Radio Lublin: Osada sprzed naszej ery. Niezwykłe odkrycie podczas budowy obwodnicy

Osada sprzed naszej ery. Niezwykłe odkrycie podczas budowy obwodnicy

Od Poli Dec

Osada sprzed naszej ery. Niezwykłe odkrycie podczas budowy obwodnicy

 

Rozległą, pradziejową osadę kultury łużyckiej (około 1300 r. p.n.e. – 400 r. p.n.e.) odkryli archeolodzy podczas prac przy budowie obwodnicy Chełma.

– Spodziewaliśmy się, że w tym miejscu znajduje się osada, ale nie sądziliśmy, że jest ona tak duża – mówi kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Chełmie, Paweł Wira. – W obrębie tej osady zinwentaryzowano, zadokumentowano dotychczas ok. 400 obiektów, głównie mieszkalnych, jak również ceramikę, narzędzia. Miejsce jest bardzo ciekawe. Bez wątpienia wiąże się z bliskim dostępem do wody. To są okolice rzeki Uherki, ale również źródlisk, które istniały kiedyś w okolicach Srebrzyszcza. Ta woda bez wątpienia decydowała o tak dużym nasyceniu tego terenu osadnictwem.

W październiku przy ul. Lwowskiej w Chełmie na terenie nieistniejącego PKS-u odkryto pradziejowe pochówki podobnego okresu historycznego, co odkrycia przy budowie obwodnicy.

Eksperci uważają, że oba odkrycia świadczą o tym, że teren Chełma i najbliższe otoczenie obecnego miasta było w kręgu zainteresowań ludzi w tak odległych czasach.

Badania archeologiczne przy budowie obwodnicy Chełma będą kontynuowane w przyszłym roku.

RyK / opr. WM

więcej – zwłaszcza materiał dźwiękowy, wypowiedź archeologów – u źródła: https://radio.lublin.pl/2023/12/osada-sprzed-naszej-ery-niezwykle-odkrycie-podczas-budowy-obwodnicy-zdjecia/

Podziel się!