1. Tysol.pl: „Stara d.po rusz się! Leżała w odchodach. Wszyscy zmarli”. Wstrząsające oskarżenia wobec szpitala; 2. Grzegorz Płaczek: Rząd okłamuje Polaków!; 3. Wieda.pl: Oficjalne dane z Wielkiej Brytanii potwierdzają PLANdemię; 4. SW: Francuski ośrodek oceny leków domaga się wycofania wszystkich czterech powszechnie stosowanych szczepionek COVID; 5. MN: Granty od producentów praparatów na COVID – przypadek Horbana

Wstrząsające oskarżenia wobec szpitala 

1. Tysol.pl: „Stara d.po rusz się! Leżała w odchodach. Bardzo płakała. Wszyscy zmarli”. Wstrząsające oskarżenia wobec szpitala

Reporterzy programu „Interwencja” Polsat News dotarli do relacji dzieci starszych pacjentów jednego z gdańskich szpitali przekształconego w szpital covidowy. Wszyscy starsi pacjenci mieli umrzeć.
szpital
szpital
Pixabay.com

– Mama leżała w swoich odchodach przez sześć godzin, bo nikt nie podszedł do niej, żeby zmienić pieluchę. Wiem, bo mi mama mówiła. Jej tylko zmieniali wtedy, kiedy lekarz robił obchód. O godz. 11 ją zmieniali, a później przez cały dzień bidulka siedziała i o 21. (…) Do tego padały teksty typu: „podnieś tą starą dupę”, „przesuń starą dupę”, „podnieś się, grubasie”, „z kim ty rozmawiasz?”. Czy tak się traktuje ludzi?

– mówi „Interwencji” pan Artur

– Miał ogromnego siniaka i zwichnięty palec. Nie chciał dać się dotknąć na początku, bał się. Daliśmy mu kroplówki, został zbadany, nakarmiliśmy go. Moja mama zrobiła zupę zmiksowaną i on nawet chciał kawę zbożową. Już do siebie doszedł, a następnego dnia opowiadał, że spał dwa dni na ziemi, że go dopiero „jakaś baba podniosła”. Później zadzwonił pan, który leżał z moim tatą. Zapytał jak tam zdrowie. Powiedział, że gdyby nie jego prośby, by podano tacie łyżkę zupy, to on nic by nie jadł

– opowiada pani Bernadeta

– Informujemy, że potwierdziliśmy zastrzeżenia Pana Artura Zaniewskiego co do zachowania jednej z opiekunek medycznych (nie pielęgniarki), która złożyła wyjaśnienia w sprawie. Wobec tej osoby zostały wyciągnięte konsekwencje służbowe przez jej bezpośredniego przełożonego. Była to pierwsza skarga na tego pracownika. W zakresie opieki pielęgniarskiej oraz lekarskiej przeprowadzone postępowanie wyjaśniające nie wykazało nieprawidłowości

– odpowiada rzecznik Szpitali Pomorskich

źródło: Tysol.pl

2. Grzegorz Płaczek – Kobiór: Rząd okłamuje Polaków!

https://www.facebook.com/tosiesamokomentuje/videos/284577356708583

3. Wieda.pl: Oficjalne dane z Wielkiej Brytanii potwierdzają PLANdemię.

 

Całkowita liczba zgonów w Anglii i Walii w roku 2020 była o 77 tysięcy wyższa niż w roku 2019 i wyniosła 608 tysięcy.
W przeliczeniu na liczbę mieszkańców daje to najwyższy wskaźnik od 2004 roku: 1016 na 100 tysięcy mieszkańców.
Wskaźnik śmiertelności w latach 1838-2003 (166 lat) był zawsze wyższy niż w 2020 r.

Martin Armstrong:

Oczywiście zamknięcie gospodarki i cały ten szum wokół Planu Odbudowy (Build Back Better) był zgodny z góry określonym programem. Śmiertelność nie jest niczym drastycznie niezwykłym, co by uzasadniało niszczenie miejsc pracy i miażdżenie gospodarki.
Jak powiedziałem, o sloganie BUILD BACK BETTER mówiono w DAVOS w styczniu 2019 roku, około rok przed akcją COVID. Ten program zawsze dotyczył Wielkiego Resetu, a COVID był tylko trikiem uzasadniającym zamknięcie gospodarki w celu wyeliminowania paliw kopalnych.

Źródła:
https://www.ons.gov.uk/aboutus/transparencyandgovernance/freedomofinformationfoi/deathsintheukfrom1990to2020

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/britain/uk-statistics-prove-covid-has-been-a-scam

źródło: Wieda.pl

4. Strażnicy Wolności: Francuski ośrodek oceny leków domaga się wycofania wszystkich czterech powszechnie stosowanych szczepionek COVID

Według CTIAP wszystkie szczepionki zostały wprowadzone na rynek i były aktywnie stosowane na ludziach przed uzyskaniem “dowodu jakości substancji czynnej i produktu końcowego”.

22 kwietnia 2021 (LifeSiteNews) – Regionalne niezależne centrum oceny leków, CTIAP (Centre territorial d’Information indépendante et d’Avis pharmaceutiques), które jest powiązane z publicznym szpitalem w Cholet na zachodzie Francji, opublikowało niedawno raport pokazujący, że szczepionki używane przeciwko COVID nie tylko zostały poddane niewystarczającym testom klinicznym, ale że jakość substancji czynnych, ich “zaróbki, z których niektóre są nowe” oraz procesy produkcyjne są problematyczne. “Te nowe substancje pomocnicze powinny być uważane za nowe substancje czynne” – stwierdził zespół szpitala w Cholet w badaniu, które według nich porusza kwestie dotychczas nie komentowane.

Zespół kierowany przez dr Catherine Frade, farmaceutkę, pracował na publicznych danych opublikowanych przez EMA w odniesieniu do ujęć Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen (Johnson & Johnson), a jego pierwszym zastrzeżeniem było to, że wszystkie te produkty mają tylko tymczasowe pozwolenia na dopuszczenie do obrotu. Wszystkie one podlegają dalszym badaniom, które sięgają aż do 2024 roku, a nawet dalej, a ich ukończenie będzie prawie niemożliwe ze względu na sposób, w jaki szczepionki są obecnie dystrybuowane, powiedział raport CTIAP.

Badania te obejmują nawet stabilność i porównywalność partii szczepionek wprowadzanych na rynek oraz jakość i bezpieczeństwo substancji pomocniczych – substancji formułowanych obok aktywnego składnika leku w celu ułatwienia lub zwiększenia ich wchłaniania.

Według CTIAP wszystkie szczepionki zostały wprowadzone na rynek i były aktywnie stosowane na ludziach, zanim powstał “dowód jakości dla substancji czynnej i produktu końcowego”: wszystkie laboratoria produkcyjne uzyskały przyszłe terminy na przedstawienie swoich badań w tym zakresie.

Autorzy raportu uważają, że “zmienność, która dotyczy samego rdzenia produktu, może nawet unieważnić wszelkie przeprowadzone badania kliniczne” w najbliższych miesiącach i latach.

Posuwają się nawet do stwierdzenia: “Roztropność nakazywałaby nawet, aby we wszystkich krajach, w których te szczepionki przeciwko COVID-19 zostały wprowadzone do obrotu, wszystkie partie w ten sposób “uwolnione” powinny zostać natychmiast wycofane; a te pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, które zostały przyznane, powinny zostać zawieszone, a nawet anulowane, w trybie pilnym do odwołania”.

Poniżej zamieszczamy pełne robocze tłumaczenie raportu:

Czy możemy sobie wyobrazić uruchomienie linii produkcyjnej samochodów i wprowadzenie pojazdów na drogi, pomimo niepewności odnotowanych w opublikowanych oficjalnych dokumentach? Te wątpliwości dotyczą jakości części składających się na silnik i różnych innych części, w tym związanych z bezpieczeństwem, procesem produkcyjnym, powtarzalnością partii wprowadzanych na rynek itd.

W dziedzinie leków (w tym szczepionek), farmaceutyczny akt “dopuszczenia” produktu gotowego (produktu dopuszczonego do obrotu, przeznaczonego do sprzedaży) stanowi ostatni etap kontroli, który poprzedza dopuszczenie tych produktów do obrotu w społeczeństwie. Za ten kluczowy etap “dopuszczenia” do obrotu farmaceutycznego odpowiedzialność ponoszą producenci.

Po poprzednich analizach, CTIAP Centrum Szpitalnego w Cholet ponownie ujawnił opinii publicznej, prawdopodobnie w sposób bezprecedensowy i ekskluzywny, nowe istotne informacje dotyczące następujących czterech szczepionek przeciwko COVID-19: szczepionka z laboratorium BioNTech/Pfizer; szczepionka z laboratorium Moderna; szczepionka z laboratorium Astra Zeneca; szczepionka z laboratorium Janssen.

Praca ta była możliwa dzięki cennemu wkładowi dr Catherine Frade, farmaceutki i byłej dyrektor ds. międzynarodowych regulacji w przemyśle farmaceutycznym. Łaskawie udostępniła nam udokumentowany, pisemny alert. W dokumencie tym rzuciła światło na dane wyekstrahowane 22 marca 2021 roku z samego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, które zostało zakwalifikowane jako “warunkowe”. Wyodrębniła “dane źródłowe, które są trudne do zidentyfikowania przez kogoś, kto nie pracuje w tej dziedzinie.” Dane te są więc jawne i weryfikowalne. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że autorka tego dokumentu nie pracuje już w przemyśle farmaceutycznym; stwierdza: “Przede wszystkim chciałabym wyraźnie zaznaczyć, że nie mam żadnego konfliktu interesów z przemysłem farmaceutycznym”. Dlatego to za jej zgodą CTIAP zamierza udostępnić opinii publicznej, pracownikom służby zdrowia, decydentom… analizę niektórych z tych danych, z którą wszyscy powinni się uważnie zapoznać.

W niniejszej refleksji przedstawiono najpierw, czym jest “warunkowa” OM (I). Następnie przypomina, że badania nad tymi szczepionkami nie są zakończone, ponieważ trwają od “2021 do co najmniej 2024 roku” (II). Następnie ujawnia, w sposób bezprecedensowy i wyłączny, że oficjalne dokumenty, opublikowane przez Europejską Agencję Leków (EMA), podkreślają niewystarczalność dowodów dotyczących również “jakości” “substancji czynnej” i “substancji pomocniczych”, “procesu produkcyjnego”, “odtwarzalności partii”, które są komercjalizowane, itd. (III). Wreszcie, analiza ta zawiera wnioski.

I – Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest “warunkowe” pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.
Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest dla leku tym, czym dla samochodu jest dowód rejestracyjny. MA jest przyznawane, gdy lek ma udowodnioną jakość, skuteczność i bezpieczeństwo; z pozytywnym stosunkiem korzyści do ryzyka: to znaczy, że przedstawia więcej korzyści niż ryzyka. Uzyskanie tego pozwolenia jest warunkiem koniecznym, aby laboratorium farmaceutyczne mogło sprzedawać jakikolwiek lek, w tym szczepionki.

W przypadku tych szczepionek przeciwko COVID-19, cztery wydane pozwolenia na dopuszczenie do obrotu są tak zwanymi “warunkowymi” pozwoleniami na dopuszczenie do obrotu. Są one tymczasowe. Są ważne nie dłużej niż jeden rok, ponieważ zostały uzyskane na podstawie “niepełnych danych”. Aby uzyskać standardowe 5-letnie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu, zainteresowane laboratoria muszą dostarczyć dokumentację uzupełnioną o “badania w toku i badania planowane na najbliższe lata”. W trakcie “tego rozwoju”, ścisłe i skoordynowane monitorowanie pomiędzy laboratoriami produkcyjnymi i władzami zdrowotnymi jest organizowane poprzez regularne dyskusje. The “conditional” MA is “re-evaluated each year” according to the contribution and critical analysis of additional data provided and collected during a full year.

To “warunkowe” pozwolenie na dopuszczenie do obrotu jest europejskim pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu. Zostało ono uzyskane w drodze scentralizowanej procedury przyspieszonej. Pozwala ono na jednoczesne wprowadzanie do obrotu w następujących 30 krajach (Unia Europejska i Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu): Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Włochy, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja.

Badania dotyczące tych czterech szczepionek są zatem nadal w toku.

II – Po drugie, planowane badania są nadal w toku i są rozłożone na okres od “2021 do co najmniej 2024”.
Wszystkie badania przedstawione podczas składania wniosku o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu są podsumowane w EPAR (European Public Assessment Report). Raport ten jest publikowany na stronie internetowej Europejskiej Agencji Leków (EMA). Planowane badania, które nie zostały jeszcze zakończone, są również uwzględnione.

Harmonogram ten, który “rozciąga się od 2021 do co najmniej 2024 roku”, w zależności od tego, o którą szczepionkę COVID-19 chodzi, jest określony w “załącznikach” warunkowego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu oraz w opublikowanych EPAR-ach.

  1. Przykładowo, szczepionka BioNTech/Pfizer otrzymała to europejskie warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 21 grudnia 2020 roku. A termin na złożenie “potwierdzenia” skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji tej szczepionki to “grudzień 2023”.
  2. Szczepionka Moderna uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 6 stycznia 2021 roku. Termin złożenia “potwierdzenia” skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji tej szczepionki to najwcześniej “grudzień 2022”.
  3. Szczepionka firmy AstraZeneca uzyskała pozwolenie na dopuszczenie do obrotu 29 stycznia 2021 roku. Termin złożenia “potwierdzenia” skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji szczepionki upływa “w marcu 2024 r.”.
  4. Szczepionka firmy Janssen uzyskała warunkowe europejskie pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w dniu 11 marca 2021 roku. Termin złożenia “potwierdzenia” skuteczności, bezpieczeństwa i tolerancji szczepionki upływa “w grudniu 2023 roku.”

W przypadku szczepionki Moderna (str. 15)

Laboratorium powinno dostarczyć brakujące informacje, aby:

“zakończyć charakterystykę procesów wytwarzania substancji czynnej i produktu gotowego” (termin “styczeń 2021”);
potwierdzić odtwarzalność procesu wytwarzania substancji czynnej i produktu końcowego (wielkość serii początkowej i końcowej) (termin “kwiecień 2021”);
“dostarczyć dodatkowe informacje na temat stabilności substancji czynnej i produktu końcowego oraz dokonać przeglądu specyfikacji substancji czynnej i produktu końcowego po dłuższej praktyce przemysłowej” w celu “zapewnienia stałej jakości produktu” (termin “czerwiec 2021”);
“przedłożenie raportu końcowego z badania dla randomizowanego, kontrolowanego placebo, zaślepionego badania klinicznego dla obserwatora mRNA-1273-P301” w celu “potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa szczepionki COVID-19 Moderna” (termin “do grudnia 2022 r.”).

W przypadku szczepionki Astra Zeneca (strony 14-15)

 

więcej u źródła: https://straznicywolnosci.pl/francuski-osrodek-oceny-lekow-domaga-sie-wycofania-wszystkich-czterech-powszechnie-stosowanych-szczepionek-covid/

5. MN: Granty od producentów praparatów na COVID – przypadek Horbana

 

https://www.facebook.com/RuchNarodowy/videos/1845448455617236

Podziel się!