J.G.D. – Miej Świadomość; Dzieci Światła; Kim ona?

Miej Świadomość

 

Miej Świadomość

Rozmawiaj z przyRODą
z Bogiem , z samym sobą.
Zadawaj pytania a jakże
bezkompleksowo.
Dusza , Świadomość
tkwią zawsze w Tobie
a także i odpowiedź.
Gdy widzisz znaki na niebie czy ziemi
jak księgi starej stronice
odczytaj je ,
nie zostaniesz z niczem.
A przodkom się kłaniaj
i pamiętaj o nich
I gdybyś nie wiedział
Oni chcą Ci pomóc
bo stoją na straży
pomyślności Twoich
i Mocy Sławiańskiej Myśli
ukrytej w Ojców języku ,
Pojmiesz to wlot
mój mały smyku
chwały przyszłej Słowa StRAżniku.


Dzieci Światła

Jam jak Wy Sławianinem
Sławy i Chwały oblubienicem
Słowa Boskiego StRAżnikiem
Z RODu PRAwa NatuRAlnego
PełnoMOCnikiem.
I tak jak wielu z nas
Svaroga , Velesa
Orędownikiem.
I wzgórz i gajów świętych
i ziemi i wód i niebios
miejsc Mocy
wszechpotężnych.

Białoboga i Czarnobóg
wybrzmiewają z serca mudr
Czerty , rezy i bukwica
głagolica , znaki run
w nich zawarte
morza Słów.

Świętej pRAwdy MOC ISTnienia
we Światłości wnet zamienia.
Nasza Matka Mokosz piękna
Światła Łada , Łabędzicy cud
leją w serca boski miód.

Strach porzućcie moi mili
nie przystoi w onej chwili
gdy pod Łyścem w kryptach starych
ze snu wstają Ci z największych
Zapomniani.

Ryb epoka już domknięta
Perperuny pięczą -stempla
Dzban Wodnika z Wody Prawdą
razem z Wilkiem świat ukŁADną

Bo się ciemność cofnąć musi
i przed Świtem ugiąć nogi
Dzieci Światła idą w progi
blasku tegoż nikt nie zdusi
tak być musi , tak być musi.

Kim ona?

Ona co wiecznie Przy Rodzie stoi
bytom i Istom imion nie skąpi
daje im mowę i myśli wraz słowem.
Gęślarzy , wiedunów , wieszczbiarzy
opieką swą , natchnieniem otacza
…i widział żem ją w świetlistej zieleni
i tejże wierszem pisać począł jesieni
piórem z gęsiny i nijak nie zgadnę
gdym zwrócił się do niej innym imionem
że to od niej właśnie odpowiedź zaznałem.
I każdej rodziny , z osobna też baczy
sławiańskich dusz za nic nie zatraci
bo to jest ona przez nas tak kochana
i powiem tak …to ona Rodżana

Podziel się!