesie głównego nurtu badań nad świadomością, ostatnie postępy w metodach testowania mogą w końcu rzucić światło na jego zasadność.

 

Teoria Orch-OR (Orchestrated Objective Reduction), opracowana przez Rogera Penrose’a, wybitnego fizyka, i Stuarta Hameroffa, anestezjologa, jest jednym z najbardziej fascynujących i kontrowersyjnych podejść do zrozumienia natury świadomości. Wbrew konwencjonalnym poglądom, którzy uważają, że świadomość jest produktem połączeń między neuronami, Orch-OR sugeruje, że powstaje ona na poziomie kwantowym wewnątrz neuronów.

Teoria ta opiera się na założeniu, że mikrotubule w neuronach mogą być miejscem, w którym zachodzą procesy kwantowe, prowadzące do powstania świadomości. Mikrotubule to struktury komórkowe, które, oprócz zapewnienia wsparcia strukturalnego, mogą również odgrywać rolę w przetwarzaniu informacji na poziomie kwantowym.

Według Orch-OR, niestabilności grawitacyjne w podstawowej strukturze czasoprzestrzeni powodują załamanie funkcji fal kwantowych w mikrotubulach, co ma prowadzić do powstania świadomego doświadczenia. Te załamania funkcji falowych są połączone z nieliczalnymi doświadczeniami zakorzenionymi w fundamentalnej geometrii czasoprzestrzeni.

Jednak mimo fascynujących perspektyw, teoria ta spotkała się ze sceptycyzmem w środowisku naukowym. Krytycy kwestionują brak przekonujących dowodów eksperymentalnych oraz wykonalność załamania funkcji fal kwantowych w ciepłym, mokrym i hałaśliwym środowisku mózgu.

Pomimo tych wyzwań, ostatnie badania dostarczyły interesujących dowodów na istnienie przetwarzania kwantowego w mózgu. Przykładem może być odkrycie, że ptaki wykorzystują przetwarzanie kwantowe w swoim wewnętrznym kompasie, co sugeruje, że zjawiska kwantowe mogą odgrywać rolę w procesach poznawczych poza ludzkim mózgiem.

Pomimo kontrowersji, teoria Orch-OR otwiera nowe perspektywy w badaniach nad świadomością. Dalsze badania i eksperymenty są konieczne, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób kwantowe procesy w mózgu mogą przyczyniać się do powstawania świadomości i jakie implikacje to może mieć dla naszego rozumienia umysłu i jego działania.

źródło: https://innemedium.pl/wiadomosc/naukowcy-wysuneli-teorie-ze-swiadomosc-jest-systemem-kwantowym#google_vignette

 

Podziel się!