Architektura osobowości: Raport energetyczny marzec 2022 – Początek procesu Wzniesienia. Roztapianie NIE-Światła

Raport energetyczny marzec 2022

Osobisty Profil Mocy, Profil psychologiczno-energetyczny, raport energetyczny, Zmiany w energiach.

W niektórych fragmentach tekstu z oczywistych powodów nie piszę wprost. Dla lepszego zobrazowania niektórych zjawisk posługuję się opisem dualnej rzeczywistości oraz ziemską rachubą czasu, choć wszystko i tak dzieje się niedualnie w teraz. Niektóre zjawiska opisuję w możliwie najprostszy sposób, by były one zrozumiałe. Ci co mają tekst zrozumieć, pojmą bez trudu. Tekst warto czytać Sercem.

Dziękuję też Ziggy Texas za inspirację w kwestii zmiany nazewnictwa na „siły NIE-Światła”.

Raport energetyczny marzec 2022 – Początek procesu Wzniesienia. Roztapianie NIE-Światła

Przed nami marzec, od którego rozpocznie się to, na co od wielu miesięcy czekają wszystkie istoty Światła.

Aktualnie nadal jesteśmy w procesie bardzo intensywnego oczyszczania kolektywnej przestrzeni astralnej z nie-wysokowibracyjnych wzorców. To co aktualnie obserwujemy w przestrzeni rzeczywistej dokładnie oddaje siłę i natężenie tego procesu. W wielu miejscach na świecie można zaobserwować gwałtowne zjawiska przyrodniczo-pogodowe (wzmożoną aktywność wulkaniczną, powodzie, w Polsce zaś niezwykle silne wiatry, które pojawiają się „falami”).

Energie, jakich mogą doświadczać szczególnie sensytywne osoby powodują dużą amplitudę zarówno odczuć, jak i doznań z ciała: od bardzo harmonijnych i wysokowibracyjnych po niepokój, zaburzenia snu i różnego rodzaju bóle/dolegliwości somatyczne. Na poziomie psychicznym mogą to być nawet stany smutku (jak w żałobie), poczucie osamotnienia, itp. Które jednak szybko ustępują radości, lekkości i poczuciu samostanowienia i wolności. Tak manifestuje się ta potężna zmiana we wzorcach na poziomie każdej pojedynczej istoty.

Szczególnie stało się to odczuwalne od początku lutego (konkretnie od 02 lutego) i rosło aż do silnego apogeum 21 lutego. W przestrzeni energetycznej w tym czasie było mocno „burzliwie”. Przełom energetyczny nastąpił dokładnie 22 lutego 2022 i zdarzenie to inicjuje postępujący w kolejnych miesiącach (1) proces całkowitego oddzielenia (teraz już w świecie materialnym) dwóch linii czasowych i istot, które nimi podążają. Proces ten potrwa około roku, do wiosny 2023. Oznacza to tyle, że wszystkie istoty na duchowym poziomie już wybrały, na której linii czasowej chcą być.

To oddzielnie linii czasowych jest bezpośrednio powiązane z pierwszym etapem kluczowego procesu, jakim jest wzniesie energetyczne naszej Planety. Ten pierwszy etap rozpocznie się po 22 lutym, a konkretnie w marcu i potrwa do późnej wiosny 2022. To (2) proces skanowania przestrzeni i istot falą specyficznego światła. Światło to będzie jednak zasadniczo różnić się od tego światła, które znamy, ponieważ będzie przenikać wszystko (nie zaś odbijać się) i weryfikować (niwelować) wszystko to, co nie wibruje w Prawdzie. Światło to u każdego człowieka (po przeskanowaniu jego istoty) zakotwiczyły kody, które będą swoistego rodzaju trwałą i niezmienną już sygnaturą konkretnej linii czasowej (o dwóch liniach czasowych pisałam w wielu poprzednich raportach – zachęcam do zajrzenia wstecz). Sygnatura ta będzie powiązana z tym, na ile człowiek nadal jest przywiązany wyłącznie do tego, co materialne i działa wyłącznie z poziomu ego-umysłu (tzw. działanie poza własną strategią energetyczną), a na ile ma otwarte serce i jest połączy z tym, co duchowe (uwaga: nie mylić z modną ostatnio tzw. „pseudoduchowością). Jest to pierwszy tak „namacalny” etap związany z procesem wzniesienia planetarnego (o kolejnych będę sukcesywnie pisała w kolejnych raportach miesięcznych). Jest to czas, na które czekają wszystkie istoty Światła. Czas, który właśnie się dokonuje.

Docelowo ta fala światła wzmocni wszystko to, co wibruje w Prawdzie i zniweluje wszystko to, co wibruje w fałszu. Dotyczy to nie tylko wzorców, ale także ciągów zdarzeń, zamierzeń, itp. Będzie to oczywiście proces. I najciekawsze jest to, że siły NIE-Światła nie są w stanie tego powstrzymać.

Z tego powodu w nadchodzących dwóch-trzech miesiącach u wielu ludzi wibrujących w fałszu mogą być obserwowalne „dziwne” i niezrozumiałe zachowania, duża huśtawka nastrojów, labilne decyzje, brak konsekwencji w linii postępowania i wiele zjawisk oraz odczuć wynikających z rozpadu tego co wibruje w fałszu. Dobrze będzie to widać np. wśród polityków i ich decyzji (np. wprowadzanie czegoś, a następnie wycofywane się z tego lub kompletna nielogiczność/wzajemna sprzeczność decyzji). Zakotwiczona sygnatura linii czasowej nie-światła będzie miała także u takich istot bezpośrednie przełożenie na ciało fizyczne i jego przyspieszony rozpad. Tego już nie da się zatrzymać.

Zaś osoby wysokowibracyjne, sensytywne na pewno odczują to przenikanie fali światła u siebie. Może to przypominać odczucie jakby coś zewnętrznego przechodziło przez strukturę energetyczną ciała, ale jednocześnie tę strukturę „obserwowało z zewnątrz”. U każdej istoty odczucia te mogą się też różnić. Trudno znaleźć odpowiednie słowa na precyzyjne opisanie tego stanu. (Będę wdzięczna za wszelkie komentarze od osób, które to doświadczenie będą mieć za sobą i zachcą podzielić się swoją perspektywą pod niniejszym raportem).

Osoby wysokowibracyjne będą jednocześnie czuły wewnętrzną pełną zgodę i otwartość na przejście tego indywidualnego doświadczenia. Mogą też odczuwać zauważalny po nim wzrost energii i poprawę ogólnego samopoczucia z ciała.

więcej u źródła: https://architekturaosobowosci.wordpress.com

 

 

 

 

 

Podziel się!