Lubiehrubie: Skarby Roztocza

Skarby Roztocza

 

Skarby Roztocza

W piątek, 12 sierpnia 2022 r. miało miejsce otwarcie stałej wystawy geologiczno-archeologiczno-paleontologicznej „Skarby Roztocza” w Muzeum Historycznym Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu.

Wydarzenie zorganizowane przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jako właściciela Muzeum rozpoczęło się od wykładu prof. dra hab. Jerzego Libery (wykładowcy Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie) pt. „Pradzieje Doliny Wieprza w okolicach Bondyrza na Roztoczu”. W wykładzie przedstawiony został opis zebranych na wystawie zbiorów, okres ich pochodzenia dodatkowo podkreślona została cenna wartość naukowa przedstawionych na wystawie najstarszych śladów życia człowieka oraz roślin i zwierząt na Roztoczu. Podczas wykładu prof. dra hab. Jerzy Libera przypomniał, że w 2002 roku na bazie przedstawionych na wystawie zbiorów wydana została przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk – przygotowana przez Bogdana Balcera, Jana Machnika, Jana Sitka pozycja naukowa pt. „Z Pradziejów Roztocza na Ziemi Zamojskiej”. Wykład pana Profesora wzbudził duże zainteresowanie, padały też pytania z sali, na które pan prof. Libera z satysfakcją, wyczerpująco odpowiadał.

W programie wydarzenia znalazło się również oprowadzenie kuratorskie po wystawie przez Andrzeja Urbańskiego, zastępcę Dyrektora Muzeum w Zamościu. Z kolei społeczny Kustosz Muzeum Edmund Sitek, w swoim wystąpieniu zaprezentował sylwetkę swojego Ojca Jana Sitka oraz genezę zebrania m.in. prezentowanej na wystawie kolekcji zbiorów. Nawiązał do czasów, gdy sam bardzo często „wędrował” z Ojcem po polach w poszukiwaniu artefaktów. Wtedy nawet jak stwierdził miał żal do Ojca, że nie może grać w piłkę z kolegami, tylko musi chodzić z Ojcem po polach. Dziś natomiast jest bardzo dumny z dokonań Ojca – założyciela Muzeum, który pokazał mu, co w życiu się liczy idea, świadomość, na co należy poświęcać swój czas. Skierował, też słowa uznania dla Prezesa ŚZŻAK O/Z Posła Sławomira Zawiślaka, dziękując mu za to, że dzięki jego staraniom (remont, rozbudowa potencjału technicznego i wystawienniczego Muzeum) zebrane zbiory – zgodnie z wolą jego Ojca – zostały godnie wyeksponowane i służą potomnym.

Jednym z gości na spotkaniu był lokalny regionalista Stanisław Jachymek z pobliskiego Guciowa, który w swej wypowiedzi przypomniał chwile i wydarzenia, które mógł spędzić/przeżyć w towarzystwie Jana Sitka. Jak powiedział, po dziś dzień jego wskazówki są dla niego drogowskazem w realizacji podobnej pasji szukania skarbów ziemi. Jest dumny, że miał szczęście współpracy przez kilka lat z Janem Sitkiem, który jak podkreślił zawsze był pogodnym, a przede wszystkim skromnym człowiekiem. Jak zauważył J. Sitek, pomimo że w życiu doświadczył wielu trudnych chwil to jednak bardzo dużo osiągnął. Dodatkową atrakcją, jaką zapewnili organizatorzy uczestnikom wydarzenia, były warsztaty przygotowane dla dzieci i młodzieży, które cieszyły się dużą popularnością. Warsztaty plastyczne polegały na odtworzeniu antycznych paciorków szklanych w modelinie.

Zostały one przeprowadzone przez pracowników Muzeum Zamojskiego – Klaudię Badzińską, Dorotę Łysiak i Natalię Szczerbę. Dzięki tej formie edukacyjnej dzieci i młodzież mogła choć przez chwilę poczuć magię i klimat antyku. Uczestnicy zajęć byli wdzięczni za inspirujące ich prowadzenie, o czym świadczyło duże zainteresowanie i zaangażowanie dzieci i młodzieży w wykonanie prac, które mogli wziąć ze sobą na pamiątkę wydarzenia. Zupełnie inną techniką prowadzone były zajęcia przygotowane przez pracowników Roztoczańskiej Spółdzielni Socjalnej „Warto” (wartobozroztocza) tj. warsztaty garncarskie. Pani Magdalena Drożdż – prezes Spółdzielni (ceramik) i pan Mirosław Lipski (garncarz) zaprosili uczestników do tworzenia prac z gliny. Ceramika i garncarstwo pozwala młodzieży ujawnić swoje pasje i urzeczywistnić w czyn, ale też doskonali ćwiczenia manualne, co jest bardzo ważne dla dzieci. Na początku Pani Magdalena Drożdż zaprosiła do swego stanowiska, gdzie uczestnicy wykonali z gliny wisiorki z odciskiem naturalnej trawy. Motywy roślinne są częścią kultury Roztocza. Młodzieży, podobała się taka forma zajęć, o czym świadczyły liczne prace, wykonane bardzo pomysłowo ale i nader efektywnie. Bardzo dużym powodzeniem cieszyło się koło garncarskie, które przy pomocy rąk ludzkich umożliwiało wykonanie filiżanek bądź kubków formą nawiązującą m.in. do motywów Roztocza.

Każdy uczestnik tych warsztatów wykonał taką pracę, następnie mógł ją podpisać (wizualizacja). O dużej popularności tych ćwiczeń świadczy również to, że uczestnicy warsztatów wykonali po kilka prac. Ich efekt końcowy będzie widoczny dopiero po wypaleniu w piecu ceramicznym. Po wykonaniu procesu wypalenia będą do odebrania w Muzeum w Bondyrzu. Opiekunowie, dzieci i młodzież, m.in. zuchy i harcerze z 10. DH z Suśca, podziękowały osobom prowadzącym zajęcia za ich ciekawy przebieg a organizatorowi wystawy Prezesowi Związku Posłowi S. Zawiślakowi za zaproszenie do udziału w/w warsztatach, które tak twórczo urozmaiciły ich wakacje. W trakcie spotkania, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość S. Zawiślak w imieniu Zarządu ŚZŻAK O/Z podziękował wszystkim za udział w wydarzeniu, szczególnie panu Profesorowi Liberze za przybliżenie archeologicznych dziejów Roztocza, prezentowanej licznymi zdjęciami, co pozwoliło uczestnikom na głębsze zrozumienie naszej historii i kultury.

Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem w otoczeniu zbiorów Jana Sitka. Na zakończenie organizatorzy zaprosili wszystkich na drobny poczęstunek. Wśród zaproszonych gości obok ww. znaleźli się również: Tadeusz Grabowski – Zastępca Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego, Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Zamojskiej Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie, Andrzej Kudlicki z Biura Turystycznego Quand, Józef Niedźwiedź – archeolog, autor publikacji nt. dziejów gmin Zamojszczyzny. W otwarciu wystawy uczestniczyli także liczni mieszkańcy regionu. Muzeum w Bondyrzu jak dotąd mogło się poszczycić ekspozycją muzealną, obejmującą cenne zbiory militarne, związane z okresem II wojny światowej. Aktualnie potencjał ekspozycyjno-dydaktyczny Muzeum, zgromadzone na wystawie „Skarby Roztocza” wspaniałe eksponaty pozyskane na terenie Bondyrza i jego okolic. Wystawa mieści się na parterze i piętrze, a w jej skład wchodzi ok. 12 tys. eksponatów, zabytków archeologicznych, geologicznych i paleontologicznych, pochodzących z bogatej kolekcji założyciela Muzeum Jana Sitka. Założeniem wystawy jest przybliżenie zwiedzającym skarbów geologicznych, które podobnie jak w przypadku zbiorów militarnych, pozwolą popularyzować wiedzę o przeszłości naszego regionu. Mamy nadzieję, że poznawczy charakter wystawy będzie przynosił efekty edukacyjne oraz pozwoli na pogłębianie i uporządkowanie wiedzy geologicznej odbiorców – głównie młodzieży szkolnej, a także wszystkich innych zainteresowanych tym zagadnieniem. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego Muzeum. Więcej szczegółów na temat naszej oferty: https://akzamosc.pl/muzeum/

Organizacja oficjalnego otwarcia wystawy „Skarby Roztocza” współfinansowana była przez Bogdankę, Spółkę wspierającą zrównoważony rozwój Lubelszczyzny.

­

zdjęcia u źródła: https://lubiehrubie.pl/region/skarby-roztocza-zdjecia/

Podziel się!