Ukraina – Tatarzy Krymscy

Ukraina – Tatarzy Krymscy

Od Furio Muerte

Ukraina – Tatarzy Krymscy

On this day in 1991, the Qurultay of the Crimean Tatar people (the highest representative body of the Crimean Tatars) resumed its activities in Simferopol. To honour that event, today we celebrate the Day of the Crimean Tatar Flag, as the first decision of the Qurultay was to return the national flag and anthem of the Crimean Tatar people.

The flag represents a canvas of traditional sky-blue color with a special symbol — a golden tamga — the generic sign of the Girays, the ruling dynasty of the Crimean Khanate.

Soon this day will be celebrated in free and peaceful Crimea again! #CrimeaIsUkraine 🇺🇦

 

W tym dniu 26 czerwca w 1991 r. wznowił swoją działalność w Symferopolu Korultaj Tatarów Krymskich (najwyższy organ przedstawicielski Tatarów Krymskich). Aby uczcić to wydarzenie, dziś obchodzimy Dzień Flagi Tatarów Krymskich, ponieważ pierwszą decyzją Kurultaju było zwrócenie flagi narodowej i hymnu Tatarów Krymskich. Flaga przedstawia płótno w tradycyjnym, błękitnym kolorze ze specjalnym symbolem — złotą tamgą — ogólnym znakiem Girejów, rządzącej dynastii Chanatu Krymskiego. Wkrótce ten dzień znów będzie obchodzony na wolnym i spokojnym Krymie! #KrymIsUkraina 🇺🇦

Podziel się!