Radio Wrocław: Odkrycie dawnego grodu pod Jaworem

Odkrycie dawnego grodu pod Jaworem

Od Poli Dec

Odkrycie dawnego grodu pod Jaworem

Archeolodzy z Muzeum Miedzi w Legnicy studzą emocje. – Dopiero badania nieinwazyjne, a później prace wykopaliskowe pozwolą dokładanie ocenić rangę odkrycia i opowiedzieć o funkcji takiego obiektu – mówi dr Tomasz Stolarczyk archeolog z Muzeum Miedzi w Legnicy

Mapy numerycznego modelu terenu wskazują, że mamy do czynienia na pewno z jednym wałem dawnego grodu, czyli miejsca umocnionego, grodziska. Dokładna funkcja będzie znana dopiero w oparciu o badania nieinwazyjne i wykopaliskowe.

Tomasz Stolarczyk podkreśla, że aby mówić o wielkim odkryciu niezbędne jest przeprowadzenie dokładnych badań.

Jeżeli to jest tak duży obiekt datowany na okres epoki brązu, okres  funkcjonowania kultury łużyckiej no to mielibyśmy tu kolejny obiekt między Strzegomiem, Myśliborzem, Kunicami, a Grzybianami, który mógłby stanowić nie lada gratkę dla archeologów.

Na stanowisku odnaleziono fragmenty naczyń, polepy i pojedynczych zabytków kamiennych, które są analizowane w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjaliści datują te przedmioty na epokę brązu bądź wczesną epokę żelaza. Archeolodzy z Muzeum Miedzi w Legnicy poinformowali, że obecnie szykują się do przeprowadzenia szerszych badań w terenie, jednak zanim do tego dojdzie niezbędne jest uzyskanie wszystkich zgód i niemałych środków finansowych.

źródło, gdzie także materiał audio: https://www.radiowroclaw.pl/articles/view/130090/Odkrycie-dawnego-grodu-pod-Jaworem

Podziel się!