Na Szczodre Gody i Gwiazdowy Nowy Rok!

Na Szczodre Gody i Nowy Rok Gwiazdowy!

Życzenia od Wedy i Ewy Wójcik – organizatorki Festiwalu Topinamburu

Żadnych innych świat godowych nie sposób równać ze Szczodrymi Godami i Nowym Rokiem Gwiazdowym. Nastrój wywołany przez mróz i śnieg, przez umorzone / zamrożone / utajone w nawiach / od-nawiające się  życie (rzycie) i zlodzone/uśpione połacie Matki Ziemi, przez Ciemność która trwa i trwa, przez krótkie, mgliste, często chmurne i wypełnione śnieżnymi zawieruchami dni – nigdzie indziej na świecie nie kontrastuje tak podniośle i okazale z Narodzinami Światła Świata, Skry Wedraka-Bedrika – Bożej Krówki Wiosny i Lata. A dzieje się to dokładnie w Przesilenie Ciemności i w Najdłuższą Noc Gwiazdowego Roku, z samym początkiem srogiej Zimy – Kolady-Kostromy Ostrej.  CB.

 

 

 

Tylko wracając z zawieruchy, z mrocznego i zimnego, mroźnego świata zewnętrznego do ciepłego domu, rozgrzanego kochającymi sercami najbliższych Istot i prawdziwym ogniem rozpalonym z drew naciętych przez Dziadków-Gospodzinów, Mężów-Gospodarzy, Ojców i Braci, płonącym w piecach, kominkach, z uwarzoną rękami naszych Babć-Gospodzin, Żon-Gospodyń, Mateczek i Sióstr ciepłą strawą i potrawą (poświęconymi-okrzczonymi jako żertwa-dar boży), z podarkami wykonanymi rękami naszych Dziatek i Wnucząt, z darami przyniesionymi razem z rózgą (tak tylko ku pamięci dobrych uczynków i ku zachowaniu tradycji) przez Boga Mąda-Mikułę, jesteśmy w stanie naprawdę głęboko przeżywać te Gody Szczodre, te Narodziny Światła OdNAWIOnego, Światła Świata powstającego z Nawi-Założy (Brda / Barda) i cieszyć się ciepłem Rodziny, Zadrugi oraz Domowym Ogniskiem.

Pamiętajmy, że to właśnie Mąd-Mikuła ten starożytny Przyrodzony Słowiański Boski Wzór – jak dowiódł tego w swojej pięknej naukowej rozprawie Borys Uspienski (Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985, Wyd. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego) – posłużył współczesnym religiom i świeckim tradycjom ku stworzeniu postaci Świętego Mikołaja w Zachodniej Lechickiej i Polechickiej Słowiańszczyźnie, na Połabiu i Załabiu, w Wędlandzie, u Czechów, Morawian, Słowaków i Uhorzan (dzisiaj Hungarów); Bożiczka u Słoweńców; Mikołaja i Dziadka Mroza u Słowian Wschodnich (Białorusinów, Ukraińców, Rosjan); Djeda Mroza u Południowych Słowian  – HaroWędów (Chorwatów, Czarnogórców, Serbów, Macedończyków i Bośniaków); Kraczuna u Wołochów, Łemków i Siedmiogrodzian (Moș Crăciun u dzisiejszych Rumunów i Mołdawian); Gwiazdora w Kujawii i Wielkiej Lęgii-Lechii / Wielkiej Polsce; a także Dyado Koledy u Bułgarów, Kalėdų Senelisa u Istów-Litwinów i Ziemassvētku Vecītisa u Istów-Łotyszy oraz Dzieciątka (Djetjatko) na Łużycach.

Ta ostatnia postać – Djetjatko – łączy w sobie najpełniej i odpowiada najbardziej archaicznej formie Swątlnicy-Gwiezdnicy (Gwiazdorzycy-Swiezdnicy, Witalisy, Świetlnicy-Śnieżycy), Skry Witalnej, Nowego, Rodzącego Się Światła Świata  – Bogini Która Jest i Której Nie Ma.

Łużycka postać obrzędowa – Dzieciątko – Ta Która Jest i Której Nie Ma, przynosi Po-Darki pod Chojnę-Jodłę (Drzewo Życia, Świata i Światła) w nagrodę i Rózgi za karę. Jako dziecko miałbym dużo większy prawdziwy respekt dla niej, niż Mikołaja w czerwonej czapeczce i jego świty – Diabła z Aniołkiem.

W tych obrazkach które Wam tutaj przedstawiamy proszę byście dostrzegli nie tylko kiczowatość i przesłodzenie, lecz głęboko w nich zawarty wyraz prawdziwej, odwiecznej, ludzkiej tęsknoty miłości, radości, ciepła, dobra, uładzenia i spokoju. Byście dostrzegli zawartą w nich całą piękną opowieść jaką niosą – z jej fabułą i puentą. A przede wszystkim odświętność, niezwykłość, czarowność, magię-mogtowiję.

Zwróćcie też uwagę jaką rolę odgrywa w nich kontrast między Ciemnością, Nocą, Zimą, Mrozem Świata Zewnętrznego, a Ciepłem, Ogniem, Rodzinnością, Miłością i Światłem Domowym. Zobaczcie jak ogromną rolę w tych obrazach odgrywa Matka Ziemia, Mateczka Przyroda i nasi, Zerywanów-Ludzi, Bracia Mniejsi : Zwirzorowie-Zwierzęta i Zróstowie-Rośliny.

***

Na Szczodre Gody i Nowy Rok Gwiazdowy składamy wszystkim Czytelnikom, Słuchaczom i Widzom goszczącym na Portalu Starosłowiańskiej Świątyni Światła Świata oraz wszystkim prezentowanym na nim Twórcom

Serdeczne Życzenia:

Zdrowia, Dobrobytu i Szczęścia!

Każdemu z Was z osobna i Wszystkim Nam Razem we Wspólnocie Lechickiej Naszej!

A też Wszystkim Istotom Bliskim Waszym / Naszym Sercom!

Powodzenia i samych zwycięstw, realizacji marzeń i planów

tych osobistych i rodzinnych i naszych zbiorowych, społecznych Ruchu Wolnych Ludzi

Ruchu Wolnej Polski,

Ruchu Demokracji Bezpośredniej!

Życzymy Wam i Sobie Wolności, Miłości, Pokoju i Nieustającej Radości Życia!

Dosiego Nowego, 7533 / 2024  Roku!

Tego co wyżej, jak i przede wszystkim jeszcze raz POKOJU i PRAWDZIWEGO MIRU życzymy wszystkim naszym Siostrom i Braciom Słowianom-Sławianom i Ariom, jak też i Wszystkim Ludziom i Ludom Świata oraz Wszystkim Żywym Istotom Matki Ziemi i Wszechświata!

Światło Ogień  Ciepło Miłość na 7533 (czerta 9!) / 2024 (czerta 8!) rok

dla Wszystkich

prosto z Serca Świata

Podziel się!