PAP: Białystok -Odkrycie archeologiczne z X wieku

Białystok -Odkrycie archeologiczne z X wieku

Od Poli Dec

Białystok -Odkrycie archeologiczne z X wieku

 

Muzeum Wojska w Białymstoku wzbogaciło się o niezwykły eksponat o dużej wartości historycznej. To ponad tysiącletni miecz. Odkrycia unikatowego zabytku dokonał pracownik muzeum Szczepan Skibicki.

Podczas nurkowania na wakacjach, na terenie województwa podlaskiego, Szczepan Skibicki odkrył i zabezpieczył interesujący przedmiot.

– Jak tylko zdałem sobie sprawę z tego, czym może być przedmiot, który mam przed sobą, niezwłocznie go wydobyłem i zabezpieczyłem, aby przekazać do Muzeum Wojska w Białymstoku – powiedział Szczepan Skibicki, pracownik miejskiej placówki kultury.

Kiedy miecz dotarł do placówki, odkrycie zostało niezwłocznie zgłoszone do Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków, a o konsultację archeologiczną poproszono archeologów z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Jeden z nich – Aleksander Piasecki – stwierdził, że jest to prawdopodobnie miecz z X wieku pochodzący z Rusi Kijowskiej. Archeolog zwrócił także uwagę na bogaty warsztat wytwórcy oraz bardzo dobrej jakości żelazo, które mogło pochodzić z Chazarii lub z Bliskiego Wschodu.

– Niebywałe znalezisko. To już drugi tego typu artefakt, który trafił do Muzeum Wojska w Białymstoku. Jednak ten pierwszy, także znaleziony na terenie naszego województwa, został przekazany do zbiorów muzeum ponad 40 lat temu – powiedział dyrektor Muzeum Wojska Robert Sadowski. – To rzecz bezcenna z punktu widzenia naszego regionu, bo dużo mówi o tym, jak tysiąc lat temu przebiegały szlaki kupieckie czy jakie ludy mogły tu być, bo odnaleziony teraz miecz jest dosyć specyficzny. Jesteśmy w stałym kontakcie ze służbami konserwatorskimi i mamy nadzieję, że wkrótce odnaleziony miecz będziemy mogli pokazać zwiedzającym.

W momencie, kiedy miecz trafi już oficjalnie do muzeum, stanie się jednym z najcenniejszych zabytków w całych jego zbiorach.

https://samorzad.pap.pl/klub-samorzadowy/katowice/kategoria/aktualnosci/katowice-dwa-lata-katowickiej-karty-mieszkanca

Podziel się!