Dziennik Wschodni: Artefakty z czasów Cesarstwa Rzymskiego na biłgorajskiej ziemi

Artefakty z czasów Cesarstwa Rzymskiego na biłgorajskiej ziemi

Oto jak smutną degrengoladą kończą się allochtonistyczne legendy o Pustce Osadniczej na terenie Polski w okresie rzymskim i wczesnym średniowieczu! CB

Od Poli Dec

Pod ziemią ukrytych jest wiele skarbów i artefaktów sprzed wieków. Na znaleziska z początku naszej ery natrafili poszukiwacze z powiatu biłgorajskiego.

 Członkowie „Grupy Eksploratorzy” mając stosowne pozwolenia na poszukiwania natrafili na ciekawe odkrycia datowane na czasy późnego okresu rzymskiego, późnego średniowiecza lub wczesnych czasów nowożytnych.

Według uczonych z UMCS, do znalezisk z czasów późnego okresu rzymskiego pochodzą znalezione artefakty:

 • fibula kuszowata z brązu (rodzaj broszy). Znalezisko można przypisać kulturze wielbarskiej lub ewentualnie zaliczyć do grupy masłomęckiej
 • paciorek z brązu – tego typu artefakty są bardzo rzadkie i występują głównie w kręgu zachodniobałtyjskim, gdzie datowane są w ramach faz B2/C1–C1a – C2 (te najpóźniejsze niekiedy występowały w zespołach grobowych razem z fibulami 2 serii VI grupy). Obecność takiego paciorka na Lubelszczyźnie ostrożnie można łączyć z kontaktami Germanów (Gotów) z Bałtami. Nie można też wykluczyć, że nie jest to paciorek, ale element innego zabytku (w typie nakładki), choć pośrednio przeczą temu dość duże rozmiary zabytku
 • fragment denara
 • fragment denara Faustyny II
 • kabłąk fibuli z brązu
 • fragment ozdobnej szpili lub stylusa

Do artefaktów z czasów późnego średniowiecza zaliczono:

 • Nóż żelazny
 • Pierścień z brązu
 • 2 tarcze pierścienia z brązu
 • Ozdobną aplikację z brązu
 • Żelazne narzędzie

Znalezione artefakty zostały przekazane do zamojskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. W miejscu gdzie zostały znalezione powyższe przedmioty, odkryto także elementy ceramiki naczyniowej z okresu późnego średniowiecza.

Odkrycie kolejnych zabytków archeologicznych w powiecie biłgorajskim świadczy, że teren ten nie był typową pustką osadniczą w pradziejach, jak dotychczas zakładali archeolodzy, ale rozwijało się tu również osadnictwo w różnych okresach pradziejów i średniowiecza, którego intensywność dopiero zaczynamy rozpoznawać – napisał na profilu facebook’owym Wojewódzki Konserwator Zabytków.

źródło: https://www.dziennikwschodni.pl/bilgoraj/artefakty-z-czasow-cesarstwa-rzymskiego-na-bilgorajskiej-ziemi,n,1000332988.html

Podziel się!