GWE24: W gminie Choczewo odkryto pozostałości po kulturze łużyckiej

W gminie Choczewo odkryto pozostałości po kulturze łużyckiej

Od Poli Dec

W gminie Choczewo odkryto pozostałości po kulturze łużyckiej

Między innymi fragmenty palenisk i ceramiki łużyckiej odkryto na terenie gminy Choczewo. Na takie znalezisko natrafiono podczas prac ziemnych dotyczących budowy  stacji elektroenergetycznej.

Od kwietnia 2023 roku wykonawca pracujący na zlecenie Polskich Sieci Elektroenergetycznych wyrównuje teren na potrzeby budowy stacji elektroenergetycznej, która ma służyć wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych powstających na Bałtyku. Prace prowadzone są pod nadzorem archeologicznym.

W trakcie zdejmowania wierzchniej warstwy ziemi archeolog stwierdził, że na terenie przyszłej stacji mogą znajdować się m.in. fragmenty palenisk i ceramiki łużyckiej – informuje Urząd Gminy Choczewo.

Jak podaje portal archeologia.com.pl kultura łużycka to kultura archeologiczna środkowej i młodszej epoki brązu oraz wczesnej epoki żelaza, występująca głównie na ziemiach polskich oraz przyległych do nich obszarów sąsiednich państw. Charakteryzowała się rozwiniętym rolnictwem, hodowlą i rzemiosłem, a także handlem i wymianą towarową z innymi kulturami epoki brązu. Funkcjonowała od około 1300 do 500 lat p.n.e.

Co dalej z pracami ziemnymi?

Zgodnie z przepisami PSE zgłosiły odkrycie do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, który zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu prac budowlanych. Inwestor w najbliższym czasie planuje złożyć wniosek o pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych, które pozwolą na zabezpieczenie i konserwację odkrytych obiektów. Przygotowano plan kontynuacji prac budowlanych przy uwzględnieniu planowanych badań archeologicznych.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne na terenie województwa pomorskiego realizują inwestycje stacyjne i sieciowe mające służyć m.in. wyprowadzeniu mocy z morskich farm wiatrowych. W gminie Choczewo powstanie jedna z dwóch stacji elektroenergetycznych, z której liniami 400 kV energia z wiatraków powstających na Bałtyku popłynie do odbiorców w głąb kraju. Stacja Choczewo ma zostać wybudowana do 2025 r.

Źródło UG Choczewo

https://gwe24.pl/pl/546_ciekawostka/34847_w-gminie-choczewo-odkryto-pozostalosci-po-kulturze-luzyckiej.html

Podziel się!