Niezależna: Pasmo Glichowca

Pasmo Glichowca

Od Poli Dec

Pasmo Glichowca, nazywane również Pasmem Ostrysza lub Pasmem Trupielca – pasmo wzniesień na południe od Zbiornika Dobczyckiego. Znajduje się na obszarze Pogórza Wiśnickiego. Od sąsiedniego na południe Beskidu Wyspowego oddziela go Zasańska Przełęcz oraz spływające spod niej w przeciwnych kierunkach potoki Zasanka i Czerwin.

Pasmo Glichowca

Pasmo Glichowca ma mniej więcej równoleżnikowy, ale kręty przebieg i ciągnie się od doliny Trzemeśnianki do doliny Krzyworzeki: Trupielec (476 m), Ostrysz (507 m), Glichowiec (527 m). Względna wysokość tych wierzchołków nad dnem otaczających je dolin wynosi 100-170 m. Grzbiet i górna część stoków są w większości zalesione, a na północnej stronie niemal całe stoki są zalesione. Grzbietem Pasma Glichowca prowadzi szlak turystyczny. Długość pasma wynosi około 12 km, szerokość 10 km.

W czasie II wojny światowej w Paśmie Glichowca działały silne oddziały partyzanckie AK. Na przysiółku Sarnulki pod Glichowcem miał swoją siedzibę sztab oddziału Wincentego Horodyńskiego „Kościesza”, a na Zasańskiej Przełęczy partyzanci organizowali udane zasadzki na niemieckie oddziały.

W Paśmie Glichowca występują pochodzące z okresów wczesnosłowiańskich kurhany ciałopalne.

Trupielec (476 m) – szczyt w Paśmie Glichowca. Wznosi się nad miejscowościami Zasań i Brzezowa (Burletka). Jest najdalej na zachód wysuniętym szczytem tego pasma. W zachodnim kierunku długi grzbiet Trupielca opada do rzeki Trzemeśnianka, a w jego zakończeniu znajdują się Mazurowe Skały. We wschodnim kierunku Trupielec sąsiaduje z Ostryszem (507 m), następnym szczytem Pasma Glichowca.

Trupielec przez miejscową ludność nazywany jest Trupiarką. Nazwa szczytu związana jest z wydarzeniami z XVII wieku – na jego zboczach doszło do niewielkiej potyczki ze Szwedami. Niezagrzebane szczątki zabitych zwierzęta rozniosły po lesie. W miejscu tym, długo można było trafić na ludzkie kości. Na Trupielcu znajdują się również mogiły z VII-IX wieku. Zostały odkryte w 1934 roku. Prawdopodobnie są to kurhany ciałopalne. Jeden z nich znajduje się na samym szczycie Trupielca. Są trzy kurhany: jeden na szczycie, jeden 100 m pod szczytem i jeden u podnóża Trupielca. Kilkanaście mniej wyraźnych kurhanów znajduje się w rejonie skrzyżowania szlaku turystycznego z drogą łączącą Zasań i Kornatkę.

Na szczycie Trupielca istnieje jedne z największych zgrupowań cmentarzy kurhanowych w Małopolsce. A także jedno z niewielu stanowisk , które przetrwały w okolicy do dzisiejszych czasów. Blisko odległe cmentarzysko kurhanowe na Czerwonej Górze w Zakliczynie  gdzie liczbę kurhanów szacuje się nawet do 200, nie przetrwało do dzisiejszych czasów. Cmentarzysko kurhanowe jest położone na obszarze leśnym. Główne zgrupowania kopców znajdują się w 3 miejscach: na szczycie Trupielec, poniżej szczytu tzw. polana pod bukiem, przy składzie drewna.

Kurhany są ważnymi obiektami dokumentującym dziedzictwo kulturowe oraz świadectwem ciągłości osadnictwa w okolicy od VII wieku n.e. Według przekazów ustnych to właśnie w okolicy kurhanów archeolog Gabriel Leńczyk odkrył tzw. “głowę Swarożyca” czyli przypuszczalną część większego kamiennego wyobrażenia bóstwa słowiańskiego. Głowa Swarożyca eksponowana w przestrzeni publicznej muzeum zamkowego na zamku w Dobczycach, znaleziona przez wybitnego polskiego archeologa Gabriela Leńczyka, na wczesnośredniowiecznym cmentarzysku ciałopalnym. Prawdopodobnie chodzi tu o stanowisko umiejscowione na wzgórzu Trupielec w pobliżu Kornatki.

Kopce odkryto w 1934 roku, ówczesny właściciel lasu, natrafił pod nim na popiół i węgielki, w badaniach natrafiono na jądro kamienne, pod nim na popiół i węgielki zmieszane z warstwą żwiru oraz na kilka skorup wczesnośredniowiecznych. Badacze stwierdzili, że w niektórych kopcach po pochówku ciałopalnym resztki szczątków wkładano do urn popielnicowych, które umieszczano na kopcu. Dodatkowo odkryto gliniane naczynia, w których znaleziono ślady jadła i napojów umieszczanych w kopcu w trakcie pochówku. Z ilości kopców można wnioskować, że cmentarzysko służyło osadzie, liczącej kilkunastu mieszkańców.

W dniach 1-5 grudnia 1914 roku rejon Trupielca był miejscem walk między wojskami rosyjskimi a austro-węgierskimi. Grzbiet Trupielca stał się silnie umocnionym punktem wojskowym bronionym przez Rosjan; do dziś pozostały tu rosyjskie okopy. Rosjanie wycofali się stąd, dopiero gdy Austriacy po bardzo zażartych walkach przebili się przez grzbiety Burletki i Zasani.

Szlak turystyczny:

Myślenice – Zarabie – Grodzisko – Trupielec – Ostrysz – Glichowiec – Poznachowice Górne. Czas przejścia 2:50 h, 2:30 h (szlak niebieski)

Kornatka – przełęcz między Glichowcem i Ostryszem – Zasańska Przełęcz – Kamiennik Południowy – Przełęcz Sucha (szlak żółty). Czas przejścia z Kornatki na przełęcz pod Glichowcem: 1:45, ↓ 1:35. Czas przejścia z przełęczy pod Glichowcem na Przełęcz Suchą: 2.:20 h, ↓ 1:35 h

https://youtu.be/0ih4OsIOKu0

Podziel się!