Мы знаем, кем был король Артур! Ольга Семёнова-Роттердам (Wiemy kim był król Artur! – Olga Siemionowa-Rotterdam)

Wiemy kim był król Artur!

Królewskie Czapy – Czapka królowej scytyjskiej

Rosjanie też oczywiście powszechnie już mówią o obecności Scytów tj. Słowiano-Ariów (Wenedów i Piktów-Osikołków-Szczytów) oraz później Słowian, Istów i Skołotów na zachodnim brzegu Europy i na Wielkiej Wyspie. Pisał o tym nie tylko Diodor Sycylijski, zwłaszcza o czasach późniejszych kiedy Słowianie szli razem z Sasami jako Wilcy (Wieleci) i Sklawini.  Niestety tylko dla osób znających język rosyjski – bez napisów i możliwości tłumaczenia automatycznego. Zainteresowanym tą ostatnią fazą wczesnośredniowieczną ekspansji Słowian z Sasami w IV, V, VI wieku na Wyspy Brytyjskie i europejskie Wybrzeże Atlantyku odsyłam do książki przedstawianej tutaj niedawno – link na końcu niniejszej publikacji .

Wiemy kim był król Artur!

https://www.youtube.com/watch?v=s9XTMT78-9U

Найденные в последнее время и переведённые на русский язык новые свидетельства из исторических хроник, переворачивают наше представление об истории Британии и о происхождении легендарного короля Артура. Эти новые данные не только доказывают, что король Артур был Скифом; они утверждают, что Артур был именно Славяно-Скифом. Запутанную, почти детективную историю происхождения короля Артура распутала и перевела на русский язык – историк, переводчик Ольга Семёнова-Роттердам. Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше! Быть ДОБРУ!

#корольартур #скифы #история

 

Литература :

1. Mattheus Smallegange «Nieuwe Cronyk van Zeeland: Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses landschaps oundheden en herkomsten…» Часть 1, 1696, 785 стр. / Nieuwe Cronyk van Zeeland: Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven … — Mattheus Smallegange – Google Boeken

2. «Beschryvinge der stad Dordrecht : vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant … Als mede een verzamelinge van eenige geslachtboomen, der adelijke, aal-oude, en aanzienlijke heeren-geslachten, van, en in, Dordrecht, enz. …», by Balen Matthys, 1677 / Beschryvinge der stad Dordrecht: vervatende haar begin, opkomst, toeneming … — Matthys Balen – Google Books

3. Melis Stoke «Rijmkroniek van Holland» (с 366 г. по 1305 г.) / Rijmkroniek van Holland (366-1305) (knaw.nl) стр. 2-3, строки 41-57 и 112-113).

4. Ольга Семёнова-Роттердам, статьи: Североморская Скифия — Британский гамбит (tart-aria.info) и Североморская Скифия! (tart-aria.info). Славяне крайне западной Европы — Сага о Фризах (tart-aria.info) и Славяне крайне западной Европы (tart-aria.info) и Славяне — предки Голландцев Славяне — предки Голландцев. (tart-aria.info) ).

5. Goudse kronikje, 1440 г. / Впервые напечатана в 1478 году: под издательством Gheraert Leeu «Die cronike of die hystorie van hollant van zeelant ende vrieslant ende van den sticht van utrecht». /хранится Librije van het Streekarchief Midden-Holland. SAMH, Collectie Librije, signatuur 2306 A 9 /Gouds kroniekje (goudaopschrift.nl)

6. Six old English chronicles : of which two are now first translated from the monkish Latin originals : Bertram, Charles, 1723-1765 / Six old English chronicles : of which two are now first translated from the monkish Latin originals : Bertram, Charles, 1723-1765. nr 90023523 : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive

7. «Nederlandse Volksverhalen Bank» = Nederlandse Volksverhalenbank

8. «Zeeuwsch sagenboek», J.R.W en M. Sinninghe, Zutphen, 1933) / Zeeuwsch sagenboek » Sinninghe, J.R.W. » 1933 – Pag. 12 | Delpher

9. «История работ ученых, или Беспристрастный отчет о книгах, недавно напечатанных во всех частях Европы: с особым отношением состояния обучения в каждой стране». = The History of the Works of the Learned. Or, An Impartial Account of Books Lately Printed in all Parts of Europe. With a Particular Relation of the State of Learning in each Country. 1699, London, 784 стр. / F R Y A ~ S K É D N I S E: 1699 book review of „De Frisiorum Antiquitate” (fryskednis.blogspot.com) / История работ ученых, или Беспристрастный отчет о книгах, недавно напечатанных во всех частях Европы: с особым отношением состояния обучения в каждой стране: Бесплатная загрузка, заимствование и потоковая передача : Интернет-архив (archive.org)10. Петра Суффрида «De Frisiorum Antiquitate» = «О древности Фризии». 1590. / Suffridi Petri, De Frisiorum antiquitate et origine libri tres, etc – Google Play Books —————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО https://slavradio.org/page/charity/

 

Niedawno odnalezione i przetłumaczone na język rosyjski nowe dowody z kronik historycznych, zmieniają nasze rozumienie historii Wielkiej Brytanii i pochodzenia legendarnego króla Artura. Te nowe żródła nie tylko dowodzą, że król Artur był Scytem; twierdzą też, że Artur był właśnie władcą słowiańsko-scytyjskim. Skomplikowana, niemal detektywistyczna opowieść o pochodzeniu króla Artura została rozwikłana i przetłumaczona na język rosyjski przez historyka, tłumaczkę Olgę Siemionową-Rotterdam.

Jeśli ten temat jest ważny – powiedz znajomym o transmisji, uczyń świat lepszym miejscem! Być dobrym!

#kingarthur #scytowie #historia

Literatura:

1. Mattheus Smallegange „Nieuwe Cronyk van Zeeland: Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren Jacobus Eyndius en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses landschaps oundheden en herkomsten nieu…” Część 1, 1696, van Zeeland: Eerste deel, vervattende de voor desen uitgegeven … — Mattheus Smallegange — Google Boeken

2. „Beschryvinge der stad Dordrecht: vervatende haar begin, opkomst, toeneming, en verdere stant … Als mede een verzamelinge van eenige geslachtboomen, der adelijke, aal-oude, en aanzienlijke heeren-geslachten, en, Dordrecht, van, enz. …”, Balen Matthys, 1677 / Beschryvinge der stad Dordrecht: vervatende haar begin, opkomst, toeneming … — Matthys Balen – Google Books

3. Melis Stoke „Rijmkroniek van Holland” (od 366 do 1305) / Rijmkroniek van Holland (366-1305) (knaw.nl) s. 2-3, wiersze 41-57 i 112-113).

4. Olga Semyonova-Rotterdam, artykuły: North Sea Scythia – British Gambit (tart-aria.info) i North Sea Scythia! (tart-aria.info). Słowianie Europy Zachodniej — Saga Fryzyjska (tart-aria.info) i Słowianie Europy Zachodniej (tart-aria.info) oraz Słowianie — Przodkowie Słowian holenderskich — Przodkowie Holendrów. (tart-aria.info) ).

5. Goudse kronikje, 1440 / Pierwsza publikacja w 1478: Gheraert Leeu „Die cronike of die hystorie van hollant van zeelant ende vrieslant ende van den sticht van utrecht”. / prowadzone przez Librije van het Streekarchief Midden-Holland. SAMH, Collectie Librije, signatuur 2306 A 9 /Gouds kroniekje (goudaopschrift.nl)

6. Sześć starych kronik angielskich: z których dwie są obecnie po raz pierwszy tłumaczone z monickich oryginałów łacińskich: Bertram, Charles, 1723-1765 / Sześć starych angielskich kronik: z których dwie są obecnie po raz pierwszy tłumaczone z monickich oryginałów łacińskich: Bertram, Charles, 1723-1765. nr 90023523 : Darmowe pobieranie, wypożyczanie i przesyłanie strumieniowe : Archiwum internetowe

7. „Nederlandse Volksverhalen Bank” = Nederlandse Volksverhalenbank

8. „Zeeuwsch sagenboek”, J.R.W en M. Sinninghe, Zutphen, 1933) / Zeeuwsch sagenboek” Sinninghe, J.R.W. » 1933 – Pag. 12 | Delpher

9. „Historia dzieł uczonych, czyli bezstronna relacja z książek ostatnio wydrukowanych we wszystkich częściach Europy: ze szczególnym uwzględnieniem stanu nauki w każdym kraju”. = Historia dzieł uczonych. Albo bezstronna relacja o książkach ostatnio drukowanych we wszystkich częściach Europy. Ze szczególnym stosunkiem stanu nauki w każdym kraju. 1699, Londyn, s. 784 / FRYA ~ SK É DNISE: 1699 recenzja książki „De Frisiorum Antiquitate” (fryskednis.blogspot.com) / Historia dzieł uczonych, czyli bezstronna relacja o książkach ostatnio wydrukowanych we wszystkich częściach Europy: ze specjalnym stosunkiem statusu uczenia się w każdym kraju: bezpłatne pobieranie, wypożyczanie i przesyłanie strumieniowe: archiwum internetowe (archive.org)10. Peter Suffrid „De Frisiorum Antiquitate” = „O starożytności Fryzji”. 1590. / Suffridi Petri, De Frisiorum antiquitate et origine libri tres, etc. – Książki Google Play —————————————-

WSPARCIE RADIO https://slavradio.org/page/charity/

 

OEC: Goran Pavlovic przedstawia – The Origin of Anglo – Saxon race Thomasa Williama Shore („Pochodzenie rasy anglosaskiej”)

Podziel się!