Ciekawostki i inne dziwy: Skąd pochodzą Polacy? GENETYCY OBALAJĄ POPULARNE TEORIE! Badania DNA (2023)

Skąd pochodzą Polacy? GENETYCY OBALAJĄ POPULARNE TEORIE! Badania DNA

Pokrętne tłumaczenia Figlerowicza i Zespołu mówiące iż Polacy nie byli Słowianami tylko jakimś nieokreślonym co do nazwy ludem podszyte są „poprawnością polityczną” i nie mają nic wspólnego z historyczną prawdą. Już w V wieku p.n.e. i w I wieku n.e. posiadali swoje nazwy wymieniane przez greckich i rzymskich historyków Herodota, Neposa czy Tacyta. Byli to Wenedowie, Nurowie, Budynowie, Scyci i Sarmaci, Burowie, Harowie / Harharianie / Gargarianie i inni Słowianie – z domieszką Skanów w okresie I-IV wiek n.e., czyli Nordyków w czasach tzw archeologicznej kultury wielbarskiej. Ta kultura charakteryzowała się nieswoistym dla obszarów Europy położonych w zlewni rzek Łaby, Odry, Wisły, Bugu, Dniestru, Dniepru. Wagu i Dunaju rytuałem pogrzebowym – grzebaniem zwłok w przeciwieństwie do rdzennych mieszkańców – Słowian – którzy preferowali ciałopalenie. Nazywanie Wielbarczyków mieszanką autochtonów – Słowian i ludności napływowej z „Zachodniej i Północnej Europy”, czyli Skandynawii to pokrętne, niepoważne kłamstwo. Skandynawowie nie są Zachodnimi Europejczykami, ale Północnymi Europejczykami. Na dodatek jak stwierdziło to samo badanie (I. Stolarek) Wielbarczycy przeszli tylko przez ziemie Słowian pozostawiając tutaj nikłe swoje ślady w potomstwie. To są stwierdzenia naukowców z tego samego Zespołu Figlerowicza. Także wiele innych badań genetycznych, w tym również polskich naukowców i zespołów genetyków czy antropologów potwierdza to samo, jak np.  prof. Janusza Piontka (antropologia), czy prof. Tomasza Grzybowskiego (genetyka mtDNA i Y-DNA).

 

Skąd pochodzą Polacy? GENETYCY OBALAJĄ POPULARNE TEORIE! Badania DNA (2023)

https://www.youtube.com/watch?v=4rKO9vXmjyM

 

Podziel się!