Paweł Szydłowski – Gall Anonim. Historia Polaków od czasów Noego do króla Bolesława III. Kronika- Polska przed chrztem

https://www.youtube.com/watch?v=zEita1_Bfag

Podziel się!