Godowe Koło Lędne – Kulędarz z Księgi Tanów: Tan Dziesiąty Wielki – Mokrida, Orzeszne, Łowy, Tury i Redyk Jesienny, Tan Gęsi i Jeleni, Wyrój Biedroni-Wedraków

Tan Dziesiąty Wielki – Mokrida, Orzeszne, Łowy, Tury i Redyk Jesienny, Tan Gęsi i Jeleni, Wyrój Biedroni-Wedraków

Tan Dziesiąty Wielki – Mokrida, Orzeszne, Łowy, Tury i Redyk Jesienny, Tan Gęsi i Jeleni, Wyrój Biedroni-Wedraków

(20 – 26 października)

 

20 października – Ćmica, Welesowica, Przewina i Odkupienie – Uwewnętrznienie Światła, Ofiara na Odnawienie Łownej Zwierzyny, Dzień Swargi, Smagi i Swiły

Dzień Swargi, Smagi i Swiły – Święto Świętowita, Czarnogłowa, Wiatru i Pogody;

Dzień Odejścia Bogów Jasnych i Wysokich z Matki Ziemi – Tynu Swarogów i Tynu Perunów, Tynu Rodów i Ładów;

Dzień Bogów Wód i Chorsów przejmujących królowanie;

Święto Wcielenia Ducha w Materię – Wielkie Rozjaśnienie Świata Swargą, a następnie jego Zaćmienie i wejście Smagi ze Swiłą w Materialne Ciała, Ożywienie Ciał Macierzystych Tchnieniem onejż Smagi i Swiły;

Uwewnętrznienie – Przejście Światła z Kręgu Zewnętrznego (Uzewnętrznienia) do Kręgu Wewnętrznego Materii (Uwewnętrznienie).

 

21 października – Mokrida – Święto Bogini Mokoszy – Koniec Babiego Lata (Mokoszego Lata)

Mokrida;

Posiady Prządek – Uroczyste rozpoczęcie Przędzenia – Przędza Żywota;

Paździerzowe (Konopielka, Lnianka i Wikłanka) – pospólne międlenie, trzepanie i czesanie lnu i konopi.

 

22 października – Dosiewki, Narada i Święto Orzeszne – Koniec Złotej Jesieni

 Dzień Posiadłości Roślinnych albo Zróstowych Leśnych;

Dzień Orzechowy – Posiad Orzy-Jądrzejny;

Uczta Dosiewna (Do Siego Roku);

Pierwy Iskon (Koniec) Złotej Jesieni.

 

Jerzy Przybył – Pogoda – Matka Ptaków

23 października – Drugi Wyżen (Wyrzen) Ptaków – Wyrój Bedraków

 

Dzień Odlotu Ptaków Październikowych – czyli Odlot Wielkich Ptaków Drapieżnych;

Dzień Święcenia Przylotu Ptaków Zimowych;

Dzień Wyroju Biedroni-Wedraków.

 

Jerzy Przybył – Płot / Plot Dziadów i Bab

24 października – Dziady i Baby Styki czyli Dzień Wspominek Przodków i Bliskich Zmarłych oraz Noc Wołania Dziadów

 

Dziady i Baby Styki – Dzień Wspominek Przodków i Bliskich Zmarłych;

Dzień Wiązanek Sucholiścianych;

Nocne Wołania Duchów, czyli Dziadów;

Uczta Wielka Stypa, Stypa, Zstępa, Styka;

Zetkanie lub Czuwanie – w obrzędach grzebalnych jest oczekiwaniem na chwilę Zstąpienia, czyli tę chwilę, w której Duch Zmarłego „schodzi” po śmierci do właściwej Nawi, przypisanej mu przez Bogów Osądu i wskazanej Kościoberłem przez Polela-Sowicę.

 

Osod w Osławicy

25 października – Osod albo Rozsod – Święto Redyku Jesiennego

Dzień Posiadłości Zwierzęcej – Posiad Zwirzorów.

Jerzy Przybył – Jeleń Zachodzącego Słońca

26 października – Święta Korowodu Jeleniego i Tanu Jasionowego,

 

Tan z Łukami i Strzałami – z drewnianymi Dzidami, drewnianymi Mieczami, drewnianymi Sierpami, z czarownymi Krakulicami Jeleniogłowymi i Laskami Pasterskimi;

Dzień zagaszenia Ogniszcza;

Dzień czci Łowców i Pasterzy;

Dzień uczczenia Ofiar Zwierzęcych Jesieni;

Dzień Wypuszczenia Szczęsnej Siódemki (Sześciu Kaczek i Złotego Jelenia).

Jerzy Przybył – Jeleń Welański

 

Podziel się!