Crystal Arya: Ekstrasensoryka. Rozszczepienie Częstotliwości a Pułapki Sensytywności w środowisku duchowo-rozwojowym

Ekstrasensoryka. Rozszczepienie Częstotliwości a Pułapki Sensytywności w środowisku duchowo-rozwojowym

Od Poli Rex

„Świadoma Istota Światła dąży do harmonii w działaniu z poziomu Uniwersalnej Świadomości. Choć dobrze jest dostrzegać bardzo subtelne informacje i wibracyjne różnice, to nie upoważnia do wywyższania się, nie usprawiedliwia osądu czy samowoli. Najwyższe Dobro leży w poszanowaniu Naturalnego Prawa Wolnej Woli i Wyboru, dlatego tak ważny jest zdrowy i neutralny stosunek do wszelkich osób, sytuacji, energii i bytów, przez które na Ziemi obecna jest wciąż energia astralnych manipulacji wiedzą i mocą, oszustwa duchowe, amatorszczyzna i zapotrzebowanie na chaos wibracyjny.”

Nie mam żadnego osobistego związku z samą inicjatywą Crystal Arya, ale polecam zapoznanie się z treściami tam zawartymi ponieważ są to treści z jakimi powinniśmy się identyfikować jako Świadome Istoty Światła i Wolni Ludzie. Zapoznanie się z nimi nie oznacza absolutnie zejścia z naszych ścieżek aktywności ani zaniechania preferowanych celów istnienia i działania jeśli jesteśmy naprawdę świadomi wagi naszego dzieła, działania i wybranej drogi życia.

Polecam Wiedę i Wiarę, Wijozowiję zawartą w tych tekstach, a nie terapię, ani biznes jaki za tym stoi – chyba że świadomie decydujesz się skorzystać z oferowanych tam metod. Dla Wolnych Ludzi, Świadomych Istot Światła jest to oczywiste – uprzedzam jednak wszystkich, bo każdy z nas jest w innym miejscu na Swojej Ścieżce.

Oto otwiera się kolejna Przestrzeń Wolności w czasach Wielkiej Zmiany i Widzialnego Rozszczepienia Percepcji Procesów zachodzących na Matce Ziemi oraz własnego udziału w tych procesach. CB

 

EKSTRASENSORYKA. ROZSZCZEPIENIE CZĘSTOTLIWOŚCI A PUŁAPKI SENSYTYWNOŚCI W ŚRODOWISKU DUCHOWO-ROZWOJOWYM

Umiejętność odczytu i przekazu ekstrasensytywnych informacji oraz zdrowa dyspozycja mocą ekstrasensoryczną to wciąż dość rzadki i niezwykły dar, który opanowało niewiele osób postrzeganych jako predysponowanych do pracy z energią. Jednocześnie, umiejętność radzenia sobie z wielopoziomowym postrzeganiem i modelowaniem rzeczywistości przestaje być ciekawostką lub anomalią, a staje się naturalna i konieczna, by móc normalnie (czyli zdrowo i godnie) funkcjonować. Zaobserwować możemy namacalnie rozszczepienie częstotliwości istnienia i narastające napięcie pomiędzy oddalającymi się od siebie liniami czasu. Zjawisko to dotyczy nie tylko podziału na covidian i Wolne Istoty Mocy, lecz obejmuje wszystkie obszary codziennego życia. W związku z rosnącą dynamiką rozwoju i ekspresji społecznej, wiele osób czuje powołanie do pracy duchowej i przewodnictwa innym. Na rynku jest coraz więcej influencerów, terapeutów, przewodników, wróżek, jasnowidzów i coachów, lecz niewielu z nich posiada dar ekstrasensytywności i kieruje się Uniwersalnymi jakościami. Jak odróżnić prawdziwego ekstrasensa od pseudo duchowego coacha lub wróżki? Czego nigdy na pewno nie usłyszysz od Zdrowej Istoty Mocy?
Konsekwencje rozszczepienia częstotliwości istnienia

Dynamika rozwoju świadomości oraz rosnące przyspieszenie częstotliwości Ziemi sprawia, że od dłuższego czasu w coraz bardziej namacalny sposób doświadczamy fenomenu rozszczepiania się wariantów rzeczywistości. Proces ten polega na zjawisku, w którym możemy żyć w jednej rzeczywistości, lecz jednocześnie każdy w innej częstotliwości istnienia. W efekcie czujemy, że żyjemy na tej samej Ziemi, może nawet obok siebie lub pod jednym dachem, lecz w zupełnie innej percepcji rzeczywistości i jakości życia. Przypomina to radio – jeden odbiornik, wiele różnych stacji na różnych częstotliwościach, a każda stacja nadawać może zupełnie co innego. W praktyce fenomen rozszczepienia ma poważne konsekwencje osobiste i społeczne, szczególnie dla osób, które dotąd nie potrafiły jednoznacznie zadecydować, na której linii czasu chcą żyć.

Więcej o tym zjawisku w artykule: Życie pomiędzy częstotliwościami

Jednym z błogosławieństw sztucznie stworzonej pandemii jest wyraźna selekcja naturalna, dzięki której nastąpiło rozróżnienie istot świadomych i pielęgnujących zdrowe wartości istnienia od opętanych iluzjami wiedzy i mocy, którzy zatrzymać próbują swoją świadomością proces wznoszenia Ziemi na wyższą częstotliwość. Kontrast i polaryzacja pomiędzy Wolnymi Istotami Mocy oraz covidianami doskonale charakteryzuje istotę rozszczepienia częstotliwości istnienia. W związku z trwającym procesem rozwarstwienia energetycznego rzeczywistości na równoległe linie czasu, ukazują się coraz bardziej subtelne różnice wibracyjne w percepcji rzeczywistości, co z kolei wpływa na jakość życia. Zaobserwować możemy narastające napięcie pomiędzy oddalającymi się od siebie liniami czasu. Zjawisko to nie dotyczy tylko stosunku do pandemii, lecz obejmuje dogłębnie wszystkie obszary codziennego życia poprzez system wartości i wewnętrzną spójność. Odnosi się do jakości świadomości, która może być trójwymiarowym albo wielopoziomowym sposobem postrzegania.

Z punktu widzenia równowagi energetycznej regulowanej przez naturalny proces życia, stopniowa eksterminacja trójwymiarowej struktury i masy mentalnej niezdolnej do adaptacji wibracyjnej do wyższej częstotliwości istnienia (poprzez choroby i śmierć) jest procesem rozładowania przeciążenia energetycznego Ziemi i zamieszkujących ją Istot Światła. Świadomi Naturalnych Praw Uniwersalnych wiedzą, że główną przyczyną bólu i cierpienia jest OPÓR na zmianę. Oczywiste jest, że przy krytycznym napiętrzeniu energii ta masa oporu zostanie w końcu żywiołowo skatalizowana, przetransformowana lub zutylizowana. Nie da się już dłużej wstrzymywać na Ziemi fali wznoszenia i harmonizacji do zdrowej częstotliwości istnienia. Umiejętność radzenia sobie z wielopoziomowym postrzeganiem rzeczywistości przestaje być ciekawostką lub anomalią, a staje się naturalna i konieczna, by móc normalnie (czyli zdrowo i godnie) funkcjonować.

To rozszczepienie wibracyjne nie jest zjawiskiem nowym ani na Ziemi, ani we wszechświatach. Istnieje od momentu wprowadzenia czynnika dualizmu do przestrzeni istnienia. Tak po ludzku i gołym okiem po prostu zaczynamy je odczuwać w codziennym życiu coraz bardziej dosłownie.

Z tego powodu, istotnego znaczenia nabrała ekstrasensoryka i pułapki sensytywności obserwowane w środowisku duchowo-rozwojowym. Ich polaryzacja w znacznym stopniu wpływa na kierunki modelowania rozwoju. Tu znów obserwować możemy rozszczepienie wariantów rzeczywistości na 3 linie czasu:

  • 3D – próby rozwoju poprzez narzędzia dla umysłu, naukę, posłuszeństwo wobec wtórnych praw i trójwymiarowych struktur, itp.;
  • 5D – próby rozwoju poprzez astralne iluzje wiedzy i mocy (często mix mistycyzmu z nauką);
  • harmonizacja z poziomem Zero – zdrowa częstotliwość istnienia (Czysta Świadomość, życie zgodne z Uniwersalną Prawdą i Mądrością Wszechświata bez posiłkowania się astralem).

Większość informacji oraz ofert na temat rozwoju duchowego i osobistego ukierunkowanych jest na podstawy i osoby początkujące, często serwując wiedzę tylko z poziomów astralnych. Próżno na takiej częstotliwości szukać naprawdę odkrywczej wiedzy i rozwijającej wartości. Szczególnie dla osób zaawansowanych, czyli połączonych bezpośrednio z poziomem Zero – Uniwersalną Świadomością – Źródłem Wszystkiego Co Jest, ekstrasensytywnych. Takie osoby mogą doskonale radzić sobie z wielopoziomową percepcją świata energii, lecz często gorzej bywa z odnalezieniem się w bezpośredniej, codziennej konfrontacji z twardą świadomością charakterystyczną dla rzeczywistości 3D czy różowej duchowości 5D. Lekcją Światła i Miłości dla osób, które doświadczają tego sprzężenia, jest nauka akceptacji i dostrajanie się do postawy braku potrzeby odczuwania negatywnego rezonansu z energetycznym upośledzeniem, analfabetyzmem czy astralnymi manipulacjami wiedzą i mocą. Zjawiskiem powszechnym jest już wykorzystywanie uniwersalnych pojęć imitujących język Czystej Świadomości w projektach astralnych, które niewiele mają wspólnego ze zdrową istotą duchowości. Pomieszanie energetyczne, na które składa się chaos wibracyjny i ezoteryczny bełkot obecny w przestrzeni informacyjnej, tworzy pasożytnicze wahadło energetyczne. Wciągnąć może ono w swoją częstotliwość wiele osób zagubionych, które jeszcze nie rozwinęły całkowicie zdrowej, jasnej i klarownej percepcji wielopoziomowej.

Jeśli jesteś ekstrasensem, możesz uporać się z negatywnym stosunkiem do tych, którzy tacy nie są lub nie rozumieją i nie szanują subtelnych poziomów wibracyjnych bądź ignorują takie energetyczne informacje. Jeśli Twoje nadzmysły rozwijają się, lecz trudno Ci zarządzać nimi w zdrowy sposób (odczuwasz negatywny rezonans, doświadczasz astralnych podpięć, posiłkujesz się iluzjami wiedzy i mocy), możesz dostroić się do zdrowych wzorców i zacząć funkcjonować w zdrowej częstotliwości istnienia (wolnej od chaosu wibracyjnego). Jeśli nie masz rozwiniętego zmysłu jasnego czucia i widzenia, lecz potrzebujesz korzystać z wiedzy innych o duchowości i rozwoju, możesz nauczyć się odróżniać, po czym rozpoznać ekstrasensa i częstotliwość Czystej Świadomości. Dzięki temu można uniknąć etapu przechodzenia przez astralne ścieżki pseudo duchowości reklamowanej zwłaszcza przez osoby z kompleksem wiedzy i mocy, guru, duchowego przewodnika lub coach’a, wiedzącego, maga, wróżki i ekstrasensa. Jeśli należysz do grupy osób z takim kompleksem, czas przyjąć Prawdę o sobie, zwolnić się z głodu duchowego autorytetu i zaprzestać kontynuacji degenerowania istoty duchowości.

Co to jest ekstrasensoryka?

Z punktu widzenia naturalnych zdrowych wzorców, a w szczególności zdrowego wzorca pracy z energią, ekstrasensoryka odnosi się do dwóch rodzajów umiejętności energetycznych:

• głęboki odczyt energetyczny z poziomu Zero – Źródła Wszystkiego Co Jest – Uniwersalnej Świadomości, Mądrości i Prawdy, gdzie ekstrasensoryczność umożliwia dokładne wglądy jasnowidzące bez użycia hipnozy, mediów typu karty, wahadła, tablice energetyczne, matryce psychologiczne, itd. Nie ma również nic wspólnego z duchowym coachingiem opartym na astralnej wiedzy książkowej i intelektualnych doświadczeniach osobistych procesów rozwoju;
• zdolności zaliczane do paranormalnych, związane głównie z kinetyczną manipulacją materią w celu zmiany jej stanów skupienia, z których najpopularniejsze to np. telekineza czy teleportacja.

Katalog umiejętności ekstrasensorycznych jest dość rozległy i każdy, kto interesował się superbohaterami, wie, że historie te inspirowane są ekstrasensami. Osoby ekstrasensoryczne wykorzystywano w wojnach PSI, eksperymentując z więźniami ekstrasensami w celu wynalezienia eliksiru geniuszu, który miałby przekształcić człowieka w x-mena, jak w popularnej serii Marvell’a.

Przejawem ekstrasensoryczności może być również delegacja zmysłowych odczuć z jednego poziomu do drugiego (np. zjawisko poczucia rytmu u niesłyszących). Nie należy mylić ekstrasensytywności ze zjawiskiem synestezji, polegającym na łączeniu wrażeń zmysłowych, np. słyszeć kolory, widzieć zapachy, itp.

Sensytywność

W języku Czystego Światła (rozumianym jako uniwersalny język energii bez astralnych manipulacji wiedzą i mocą), sensytywność oznacza wrażliwość na subtelne impulsy – energetyczne informacje. Sensytywność to jeszcze nie najgłębszy poziom odczuwania, lecz często wystarczający, by wyjść z percepcji trójwymiarowej i bardziej świadomie poruszać się w wielopoziomowej rzeczywistości. Natomiast osoby, które odróżniają na głębokim poziomie jakości wibracyjne, można nazwać ekstrasensami.
W nadchodzących czasach na wagę złota jest umiejętność wyczuwania bardzo subtelnych szczegółów, które odróżniają Uniwersalną Prawdę od astralnych iluzji, czystą informację w polu energetycznym od manipulacji i hologramów, zdrowe wzorce i wibracje Czystego Światła od pseudo świadomości, atrapy dobra, Miłości, duchowości, pozytywnych czy „wysokich wibracji”.

Czuć zamiast czytać, czytać zamiast zgadywać litery

Nie trzeba być jasnowidzem, żeby przewidzieć pewne sytuacje lub dostrzec negatywne schematy myślowe i emocjonalne. To potrafi każda osoba, która ukierunkowana jest na rozwój i zaczęła przepracowywać swoje lekcje świadomie. Przynajmniej w zakresie tego, z czym miała osobistą styczność. To, co odróżnia ekstrasensa od psychologa, wróżki czy duchowego coach’a, jest unikalną zdolnością odczuwania całego pola energetycznego, komunikowania się z nim i harmonizacji (modelowania informacji energetycznej) z poziomu Zero – Uniwersalnej Świadomości. Osoba obdarzona prawdziwym darem wglądu CZUJE, a nie czyta z psychologicznych lub parapsychologicznych matryc wziętych z książek. Czyta bezpośrednio z pola energii, a nie zgaduje. Nie będzie zasypywać Cię setką świadectw o swoich osobistych procesach, przeżyciach i odkryciach, bo może z czymś zarezonujesz. Po prostu JEST. Nie potrzebuje zaświadczać Ci o swojej wiedzy i mocy, ani się uwiarygadniać. Nie będzie wabić Cię opowieściami, za którymi stoi tylko marketingowy tunel sprzedaży. Ekstrasens samą swoją obecnością porusza do głębi, zmienia częstotliwość wszystkiego, co żywe, wnosi dar katalizy i samopoznania. A Ty po prostu CZUJESZ przenikającą moc i wiesz, że ta osoba wszystko wie. Najjaskrawiej widzi to, co najskrzętniej chciałoby się ukryć, zapomnieć. I to, co wciśnięte gdzieś głęboko w podświadomości. I czasem potrzeba odwagi, by wytrzymać tę Prawdę o sobie. Ekstrasens wie, lecz nie dlatego, że ma doświadczenie, kursy, regał książek, tysiące procesów za sobą. Tylko dlatego, że jest w żywej łączności z Czystym Światłem, więc widzi i czuje tak, jak to widać i czuć z poziomu Uniwersalnej Mądrości i Prawdy. Zobaczy Cię nago, pod fasadami profesjonalizmu, maskami wystudiowanych latami (lub nawet wcieleniami) póz. Bez względu na swój wiek czy doświadczenie w patrzeniu i procesowaniu. Nie będzie przystawiać Cię do żadnych schematów, porównywać z innymi. Widzi to, co jeszcze nie zdążyło się ujawnić. Widzi całą sieć multum wariantów, które możesz wybrać. Rzeczywistość postrzegana jego percepcją jest wielopoziomową, algorytmiczną siecią Kreacji, w której każda warstwa oraz przyczynowość jest widoczna i oczywista.

więcej u źródła: https://crystalarya.com/blog/crystal-arya/ekstrasensoryka-pulapki-sensytywnosci/

 

https://youtu.be/HKXpdLx4lpg

Podziel się!