Soulowicz: Wielka Macierz i Słowianie (Archiwum 2016)

Wielka Macierz i Słowianie

 

 

Wielka Macierz i Słowianie

„Osobisty pokój jest skutkiem samoopanowania. Pokój światowy będzie efektem samoopanowania osiągniętego przez krytyczną masę ludzi.”  *

 

Nie jest wstydem przyznać się do błędu – wstydem jest tkwić w ignorancji błędu !

Winicjusz Kossakowski m.in. pisze:

” Stary bajarz góralski z Poronina pan Furtok od swego dziadka, co to w Ameryce bywał, takie bajanie słyszał…

Jak starożytna wieść niesie, Słowianie pośli od SŁOWA, ale w prawdziwym rozumieniu a nie takim jak teraz. Bo „słowo” to było tylko to, co się znakami kreśliło, a nie to z gadki.
A SŁOWO nakreślone, było to samo co prawo i co honor. Raz podane było święte.

A ludzie co je kreślić umieli byli Słowianie nazwani. Był to lud prawy a honor wyżej życia był u nich ceniony”.

Po dzień dzisiejszy Słowianie używają m.in. określenia:

U mnie słowo, więcej pieniądza stoi” –  u mnie słowo droższe od pieniędzy”… na okazanie odpowiedzialności za to co wyrażają w swoich słowach…

Matrix jest pojęciem, które do świata naukowego wprowadził w 1944 roku Max Planck, uznawany przez wielu za ojca teorii kwantowej.

Opisywana przez niego macierz jest stanem energetycznym rzeczywistości, na której rozpięty jest wymiar naszego istnienia.

Ta wiedza nie jest powszechnie znana, choć symbolem macierzy jest Wielka Matka, której odzwierciedlenie przedstawiane jest w obrazach obecnych we wszystkich kulturach świata.

Jednak ta… nowatorska zdawałoby się wiedza… tak naprawdę wcale nie jest taka nowatorska…, ponieważ została ona zaczerpnięta ze starszej wiedzy zwanej Wedą.

Weda to po polsku „wiedza”.

Oznacza prawdziwe poznanie, nie zaś powstałe w kali-judze – wieku ciemności martwe obyczaje. Skostniałe wierzenia i religie to tarcza ochronna niewiedzy.

Pradawną, olbrzymią wiedzę naukową zakodowano w Wedach, aby mogła przetrwać niesprzyjający okres,  w miarę jak człowiek coraz głębiej pogrążał się w materię, tracił świadomość swych możliwości i umiejętność czerpania z zapisów wiedzy kosmicznej.

Obecnie, w związku z przejściem planety w nową epokę Prawdy – satja-jugę  spontanicznie ją odzyskujemy.

Wedy przekazano po to, aby wiedza zachowała się dla potomnych. Przemyślnie upostaciowano opisywane siły i zjawiska przyrody w barwny panteon bóstw.

Źródło, czyli wszech przenikającą Świadomość, podstawę manifestacji wszelkich bytów, Wedy nazywają brahmanem – Tym, co się rozszerza.

Gdy ciemność niewiedzy skryła istotę prawdziwej, naturalnej religii – sanatana dharmy, uniemożliwiając bezpośredni kontakt ze Źródłem, TO stało się niezrozumiałym Bogiem, napawającym czcią, a w naszej kulturze wręcz bojaźnią.

Wedanta, czyli upaniszady, pisma stanowiące ukoronowanie i esencję treści Wed, określa Źródło jako samoświetlną Świadomość, jedyną Rzeczywistość (Sat) i zarazem szczęśliwość (ananda).

Brahman zapragnął się podzielić i dlatego „wymarzył”, czyli wyprojektował z siebie wszechświaty. Dusze ludzkie, Jego cząstki, jak iskry jednego, ponadczasowego Ognia rozlatują się w nieskończonej przestrzeni, w miarę zagęszczania się energii (materii) stopniowo przybierając coraz gęstsze ciała.

Świat jest zatem iluzją, majakiem (mają)… zrodzonym z pragnienia

Nasi Przodkowie postrzegali jednego Boga upostaciowanego przez cztery istotności:

Mądrości – Perun – Stwórca. Bez atrybutu.
Prawa – Perkun – trzymający w ręku atrybut prawa, kunę czyli obręcz.
Mocy – Świętowit, z atrybutem – miecza i konia.
Życia – G’Run (Ku życiu) z atrybutem – rogu obfitości. [** CB]

Kosmologia wedyjska mówi o dziesięciu wymiarach zwiniętych w struny, nadprzestrzeniach, olbrzymich próżniach w obszarach zbitek galaktyk, szczegółowo opisuje też wszystkie rządzące wszechświatem prawa – grawitację, odpowiedzialną za jego rozszerzanie się, przeciwnie doń skierowaną siłę napięcia powierzchniowego na jego obrzeżach, siły elektromagnetyczne, oddziaływania słabe i silne, cząstki elementarne itp.

Wszystkim siłom i zjawiskom nadano imiona bóstw, zaś cząstkom elementarnym nazwy zwierząt. Ich listę sporządził dr Raja Ram Mohan Roy, autor książki „Vedic Physics”.

 

więcej u źródła: https://soulowicz.wordpress.com/2016/12/05/wielka-macierz-i-slowianie/

 

[** CB]

Polecam ten tekst do przeczytania i niw3e jest moją intencją jakakolwiek ingerencja, czy też jego krytyka. Tutaj konieczna jest jednak uwaga, której domaga się od nas logika Wijozowii (filozofii) Przyrody czyli Wed i Wiedy.

Otóż –  Cztery Oblicza Światła Świata czyli Swąta – Światowida ze Zbrucza – Świętowita  omawia Księga Tura (1999), a ich interpretacja wynika z podstaw wijozowijnych (filozoficznych) Praw Przyrodzonych, które opierają się na koncepcji Boga Porządku, identycznego z Bogiem Wed, czyli Wiedy – Świadomością Nieskończoną, Bramą Bram, Ojcem Ojców i Matką Matek, Atmanem i Atmą.

Jeżeli przypisujemy cztery ściany Lęgamu ze Zbrucza do pojęć, które stanowią o Czterech Obliczach Swąta to musi się to odbyć w porządku filozoficznym, etymologicznym i mitologicznym – bajnym, porządku Przyrody i RzeczyIstności. 

Należy docenić zauważenie i zastosowanie przez autora tekstu tego czwórpodziału na poziomie Filarów Kosmosu – Podstawowego Czwórpodziału Funkcji oraz próbę przypisania tychże funkcji do konkretnych postaci bogów Słowian. 

Świętowit nie może występować jako zawężony do Filaru będąc Światłem Świata, czyli faktycznym Stwórcą, a Perun nie może być Stwórcą w jego miejsce – jest to sprzeczne z etymologią owych pojęć. 

Perun i Prowe to Prawo – pierwszy jako Żywioł w odniesieniu do Sił Kosmicznych (Rzeczyistych), a drugi jako Moc w odniesieniu do Matki Ziemi (albo innych światów planetarnych) – atrybut Kuna lub Obręcz lub Jajo, (Wschód, Wiosna) Jaruna-Jaryło (Jarowit);

Spor i Sporza-Śrecza oraz Żywie-Siwa i Reża to Życie – Ku Życiu – tak samo jak powyżej jako Żywioł pierwsza postać a jako Moc  – druga, atrybut Róg Obwiłtości (Obfitości), (Południe, Lato) Ruja-Gajek, Rujewit;

Swaróg i Swara (jako Ogień) lub Dażbóg i Daboga jako (Siła Niebieska – subtelna) oraz Łado i Łada – Moc w sensie Siła Zmiany Stanu Rzeczy, czyli Wojna i Pokój Układność Świata, Uładzenie – atrybuty Miecz i Koń (Zachód, Jesień) Jesza-Jastrub, Jesowit;

Wodo i Węda – (Woda, Wodzenie i Wodza i Wiedzenie) oraz Chors i Chorsina (Taja i Zmiana) lub Makosz i Mokosz (Przeznaczenie i Baja Świata) to Mądrość – bez atrybutu, (Północ, Zima) Kostroma-Kolada, Kostrowit.

Możliwe są jeszcze inne szczegółowe przypisania postaci bogów do proponowanych tutaj Filarów, ale ta wydaje się najsensowniejsza.  Tyle tytułem wyjaśnienia i w nawiązaniu do Koła Bogów, które oparte jest na powszechnie przyjętych zasadach Filozofii Przyrody odbijających się we wszystkich Religiach Naturalnych- mniej (religia starożytna grecka) lub bardziej szczegółowo (religia wedyjska). 

Podziel się!