Jam.est-Komiwodzirey: nie•Samo•Vici•

nie•Samo•Vici•

nie•Samo•Vici•

https://www.youtube.com/watch?v=m2TQS2IJuRA

2,19 tys. subskrybentów
Sam søn G:
•:peter~kriss:~:radomość:•
Nunc_pro_tunc praeterea-preterea: nihil-dicit:
„Ja”, Inter Vivos mi, mną, przeze mnie: wszelka Moc praeterea preterea  objawiająca się w żywym komplementarnym Człowieku od zrodzenia: potocznie znanym wedle Godnego imienia : …
stojąc na ubitej twardej Ziemi Praojców w tu teraz i zawsze w Godności czci i honorze państwa de domo: …
ogłaszam Via realne bijące Serce i moje żywe członki i poprzez zdrowe zmysły i płynącą w ciele krew i to niech będzie wszem i wobec wiadome, w tym dniu trzydziestego maja naszego brata i sprawiedliwego Stwórcy jedynego w pamiętnym dwa tysiace dwudziestego pierwszego roku, jest ten instrument jako oświadczenie bez przymuszanej Woli i z wiedzą z pierwszej ręki i stanowi Dowód w Prawdzie który jest Prawomocnym dowodem Bona Fide dla wszystkich stron i osób publicznych i prywatnych, pryncypałów i zwierzchności widzialnych i niewidzialnych, mających wedle woli kreacji Stwórcy dostęp do Pieczy i Troski w Dbałości w Dobrej wierze o: Mój harmonijny Dobrostan Status i Charakter Głównego Executora i Generalnego Dyrektora: od zrodzenia: dobitnie wzywam i przyjmuję przysięgę wszystkich szereg administratorow; urzędników i oficerów na: Moją żywotną i prywatną rzecz, wiążę ich z tym i im przypominam, że mają wobec Inter Vivos: Mnie: Moje~Beneficjum  obowiązek powierniczy.
Jam-jest: …
synem Stworcy Wszechrzeczy, niepodległą, niezależną dusza w żywym dojrzałym ciele i w wieku większości: głową państwa mojego rdzennego narodu, który sygnaturą i pieczęcią jest  Piecza i Dobrostan: w żywym ciele dla : …
~:Estate:Copy-right/copy-claim: Prawomocny Mocodawca i Egzekutor dla Zabezpieczonej-strony in rel Via in per. od zarania samostanowienia jako pierwszy i ostatni w każdym trybie onus probandi przez jakiegokolwiek I gdziekolwiek oraz kogokolwiek dla Mego prywatnego statusu, słowa, owoców, czasu i kalendarzy. Obwieszczam że stojąc w prawdzie z prawda i pod prawda pośród większości mego rdzennego ludu dla Narodu jako Posłów pokoju z pochodzenia, jako konsul suwerennego państwa de domo: …
przez przyzwoity rdzenny Sławiańsko-Lechicki Naród Polan z wyboru w Mocy i tętniącej w żyłach krwi na twardym lądzie – Ziemiach Praojców – Natywnej Respublice bez: regresu: podstępu: gwałtu: i dyshonoru.
Jam-jest: Istota duszewna ludzka~żywy mężczyzna~Człowiek naturalny~tchnięty weń dar cudem życia~mąż cnót~dóbr wielmożności~we czci syn swej godności rodów~pierwszy i ostatni~Komplementarny~Niezależny~Niepodległy~otrzymałem i posiadłem w prawdzie wiedzę z pierwszej ręki~Przybyłem w dobrej wierze~Bona fides~z czystymi rękami~dobrych praktyk~w pokoju~harmonii~miłości~
Jam jest: Waść Per-se~Sui Juris~Beneficiary~kompetentny ekskluzywny writ of mandamus : … te frazy co tu Stwierdzam~Stanowie i Obwieszczam wszem wobec i każdemu z osobna tu i teraz stojąc w prawdzie~z prawda i pod prawdą ~ Termin prawnie wiążący~tryb niepodlegający negocjacjom i potwierdzam zgodność z prawdą powyższe treści zawarte również  w plikach/pismach poprzednich…
Jam-jest: nunc pro tunc realnym właścicielem i prawowitym właścicielem de liberi iuri honori Absolute w rzeczywistości każdego majątku ziemskiego: …
[C]UBO-~E-State(-In Per.), – In propria persona :sui juris: Egzekutor i Mocodawca dla mojego pierworództwa i wszystkich  beneficjum Prerogatyw i Derywat : Praw i Nieruchomości, Wolności i Materii – Per’se.
Ja: Dla Mego Rodu: ( trust ): będąc należycie zaprzysiężonym, niniejszym oświadczam, że będąc istotą duszewną rdzenną~naturalną~żywym-Człowiekiem: mam nihil dicit intencje być tylko w Statusie: Rdzenna Narodowość ale bez ex-parte łac. persona ficta – obywatelem / citizen lub osoba / person – wolontariusz lub subiekt lub kombatant rezydent lub partyzant wobec i dla Poland Republic of: Rzeczypospolitej INC., ani żadnego JEGO obcego lub gdziekolwiek stanowione zamorskie terytorium lub kolonia pod JEGO ex-parte nakazy wstępu do systemu podległości /rejestracji – Ab-initio, ponieważ świadomie intencjonalnie i z wiedzą z pierwszej ręki nigdzie niczego nie inicjowałem i nie dokonałem; oraz wszelkie domniemanie/-a  lub zgody są puste Ad infinitum!
~Dokonując odczytu tego Wezwania, każdy wyraża zgodę na to, aby wszystkie treści zawarte w tej Konstruktywnej Cezurze były poufne i nie były udostępniane innym osoba/spółka/Firma niż tylko Tobie/Wam,Treści te nie-są ofertą handlową ani propozycją umowy (odn. /PL;Ustawy; KC i KSH). :
Afirmacja dla Pokoju i Harmonii / (U.C.C. 1-308).
Prowincjat: Koszele :
Copy-right/copy-claim :~Rdzenna-Narodowość:
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE
Podziel się!