Zwiadowca Historii: Skarb rzymskich sestercji w Borach Tucholskich + W Poznaniu: Znalezisko archeologiczne sprzed kilku tysięcy lat + Radio Lublin: Zabytki sprzed tysięcy lat odkryte podczas orki

Skarb ogromnych rzymskich sestercji odkryty w Borach Tucholskich

Od Poli Dec

Pola Dec regularnie śledzi najnowsze odkrycia archeologiczne jakie mają miejsce w Polsce i na świecie. Jest to niezwykle cenne działanie i praktycznie wszystkie te wiadomości zasługują na osobne publikacje na blogu. Niestety nie mam na tyle mocy przerobowych żeby kontynuować formułę blogu z poprzednich lat. Pozostaje nam więc cieszyć się linkami, ale przede wszystkim faktem, że liczba odkryć archeologicznych w naszym kraju…

 

 

…oraz zainteresowanie medialne archeologią w Polsce wzrosły do tego stopnia, że niemal w każdym lokalnym medium i w mediach poświęconych tej tematyce specjalnie –  jak choćby dział w PAP Nauka w Polsce czy na portalu Zwiadowca Historii i w wielu innych miejscach (na Youtube i FB) – prawie codziennie pojawiają się publikacje o nowych sensacjach archeologicznych. Zjawisko to jest tak masowe, że nie tylko zasługuje na odnotowanie, jako przejaw wzrostu świadomości Polaków o ich Starożytnych Korzeniach i o Starożytnej Słowiańszczyźnie, ale też o zmianie ich świadomości w ogóle. 

Przede wszystkim jednak – tak jak zamieszczone tutaj przeze mnie zajawki trzech wybranych artykułów z ostatniego zestawu linków od Poli Dec – świadczy to o tym, jak mało wiedzieliśmy do tej pory i jak mało wciąż wiemy o ciągłości osadnictwa na ziemiach obecnej Polski i o osiągnięciach cywilizacyjnych i kulturowych Słowiano-Ariów, Pre-Słowian, Prasłowian i Słowian zamieszkujących naszą ziemię od minimum dziesięciu tysiącleci oraz o mieszkających tu wcześniej Staroeuropejczykach i ich kulturze.

Obydwa artykuły pokazują też jak wielką rolę w odkryciach archeologicznych odgrywają tzw. Odkrywcy, czyli Archeologowie Amatorzy. Podobną rolę,  w odkryciu Prawdziwych Dziejów Słowiańszczyzny Starożytnej i Dziejów Lechii odgrywają Odkrywcy, czyli Historycy Amatorzy Polscy. Być może, a nawet na pewno rola Odkrywców Historii / Dziejów jest większa bo ich działanie polega nie tylko na odkrywaniu, ale na głębokiej znajomości tematyki starożytnej i prehistorycznej i działaniu dedukcyjnym  w wielu dyscyplinach wiedzy i nauki oraz przekładaniu własnych odkryć na publicystykę popularnonaukową. Niezbędne tu jest zatem połączenie  holistyczne: wiedzy interdyscyplinarnej i umiejętności dziennikarsko-literackich. Oczywiście na polu archeologii działa również wielu bardzo utalentowanych publicystów popularyzujących odkrycia z tej dziedziny.

CB

  ♦

ZH: Skarb ogromnych rzymskich sestercji odkryty w Borach Tucholskich

Na terenie Nadleśnictwa Lubichowo w Borach Tucholskich, przy użyciu wykrywaczy metali odkryto skarb ogromnych rzymskich sestercji – to najprawdopodobniej pierwsze znalezisko tego typu w naszym kraju.

Kolejny raz poszukiwacze pokazali jak bardzo ich pasja przyczynia się do odkrywania tajemnic przeszłości naszych terenów. Odkryty w województwie pomorskim skarb 29 rzymskich sestercji, to tak naprawdę chyba pierwszy skarb monet tego typu odkryty na terenie naszego kraju. Dotychczas odkrywano głównie skarby srebrnych denarów, a znalezione sestercje były w pojedynczych egzemplarzach – tutaj mamy ich już całkiem sporą ilość.

Odkrycia w trakcie poszukiwań z wykrywaczem metali dokonał Kamil Witkowski, członek Międzywojewódzkiego Stowarzyszenia Detektorystyczno-Eksploracyjnego UNIA. Jego odkrycie z pewnością zapisze się na kartach historii nie tylko regionu.

więcej u źródła: https://www.zwiadowcahistorii.pl/skarb-ogromnych-rzymskich-sestercji-odkryty-w-borach-tucholskich/

W Poznaniu: Znalezisko archeologiczne sprzed kilku tysięcy lat

Podczas prac przy konstrukcji tymczasowego mostu w Ujściu natrafiono na cenne znalezisko archeologiczne.

Artefakt, odkryty podczas budowy mostu tymczasowego w Ujściu to neolityczny toporek. Narzędzie ma przynajmniej 7 tysięcy lat. Przedmiot zachowany w doskonałym stanie, ponieważ przez lata leżał w bagnie. Zawiera fragmenty drewnianego trzonka. Takie narzędzia używane były do wycinki drzew.

W trakcie badań natrafiono także na liczne artefakty z okresu wczesnego średniowiecza. Takie jak żelazne klucze, noże, groty strzał, a także pozostałości zwierząt hodowlanych.

więcej  u źródła: https://wpoznaniu.pl/znalezisko-archeologiczne-sprzed-kilku-tysiecy-lat/

Radio Lublin: Zabytki sprzed tysięcy lat odkryte podczas orki

Kolejne cenne znaleziska sprzed wieków w powiecie biłgorajskim. Mieszkaniec Potoka Górnego podczas orki wykopał fragment dużej siekiery krzemiennej i krzemienny grot oszczepu zachowany w całości.

Siekiera mieć może około 5 tysięcy lat. Zabytek wstępnie datowany jest na pierwszą połowę 3 tysiąclecia przed naszą erą. Najprawdopodobniej stanowi wytwór neolitycznej ludności kultury pucharów lejkowatych. Zachowany fragment siekiery ma ok. 11 cm długości, 4 cm grubości i 6 cm szerokości. Jest wykonany z krzemienia świeciechowskiego, posiadającego szaro-brązowawą barwę oraz różnej wielkości białawe kropki i plamki.

więcej u źródła: https://radio.lublin.pl/2023/10/zabytki-sprzed-tysiecy-lat-odkryte-podczas-orki-zdjecia/

Podziel się!