RudaWeb: Maciej Bogdanowicz – Mīra – morze

Mīra – morze

Z wniosków przeciwnych wynikają czasem potwierdzenia tez, które miały być obalone. Takim przykładem jest próba udowadniania przeważającej teorii o pochodzeniu Ariów. Zwalczana ona jest przez część intelektualistów indyjskich. Badacz Rygwedy, Shrikant G. Talageri podważa zachodnioeuropejski dogmat o stepowych korzeniach cywilizacji hinduskiej.

 

W artykule „The Proto-Indo-European Word for ‚Sea/Ocean’” Talageri rozważa zasadność tezy o powstaniu na stepach Euroazji języka najstarszej książki indoeuropejskiej. Na podstawie dociekań innych badaczy Rygwedy podaje, że zarówno słowo ‚ocean’, jak i ‚morze’ występowały w sanskrycie wedyjskim. Tymczasem zachodnioeuropejscy naukowcy twierdzą, że w tym języku nie występowało określenie morza, które można wywieść od wspólnego praindoeuropejskiego’*móri’. Stąd utrzymują, że cywilizacja Ariów powstawała na obszarach oddalonych od zbiorników morskich. Co prawda, w Rygwedzie naliczono ponad sto przypadków użycia słowa ‚samudra’, ale ma ono nie posiadać indoeuropejskiego rdzenia, określającego zbiornik morski. Tymczasem Talageri w oparciu o pracę innych indyjskich badaczy z 1992 r. „The Uṇādi-Sūtras with the vṛtti of Svetavanavāsin” stwierdza, że słowo ‚samudra’ występuje w tekście Rygwedy około 130 razy i oznacza raczej ‚ocean’, nie zaś morze. Mogło wejść do języka Ariów już po ich przybyciu do Indii, gdzie rzeczywiście zetknęli się z prawdziwym oceanem, a nie – nawet dużym – morzem. Talageri pisze: „Panini [wybitny gramatyk indyjski z V w. p.n.e.] podaje znaczenie mīra jako samudra (Uṇādi-Sutra ii, 28). […] To słowo ‚mīra’ nie jest zapożyczone z żadnego ‚nieindoeuropejskiego źródła’. W rzeczywistości jest to stare słowo, które w Rygwedzie zostało zastąpione przez znacznie popularniejsze nowe słowo samudra.” Badacz z Indii stara się też wytłumaczyć przyczyny uporu zachodnich archeologów i lingwistów „aby podtrzymać, że Proto-Indoeuropejczycy wywodzą się z śródlądowych stepów, a gałąź, która ‚migrowała do Indii’ – Indo-Aryjczycy – przed lądowaniem przeszli także przez równie śródlądowe wschodnie stepy i Azję Środkową do śródlądowego północnego obszaru Saptasindhu, gdzie skomponowali Rigvedę, [to zachodni naukowcy] muszą pokazać, że Rigveda nie zna morza ani oceanu.” Tymczasem z dowodów wynika, że sanskryt wedyjski miał dwa określenia na akwen morski, z tym, że starszym, pochodzącym zapewne jeszcze spoza Półwyspu Indyjskiego, było ‚mīra’. Było to słowo niewątpliwie indoeuropejskie, które określało takie zbiorniki wodne, jakie znane były pierwszym ludom posługującym się tym językiem.

 

więcej u źródła: https://rudaweb.pl/index.php/2022/08/25/mira-morze/

Podziel się!