JCLady Alternative Education: Joanna Chołuj – Gramatyka polska – Język manifestuje świat; Znak-Litera ma znaczenie; Imię czy Rzeczownik? Czasownik czy Słowo? Części mowy.

Język manifestuje świat.

 

Gramatyka polska – Język manifestuje świat

https://www.youtube.com/watch?v=_7pOnVlChbY

Znak-Litera ma znaczenie

https://www.youtube.com/watch?v=37giDKAoRBM

Imię czy Rzeczownik? Czasownik czy Słowo? Części mowy

https://www.youtube.com/watch?v=G0_eVBetj0k

Podziel się!