Fakt: Niesamowite odkrycie archeologów na Dolnym Śląsku

Niesamowite odkrycie archeologów na Dolnym Śląsku.

Od Poli Dec

Niesamowite odkrycie na terenie gminy Kobierzyce na Dolnym Śląsku. Podczas prac archeologicznych odkryto dwa cmentarzyska z okresu starożytności oraz wczesnego średniowiecza. W licznych pochówkach znaleziono dobrze zachowane ludzkie szczątki, a w kilku przypadkach także wyposażenie.

Prace archeologiczne na terenie gminy Kobierzyce na Dolnym Śląsku prowadzone były na początku sierpnia pod kierownictwem S. Ziółkowskiego z ramienia pracowni prowadzonej przez W. Piszczałowskiego i Z. Lissaka – poinformował we wpisie na Facebooku Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Kobierzyce. Niesamowite odkrycie archeologów

Podczas robót odkryto dwa cmentarzyska z okresu starożytności oraz wczesnego średniowiecza. W licznych pochówkach znaleziono dobrze zachowane ludzkie szczątki, a w kilku przypadkach także wyposażenie – przystawki, zapinki, zausznice, nożyczki i przęśliki.

„Prace prowadzone są w sposób wzorcowy, z użyciem najnowocześniejszych technologii i technik dokumentacyjnych. Pozyskane w trakcie eksploracji zabytki archeologiczne zostaną poddane wstępnej konserwacji oraz naukowemu opracowaniu, co pozwoli na uchwycenie jak najszerszego kontekstu kulturowego odkrycia. Docelowo zabytki przekazane zostaną do jednostki muzealnej, gdzie przeprowadzona zostanie ich specjalistyczna konserwacja i docelowo – ekspozycja. Wydobyty materiał kostny posłuży do szerszych analiz antropologicznych oraz badań DNA.” – poinformował Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Dodał też, że teren wykopalisk musi być stale i intensywnie monitorowany ze względu na barbarzyńskie próby kradzieży znaleziska.

„Przypominamy, że na terenie stanowiska archeologicznego jakiekolwiek działania bez pozwolenia konserwatorskiego są karalne! Obowiązuje także zakaz poszukiwań przez osoby nieuprawnione.” – ostrzega Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

(Źródło: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Facebook)

galeria zdjęć u źródła tekstu: https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/slask/kobierzyce-niesamowite-odkrycie-archeologow/67dxxfe

Podziel się!