ArcheoSerbia: Głowa antropomorficznej figurki, terakota, kultura Vinča, około 5000 – 4500 lat pne

Głowa antropomorficznej figurki, terakota, kultura Vinča, około 5000 – 4500 lat pne

 

 

Head of anthropomorphic (human-like) figurine, terracotta, Neolithic period, Vinča culture, around 5000 – 4500 years BC, found at remains of Neolithic settlement at Drenjak archaeological site in Merovac, vicinity of Prokuplje, southern Serbia.
Unlike most Vinča figurines, which have large almond-shaped eyes, this one has small round eyes with pupils. Typically for Vinča art the face is flat and triangular, but nose in unusually large. There re 4 holes on widenings which appear to be ears. Those holes are another distinctive features of Vinča art, and they were probaly used for attaching decorative ornaments or for hanging the figurine on some kind of rope or a string.
Dimensions – width 5.2 cm.
Collection of Museum in Prokuplje
//
Glava antropomorfne (čovekolike) figurine, pečena glina, Vinčanska kultura, razdoblje neolita – mlađeg kamenog doba, oko 5000 – 4500 godina pre nove ere, pronađena u ostacima neolitskog naselja na arheološkom lokalitetu Drenjak u Merovcu kod Prokuplja, južna Srbija.
Za razliku od većine vinčanskih figurina koje imaju velike bademaste oči, ova ima male okrugle oči sa zenicama. Tipično za vinčansku umetnost, lice je ravno i trouglasto, ali je nos neuobičajeno velik. Na proširenjima sa strane, koja možda predstavljaju uši, su 4 rupice, koje su verovatno služile za kačenje ukrasa ili za kačenje figure na kanap ili vrpcu.
Dimenzije – širina 5.2 cm.
Zbirka Muzeja Toplice u Prokuplju

 

Głowa antropomorficznej (podobnej do człowieka) figurki, terakota, okres neolitu, kultura Vinča, około 5000 – 4500 lat pne, znaleziona w pozostałościach osady neolitycznej na stanowisku archeologicznym Drenjak w Merovacu, w pobliżu Prokuplje w południowej Serbii. W przeciwieństwie do większości figurek Vinča, które mają duże oczy w kształcie migdałów, ta ma małe okrągłe oczy ze źrenicami. Typowa dla sztuki Vinča twarz jest płaska i trójkątna, ale nos niezwykle duży. Na rozszerzeniach znajdują się 4 otwory, które wydają się być uszami. Otwory te są kolejnym charakterystycznym elementem sztuki Vinča i prawdopodobnie służyły do ​​mocowania ozdobnych ozdób lub do wieszania figurki na jakimś sznurze lub sznurku. Wymiary – szerokość 5,2 cm. Zbiory Muzeum w Prokuplje

Podziel się!