Eska: Anna Cichy – Niesamowite odkrycia archeologiczne w gminie Orły niedaleko Przemyśla

Niesamowite odkrycia archeologiczne w gminie Orły niedaleko Przemyśla

Od Poli Dec

Odkrycie jest o tyle ważne, że jeszcze w latach 90-tych XX wieku twierdzono w naukowych podręcznikach i opracowaniach z dziedziny archeologii iże te tereny zostały zasiedlone dopiero koło VII-X wieku n.e..

A teraz mamy na tych terenach – które słyną także z Przemyskiego Systemu Kopców i odkrycia Głowy Byka w Radymnie – ciągłość kultur od czasów kultury pucharów lejkowatych do średniowiecza. I oczywiście mieszkańcy tych ziem to nie byli niemieccy Goci, ani Celtowie ani inni kosmici tylko Słowian-Ariowie, Prasłowianie i Słowianie – podobnie jak w niedalekiej Podkarpackiej Troi – Trzcinicy.

Archeolodzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego odkryli dowody na istnienie na terenie Gminy Orły bogatej kultury na przestrzeni kilku tysięcy lat! To zarówno osada neolityczna sprzed IV tys. p.n.e jak i cmentarzysko średniowieczne.

Podprzemyska Gmina Orły, a konkretnie przysiółek Kacze Doły, (położony we wschodniej części Wysoczyzny Kańczuckiej), to jeden z najbardziej perspektywicznych naukowo stanowisk archeologicznych w województwie podkarpackim. Tam właśnie naukowcy z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego postanowili w ostatnim czasie „pogrzebać” trochę w ziemi. Miejsce to zostało wybrane nieprzypadkowo, ponieważ, kilka lat temu w trakcie projektu realizowanego w ramach Narodowego Centrum Nauki odkryto i rozkopano m.in. pobliskie neolityczne osiedla w Skołoszowie i Hnatkowicach.

Dość szybko okazało się, że ta ziemia skrywa niesamowite tajemnice, które czekały na odkrycie nie setki, a tysiące lat!

Każde odkrycie archeologiczne sprawia archeologowi radość, ale też każdy nas specjalizuje się w innym okresie rozwoju ludzkości i od początku nastawialiśmy się na badanie osady neolitycznej kultury pucharów lejkowatych, zamieszkującej te tereny w okresie około 3700-3300 p.n.e.– powiedział nam dr. Dariusz Król, z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Archeolodzy potwierdzili obecność materiałów związanych z kulturą pucharów lejkowatych, ale do tego doszły też kolejne odkrycia!

Badane przez naukowców stanowisko w gminie Orły okazało się niezwykle atrakcyjne, bo szybko się okazało, że archeolodzy natrafili na obiekty pochodzące z przestrzeni kilku tysięcy lat, stanowiące swoisty przekrój całych dziejów ludzkości od czasów epoki kamienia neolitu po wczesne średniowiecze.

Jednym z cenniejszych odkryć okazał się grób szkieletowy z okresu III tys. p.n.e. , który został powiązany przez naukowców z kulturą ceramiki sznurowej. Inną archeologiczna perełką okazał się rów fundamentowy ze śladami palisady. To odkrycie naukowcy natychmiast połączyli z reliktami monumentalnych grobowców wznoszonych w IV tys. p.n.e. na terenach Europy, od Półwyspu Jutlandzkiego po rejon dorzecza Sanu. Bez wątpienia na podstawie tych odkryć naukowcy są w stanie odtworzyć dzieje ludzkości na tym terenie na przestrzeni kilku tysięcy lat. Jest osada neolityczna z czasów IV tys. p.n.e., następnie kurhan wzniesiony przez ludność kultury ceramiki sznurowej i cmentarzysko z okresu wczesnego średniowiecza (przypuszczalnie XI i XII wiek).

Wykopaliska w Orłach już się zakończyły. Archeolodzy mają już jednak kolejne plany i powrócą do gminy Orły w przyszłym roku

Chcemy kontynuować badania osady kultury pucharów lejkowatych z IV  tys. p.n.e. oraz dalej eksplorować cmentarzysko późno neolityczne i wczesnośredniowieczne – mówi D. Król – Badacze z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego są wdzięczni za wszelką okazaną pomoc Wójtowi Gminy Orły Panu Bogusławowi Słabickiemu oraz właścicielowi pola, Panu Zbigniewowi Hałuszce – dodaje.

źródło: https://www.eska.pl/przemysl/niesamowite-odkrycia-archeologiczne-w-gminie-orly-niedaleko-przemysla-aa-snzM-HP3q-Zotv.html

Czytajcie też:

Tajemnica Srebrnego Byka z Radymna a Przemyski System Kopców i Świętych Wzgórz

Podziel się!