Blandor Abazi: Swastyka symbol Indo-Europejski

Blandor Abazi: Swastyka symbol Indo-Europejski

Od Furio Muerte

Blandor Abazi: Swastyka symbol Indo-Europejski

 

La svastica un simbolo indo-europeo che evoca il sole ed il movimento perpendicolare e allude alla fertilità della terra benedetta dal Sole…
Simbolicamente armonizza lo spazio e il tempo e rappresenta i 4 elementi: Aria, Fuoco, Acqua e Terra; le 4 stagioni, ecc…
Senza dubbio il più antico culto umano è quello del Sole che rappresenta anche l’infinito…

ARKADIA. Thaliades. Early 5th century BC. Obol (Silver, 11 mm, 1.02 g). [ΘΑΛΙ] (retrograde) Hermes, in the running/kneeling position to right, holding kerykeion inches right hand. Rev. Swastika to left; all within a shallow incuse square. BCD Peloponnesos -. SNG Copenhagen 317. Traeger 677. Traité II, 1, 1244 and pl. XXXVIII, 22 ( = the example in Berlin, https://ikmk.smb.museum/object?lang=de&id=18240922%20/%20Trait%C3%A9%20pl.%20XXXVIII%2022 ). Of the greatest rarity, the third example known, and the only one not in a museum. Worn but clear. Rough surfaces, otherwise, good fine.
Text & Provenance: Nomos AG Zürich Auction 25 of 20.11.2022, lot: 152

 

 

… Swastyka jest indoeuropejskim symbolem, który przywołuje słońce i ruch prostopadły oraz nawiązuje do żyzności ziemi pobłogosławionej przez Słońce … Symbolicznie harmonizuje przestrzeń i czas oraz reprezentuje 4 żywioły: Powietrze, Ogień, Wodę i Ziemię; 4 pory roku itp… Niewątpliwie najstarszym ludzkim kultem jest kult Słońca, który reprezentuje również nieskończoność…

Arkadia. Taliady. Początek V wieku pne. Obol (Srebro, 11 mm, 1,02 g). [ΘΑΛΙ] (retrograde) Hermes, biegnący/klęczący w prawo, trzymający kerykeion cale prawą ręką. Wielebny Swastyka po lewej; wszystko w płytkim kwadracie incuse. BCD Peloponez -. SNG Kopenhaga 317. Traeger 677. Traité II, 1, 1244 i pl. XXXVIII, 22 ( = przykład w Berlinie, https://ikmk.smb.museum/object?lang=de&id=18240922%20/%20Trait%C3%A9%20pl.%20XXXVIII%2022 ). Z największej rzadkości, trzeci znany egzemplarz i jedyny, którego nie ma w muzeum. Zużyte, ale jasne. Chropowate powierzchnie, w przeciwnym razie dobrze dobrze. Tekst i pochodzenie: Nomos AG Zürich Aukcja 25 z 20.11.2022, lot: 152

Podziel się!